ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אופרייט ליס בע"מ נגד יוסי ברק :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

אופרייט ליס בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד מיכל בנאל

נגד

נתבעים

  1. יוסי ברק
  2. ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד רעות אזוז

פסק דין

1. לפניי תביעה, בסדר דין מהיר, לחיוב הנתבעים בפיצוי כספי בגין נזקי רכוש על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 07.08.2019 בין כלי רכב, מ"ר 627-56-501 שבעת התאונה היה בבעלות התובעת (להלן: "רכב התובעת") לבין כלי רכב, מ"ר 42-602-62 שבעת התאונה היה נהוג בידי הנתבע 1 ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "רכב הנתבעים") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם התאונה אלא לעניין האחריות לקרות התאונה ולעניין הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה הוגשו ראיות הצדדים, והעידו הנהגים המעורבים בתאונה.

4. עוד בפתח ישיבת ההוכחות הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבלה באופן חלקי.

5. על יסוד כל החומר המונח לפניי, ולאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל במלואה.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד, כדלקמן:

אני נותן אמון מלא בגרסתו של נהג רכב התובעת, שהייתה קוהרנטית, סדורה, התיישבה עם מוקדי הנזק ואופי הנזקים ברכבים, על פני גרסתו של נהג רכב הנתבעים, שלא הותירה בי רושם דומה.

שוכנעתי כי רכב התובעת אכן היה בעצירה לפני נסיעתו הישרה אלא שאז הגיח רכב הנתבעים בנסיעה לאחור מבלי שנהגו נותן דעתו לרכב התובעת המצוי מאחוריו. אמנם, קודם לכן רכב התובעת הוסע לאחור אלא שנסיעתו לאחור הסתיימה עוד לפני שרכב הנתבעים פגע בו.

סבורני, כי נהג רכב הנתבעים הסיע את רכבו לאחור מבלי לתת את דעתו לרכב התובעת, ובכלל זה מבלי להיות בקשר עין עם רכב התובעת, כפי המתחייב לפני נסיעה לאחור ובזמן הנסיעה לאחור.

לא מצאתי כי היה באפשרותו של נהג רכב התובעת לנקוט בכל פעולה למניעת התאונה.

גם ניסיונה של ב"כ הנתבעים להטיל דופי בגרסתו של נהג רכב התובעת, הייתה ריקה מכל תוכן.

די בכך כדי להטיל את מלוא האחריות לקרות התאונה על נהג רכב הנתבעים.

אשר למחלוקת בעניין היקף הנזק הנטען, אומר שמאחר שהנזק הנטען נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית, שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק ואף לא ביקש לחקור את שמאי התובעת על חוות דעתו, הרי שסכום התביעה בדין יסודו.

6. הנתבעים, באמצעות הנתבעת 2, ישלמו לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סכום התביעה, בסך של 4,819 ₪, בתוספת אגרת בית משפט, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד למועד תשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,800 ₪.

6.3. שכר העד כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת 2 תישא בשכר העד מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. הואיל והצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית משפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ו אלול תש"פ, 15 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אופרייט ליס בע"מ
נתבע: יוסי ברק
שופט :
עורכי דין: