ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מאירה ברטלר נגד מי כרמל בע"מ :

בפני כבוד ה שופט אברהים בולוס

מבקשת

מאירה ברטלר

נגד

משיבה

מי כרמל בע"מ

פסק דין

המבקשת הגישה בקשה לאישור תובענה ייצוגית (להלן: בקשת האישור). במוקד בקשתה עמדה הטענה, כי המשיבה, תאגיד מים, גובה שלא כדין דמי הקמה בגין בקשה להיתר לתוספת בניה, מבלי שחל כל שינוי במערכת הביוב והמים. לגישת המבקשת , גביה זו הינה בניגוד להוראות סעיף 102 (ב) לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001 שעניינו קביעת תעריפים לפי עקרון העלות המוכרת; סעיף 3(א) לכללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב) תשע"ה – 2015 (להלן: הכללים) הקובע, כי תעריף הקמה נועד לשקף את אומדן העלות של הקמת מערכות מים וביוב; וסעיף 9(ב) לכללים, העוסק בהטלת דמי הקמה ותשלומם בתנאי שהוקמה מערכת מים או ביוב המשמשת או תשמש את מה שנבנה או שייבנה בנכס.

על יסוד טענה זו, המבקשת עתרה לשני סעדים. הראשון, להורות למשיבה לחדול מלהוציא דרישות תשלום עבור דמי הקמה כאשר אין שינויים במערכות המים או הביוב.

והשני מתן צו עשה המורה למשיבה להשיב את סכום דמי ההקמה שגבתה שלא כדין מצרכנייה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק – להשיב לכל אדם ששילם למשיבה דמי הקמה בעקבות בקשה להיתר בגין תוספת בניה, אף שלא נדרש שינוי בתשתית הביוב או המים, זאת החל מכניסת הכללים לתוקף ועד למועד אישור תביעה זו .

לאחר הגשת תשובה מטעם המשיבה ותגובת המבקשת וקיום קדם משפט ראשון, התקיים דיון נוסף במסגרתו ובעקבות המלצתי, הגיעו הצדדים להסכמות בדבר הסתלקות מהתביעה הייצוגית. כן סוכם, כי שאלת הוצאות המשפט תוכרע בהתאם לשיקול דעת ביהמ"ש.

לאחר ששקלתי את בקשת ההסתלקות, החלטתי להיעתר לה, שכן הבקשה המוסכמת להסתלקות באה בעקבות המלצתי המבוססת על סיכוייה הקלושים, אם בכלל, של הבקשה לאישור תובענה ייצוגית. מכאן גם לא מצאתי הצדקה לפעול לאיתור מייצגים חלופיים כקבוע בסע' 16(ד)(1) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: החוק).

כן אני פוטר את הצדדים מחובתם לפרסם הודעה זו בהתאם לסע' 16(ד)(1) לחוק, ותקנה 11(ב) לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010 (בע"א 1362/12 היועץ המשפטי לממשלה נ' סלקום ישראל בע"מ (13.5.13)).

כפועל יוצא מכך, אני מורה על דחיית תביעתה האישית של המבקשת ועל מחיקת בקשת האישור והתובענה הייצוגית.

בשים לב לעובדה שהליך זה מסתיים בתחילתו ולעמדת המשיבה שהותירה שאלת הוצאות המשפט לשיקול דעתי, אני סבור כי יהיה הוגן וצודק שכל צד ישא בהוצאותיו.

האגרה תוחזר למבקשת בהת אם ובכפוף לתקנות האגרות.

המזכירות תמציא פס"ד זה לצדדים ולכל הגורמים הרלוונטיים.

ניתן היום, כ"ח אלול תש"פ, 17 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מאירה ברטלר
נתבע: מי כרמל בע"מ
שופט :
עורכי דין: