ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ520004078 נגד נוילה אופנה בע"מ :

לפני: כבוד הרשמת רעות אייד בזיני

התובעת:
הראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ520004078, ( חברות-520004078)
ע"י ב"כ: עו"ד מורן הלוי

-
הנתבעת:
נוילה אופנה בע"מ, (חברות-514908664)

פסק דין

1. כתב התביעה הוגש ביום 9.6.20. מעיון באישור המסירה ותצהיר המוסר וכן אסמכתא מרשם החברות שהוגשו לתיק בית הדין עולה כי כתב התביעה וההזמנה לדין הומצא ו לנתבע ת כדין ביום 14.6.20.

2. למרות זאת לא הגישה הנ תבעת כתב הגנה וביום 11.8.20 הגישה התובעת בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה. בהחלטתי מאותו היום קבעתי, בין היתר, כי הנתבעת תגיש תגובתה תוך 7 ימים מקבלת הבקשה וההחלטה אחרת עשוי בית הדין ליתן פסק דין כמבוקש.

3. בהתאם לאישור המסירה שהגישה התובעת לתיק בית הדין , הבקשה למתן פסק דין והחלטתי האמורה, הומצאו לנתבעת ביום 1 6.8.20.

4. למרות שכתב התביעה וההזמנה לדין הומצאו לנתבע כדין כמו גם הבקשה למתן פסק דין, הנתבעת או מי מטעמ ה, לא הגישה כ תב הגנה ו/או כל תגובה אחרת מטעמה.

5. בנסיבות אלה איעתר לבקשת התובעת ומתוקף הסמכות הנתונה לי לפי תקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, אתן בידי התובעת פסק-דין על יסוד כתב התביעה שהגישה.

6. לפיכך, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת תשלום חוב בגין ביטוחים עבור עובדיה בסך של 4,994 ₪. הסכום ישולם בצירוף ריבית פיגורים בהתאם לתקנה 11 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל) התשע"ד – 2014 מיום הגשת התביעה, ועד לתשלום המלא בפועל.

7. כמו כן, תשלם הנתבעת לתובעת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך של 1,500 ₪, תוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא הסך הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

8. פסק הדין יישלח לצדדים בדואר רשום.

ניתן היום, כ"ו אלול תש"פ, (15 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: הראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ520004078
נתבע: נוילה אופנה בע"מ
שופט :
עורכי דין: