ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמעון גורליק נגד המועצה הדתית נהריה :

בפני: כבוד השופט אסף הראל

התובע:
שמעון גורליק

-
הנתבעות:
המועצה הדתית נהריה
2. משרד הדתות

החלטה

בקשת המועצה הדתית נהריה (להלן – המועצה) מיום 8.9.20 שכותרתה "בקשה למתן הוראות". לאחר עיון בבקשה, בתשובת התובע ובתגובת המועצה, אני קובע כך:

בבסיס בקשת הנתבעות לקבלן לידיהן חומר רפואי הנוגע לתובע, עומד רצונן להתמודד עם רכיב התביעה שעניינו פדיון ימי מחלה בלתי מנוצלים (סעיף 72 לכתב ההגנה מטעם המדינה). מדובר במסמך רלוונטי והצדדים אף הסכימו (סעיף 2 בעמוד 6 לפרוטוקול) כי –

"... התובע יאפשר לנתבעות לעיין בכלל תיקו הרפואי המתייחס לתקופה שראשיתה 1/9/91 וסיומה 1/2/17, וזאת לאור רכיב התביעה של פדיון ימי מחלה. על מנת למזער את הפגיעה בפרטיותו של התובע, מוסכם כי העתק התיק הרפואי יוחזק על ידי באי כוח הנתבעות בלבד. ב"כ הנתבעות תהיינה רשאיות להציג את התיק הרפואי לרופא מטעמן לצורך התייעצות, ככל שידרש."

עיון בטופס ויתור על סודיות רפואית (להלן – וס"ר) שהמועצה מבקשת שהתובע יחתום עליו (נספח ה' לבקשה) מעלה כי זה מנוסח בצורה רחבה מדי. כך, אין הוא כולל הגבלה לתקופה המוסכמת של 1.9.91-1.2.17. כך, הוא כולל התיחסות למידע שאיננו רפואי ואיננו רלוונטי כגון מצבו סוציאלי, מסמכים ממחלקת הרווחה, פרטים לגבי הישגים בלימודים ועוד. מטעם זה יש לקבל את טענת התובע לפיה הוא אינו מסכים לחתום על טופס וס"ר גורף ויש לקבוע כי אין לקבל את בקשת המועצה להורות לתובע לחתום על טופס הוס"ר בנוסח שצורף כנספח ה' לבקשה. מצד שני, אין גם לקבל את טענת התובע בסעיף 4 לתשובה שם הוא מצמצם את המידע הרפואי אך ל"מידע רפואי הנוגע לימי מחלה שקיבל התובע". הטעם שאין לקבל טענה זו הוא שאין לשלול מהנתבעות אפשרות לעיין במסמכים רפואיים שאין בהם אזכור מפורש לחופשת מחלה, אולם תוכנם עשוי להעיד על תקופת אי כושר לעבודה.

אקבע כי תחת לחייב את התובע לחתום על טופס וס"ר, יש מקום לתת החלטה המופנית לכל אחד מהגורמים הבאים - עובד רפואי, מוסד רפואי, קופת חולים, רופא, צבא ההגנה לישראל, משרד הבטחון או המוסד לביטוח לאומי, למסור בידי המועצה את כלל תיקו הרפואי של התובע אצלם המתייחס לתקופה שראשיתה 1/9/91 וסיומה 1/2/17. החלטה בענין זה תינתן בנפרד, באופן שיאפשר למועצה להציגה לגורמים האמורים. למען הסר ספק, המועצה היא שתישא בעלות איסוף החומר הרפואי. בהחלטה יירשם כי המועצה רשאית לאסוף את המידע הרפואי האמור באמצעות חברת "ערן מור שירותי איסוף מידע".

המועצה תשלים את איסוף החומר הרפואי של התובע עד יום 1.11.20 ותגיש עד מועד זה הודעה לבית הדין בה תאשר כי עותק מהחומר הרפואי הועבר לעיון המדינה.

ככל שהמועצה או המדינה מבקשות להגיש לתיק בית הדין מסמכים מתיקו הרפואי של התובע בנוגע לענין ניצול ימי המחלה, תוכלנה לעשות זאת בהודעה שתגשנה לבית הדין עד יום 15.11.20.

אין צו להוצאות הבקשה, שכן טענות המועצה והתובע התקבלו אך בחלקן.

התיק יובא לעיוני ביום 5.11.20 לשם מעקב אחר הודעת המועצה בדבר השלמת איסוף החומרים הרפואיים.

ניתנה היום, כ"ז אלול תש"פ, (16 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: שמעון גורליק
נתבע: המועצה הדתית נהריה
שופט :
עורכי דין: