ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עוז אגבבה נגד יוסף נזרי :

לפני כבוד ה שופטת אביגיל כהן

המבקש

עוז אגבבה
ע"י ב"כ עו"ד רפאל איתן

נגד

המשיב

יוסף נזרי

החלטה

1. לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות (כבוד השופט משה תדמור ברנשטיין) מיום 29/7/20 בת"ק 8076-03-20 ולפיו התקבלה תביעת המשיב נגד המבקש והוא חויב בתשלום סך 11,000 ₪ בתוספת הוצאות בסך 800 ₪.

2. המשיב רכש קטנוע מהמבקש תמורת סך 23,000 ₪.
נטען בכתב התביעה, כי נאמר על ידי המבקש – הנתבע כי הקטנוע הוא משנת 2018 ועשה 23,400 ק"מ בעוד שהתברר כי הקטנוע כבר עשה מעל 100,000 ק"מ ועבר תאונ ות דרכים קשות. הבטחתו של הנתבע להשתתף בעלויות תיקון לא התקיימה ולכן מכר התובע את הקטנוע בסך 14,000 ₪.
סכום של 1,000 ₪ הוחזר לו בגין עלות תיקון כיסא והוא תבע 8,000 ₪ בגין ההפסד שנגרם לו ממכירת הקטנוע.
כמו כן דרש סכומים נוספים בגין תיקונים שביצע בקטנוע טרם נמכר.
סכום התביעה הועמד על סך 12,472 ₪.

3. הנתבע – המבקש הוא סוחר רכב (מפיץ מורשה של קטנועים ואופנועים יד שניה, בהתאם לסעיף 6 לכתב ההגנה).

טען כי מכר את הקטנוע לאחר שמסר את כל המידע. הסכים אף לשלם 1,000 ₪ ביום 22/2/20 עבור החלפת מושב הקטנוע.
טען כי הסכם פשרה מונע מהתובע לתבוע וכי התובע הגיע טרם רכישת הקטנוע לפגישה עימו בליווי אדם נוסף שערך בדיקה מקיפה לקטנוע. בדק ומצא שהקטנוע משביע את רצונו. הקטנוע הוא משנת 2018 וכל המידע שהיה ידוע לנתבע נמסר גם לתובע.

4. בדיון שהתקיים ביום 29/7/20 העידו התובע – המשיב, חברו אשר נלווה אליו לפגישה עם הנתבע כאשר נקנה הקטנוע, חברתו של התובע והנתבע.

5. בפסק דין נקבע כי התובע לא ידע כי הוא רוכש קטנוע מסוחר רכב אלא מאדם פרטי.
נקבע כי התובע לא ידע על התאונות שאירעו לקטנוע. יתכן שגם הנתבע לא ידע אך כסוחר רכב היה עליו לבדוק מול מי שהוא רכש ממנו את הקטנוע אם הקטנוע עבר תאונות מהותיות.
ככל שלא בירר מידע זה – אזי מדובר ברשלנות שהובילה ליצירת מצג שווא לתובע.
נקבע כי לו התובע היה יודע מצבו של הקטנוע מבחינת התאונות, לא היתה מתבצעת הרכישה.
נקבע כי התובע זכאי להשבת סך 8,000 ₪ - הפער בין מחיר קניה למחיר המכירה (בניכוי 1,000 ₪ ששולם על ידי הנתבע לפני הגשת התביעה).
נקבע כי לא ניתן לדעת, אם הנתבע פעל בזדון אך וודאי שהוא פעל ברשלנות.
הנתבע חויב גם בתשלום 1,500 ₪ בגין תיקונים נוספים וכן 1,500 ₪ בגין הטרדה ועוגמת הנפש.

6. בבקשת רשות הערעור נטען, כי בית משפט קמא שגה כאשר קבע, כי התובע הרים את הנטל המוטל עליו להוכחת תביעתו.
גם בתביעות קטנות התובע הוא זה שצריך להרים הנטל בבחינת "המוציא מחברו עליו הראיה". לא הוכח כי הנתבע לא הציג עצמו כסוחר בפני התובע. לא הוכחה טענת התובע בעניין שנת ייצור הקטנוע. כך גם בנוגע למד המרחק של הקטנוע ולטענות ביחס לתאונות שעבר הקטנוע. לא הוכח סכום נזק ועוד.

בעדויות התובע נמצאו סתירות ועסקינן בעדות שקר. אין לבסס פסק דין על סמך עדות יחידה של התובע ואין להנציח טעויות כה גלויות ובולטות על פני הפסק דין.

7. דין בקשת רשות הערעור להידחות אף ללא צורך בתשובת המשיב וזאת מהנימוקים כדלקמן:
א) ההלכה היא כי "ההליך המשפטי בבית המשפט לתביעות קטנות נועד להיות הליך פשוט ומהיר, וכדי לשמור על תכלית זו נקבעה ההלכה לפיה אמת המידה למתן רשות ערעור על פסקי דינו היא מחמירה במיוחד, כשרשות זו תינתן רק במקרים חריגים ביותר בהם נפל פגם מהותי הדורש את התערבותה של ערכאת הערעור (רע"א 1196/15 צח בר נ' פורטל (פורסם בנבו) (18.3.2015)). רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות לא בהכרח תינתן אף כאשר מתעוררת שאלה משפטית בעלת חשיבות החורגת מעניינם הישיר של הצדדים למחלוקת..." (רע"א 2095/15 אולמי נפטון בת ים בע"מ נ' משיח, פסקה 4 לפסק דינו של כבוד הש' צ' זילברטל (20.5.15)).

על מטרתו ותכליתו של בימ"ש לתביעות קטנות בפתיחת שערי המשפט בפני "האזרח הקטן" ע"י יצירת מכשיר זמין, יעיל ומהיר לבירור תביעות בסכום נמוך שלא כדאי לבררו בהליך רגיל ראה גם: רע"א 1868/16 רז נ' האפרתי, פסקה י' (19.6.16).
ראה לעניין זה גם: רת"ק 71546-07-19 גולדשטיין נ' בעדיאל רהיטים בע"מ (1/8/19).

ב) בבית משפט לתביעות קטנות סדרי הדין שונים מאלו הנהוגים בבתי משפט אחרים ובית המשפט יפעל בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה (ראה סעיף 62 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד - 1984 ותקנה 13 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין) התשל"ז – 1976).

ג) עוד יודגש, כי גם כאשר מדובר בערעור בזכות (ולא בבקשת רשות ערעור כמו במקרה שלפנינינו) מתערבת ערכאת ערעור בקביעות עובדתיות וממצאי מהימנות אליהם הגיעה הערכאה הדיונית רק במקרים חריגים ביותר (ראה למשל: ע"א 7863/16 גורדו נ' ימין ופסקי הדין המאוזכרים שם בסעיף 16).

ד) במקרה דנן, על סמך מכלול העדויות והראיות הגיע בית משפט למסקנה כי הוא מקבל את גרסת התובע ולא את גרסת הנתבע.
אין זה המקרה שבו יש להתערב בקביעות עובדתיות ובהתרשמות הערכאה הדיונית ממהימנות העדים שהעידו לפניה. זאת גם אם המבקש סבור ומאמין בכך שגרסתו העובדתית היא הנכונה ולא גרסת המשיב.
יש לזכור, כי תובע צריך להוכיח תביעתו במשפט האזרחי ברמה של 51% בלבד.
בית משפט קמא קיבל כאמור את גרסת המשיב ואין זה המקרה שבו תתערב ערכאת ערעור בפסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות.

8. לסיכום:
א) לאור האמור לעיל, נדחית בקשת רשות הערעור.

ב) משלא התבקשה תשובת המשיב, אין צו להוצאות.

ג) המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"ז אלול תש"פ, 16 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עוז אגבבה
נתבע: יוסף נזרי
שופט :
עורכי דין: