ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קל אוטו שירותי מימון בע"מ נגד א.מ.י סילבר עבודות והובלות עפר בע"מ :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

קל אוטו שירותי מימון בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד יוסי דבח

נגד

נתבעות

  1. א.מ.י סילבר עבודות והובלות עפר בע"מ
  2. קש חתמים בינלאומיים סוכנות לביטוח כללי (2010) בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד חנן פדר

פסק דין

1. לפניי תביעה, בסדר דין מהיר, לחיוב הנתבעים בפיצוי כספי בגין נזקי רכוש שנגרמו על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 16.04.2019 בין כלי רכב, מסוג פרטית, מ"ר 87-364-38 שבעת התאונה היה בבעלות התובעת (להלן: "הפרטית") לבין כלי רכב, מסוג משאית, מ"ר 43-968-08 שבעת התאונה היה בבעלות הנתבעת 1 ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "המשאית") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה אלא בדבר האחריות לקרות התאונה ובדבר היקף הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה הוצגו ראיות הצדדים, ונשמעו עדויותיהם של נהגי כלי הרכב המעורבים בתאונה.

4. עוד בפתח ישיבת ההוכחות הגיעו ב"כ הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. על יסוד מכלול החומר המונח לפניי, ולאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק בכלי הרכב, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להידחות.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד, כדלקמן:

אני מאמין לגרסת נהג המשאית, שהייתה אינטואיטיבית, ברורה, קוהרנטית, התיישבה עם תמונה מזירת התאונה, על פני גרסתו של נהג הפרטית שהייתה מעוררת תהיות, ומתפתחת.

נהג הפרטית הגיע מימינה של המשאית מהנתיב הימיני כאשר נתיב זה מצטמצם לנתיב נסיעת המשאית, וכאשר נהג הפרטית התעתד לפנות שמאלה ולרדת לכביש "איילון דרום".

איני מקבל את הסברו של נהג הפרטית כי המשאית עמדה בין שני הנתיבים. תמונה שצולמה בזירת התאונה מיד לאחר התאונה, אשר הוצגה במהלך הדיון והוגשה לתיק לאחר הדיון, מלמדת סיפור שונה, לפיו המשאית מצויה כמעט כולה או כולה בגבולות הנתיב מה ששולל את גרסת נהג הפרטית לפיה . אני מקבל את הסברו של נהג המשאית, לפיה הוא סטה מעט שמאלה למראה הפרטית הנדחפת. מכאן, הימצאותה של המשאית צמוד לגבול השמאלי של נתיב הנסיעה.

שוכנעתי כי נהג הפרטית סטה שמאלה לנתיב נסיעת המשאית ופשוט נדחף לפניה הגם שהיה עליו להבחין במשאית הנוסעת בנתיב אליו הוא התכוון לסטות, זאת מאחר שאצה דרכו ובמטרה להקדים את המשאית.

לא מצאתי כי היה באפשרותו של נהג המשאית לנקוט בכל פעולה למניעת התאונה. מכאן, שהאחריות לקרות התאונה חלה במלואה על נהג הפרטית.

6. לפיכך, דין התביעה להידחות, ללא צו להוצאות, למעט שכר העד כפי שנפסק, אשר ישולם תוך 30 יום.

7. התובעת תישא בשכר העד מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. הואיל והצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה, ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ו אלול תש"פ, 15 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: קל אוטו שירותי מימון בע"מ
נתבע: א.מ.י סילבר עבודות והובלות עפר בע"מ
שופט :
עורכי דין: