ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שפיק סעד נגד תעשיות בית הגליל בע"מ :

16 ספטמבר 2020
לפני: כבוד הרשמת מירי שי

התובע:

  1. שפיק סעד
  2. לוטפי סעד
  3. ג'יד סעד
  4. ג'מאל סעד

ע"י ב"כ: עו"ד פאיז טאפש
-
הנתבעת:
תעשיות בית הגליל בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד פאדי מטאנס

החלטה

1. לפניי בקשת התובע 1 לפטור מתשלום אגרת בית הדין בסכום של 10,725 ש"ח, לפי תקנה 12 לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח-2008 (להלן: תקנות האגרות), מטעמים של חוסר יכולת כלכלית.

2. יסוד ההליך דנן בתביעה שהגיש התובע 1 ושלושת ילדיו הקטינים הסמוכים על שולחנו. על פי כתב התביעה, אשת התובע הגב' אימאן סעד ז" ל הועסקה בשירות הנתבעת מיום 27.03.2017 ועד 22.12.2017 (להלן: המנוחה). המנוחה הפסיקה את עבודתה בעקבות פגיעתה בשריפה שפרצה בביתם. המנוחה נפטרה ביום 14.02.2018. בבסיס כתב התביעה עומדת הטענה שהנתבעת לא ביטחה את המנוחה בביטוח פנסיוני ורק בחודש 12/2017 לאחר קרות התאונה פתחה למנוחה קופת פנסיה. נטען שכתוצאה ממחדל הנתבעת נגרם לתובעים נזק בכך שנפגעה זכותם לפנסיית שארים. ברכיב זה נתבע סכום של 1,072,510 ₪ בהתאם לחוות דעת אקטואר שצורפה לכתב התביעה.

3. בד בבד עם התביעה התובע 1 הגיש בקשה למתן פטור מתשלום אגרה, אשר נתמכה בתצהיר בו ציין התובע 1 שאין באפשרותו לעבוד מאחר שהוא המטפל היחיד בילדיו התובעים 2 עד 4, והם מתקיימים מקצבת שארים בסכום של 6,316 ₪ לחודש. לבקשה צורף תדפיס חשבון בנק לתקופה שמחודש 01/2020 עד 06/2020, וכן דו"ח סוציאלי מהמחלקה לשירותים חברתיים במועצה המקומית בית ג'אן, מיום 18.06.2020. על פי הדו"ח הסוציאלי המשפחה סובלת ממצב כלכלי קשה; מדובר במשפחה חד הורית; התובע 1 סיים קורס טבחות דרך מחלקת השיקום של המוסד לביטוח לאומי, כיום משולב בסדנת המשך וטרם נמצאה לו תעסוקה הולמת.

4. הנתבעת בתגובתה טוענת שהבקשה לוקה בחוסר פירוט מהותי ואינה ממלאת אחר התנאים הקבועים בתקנות האגרות . נטען שתצהיר התובע 1 לקוני ואינו מפרט את רכושו וניסיונותיו לגייס את סכום האגרה. עוד נטען שדפי חשבון הבנק מלמדים לכאורה על הכנסות אחרות מלבד קצבת שארים. אשר לסיכויי התביעה נטען שאלה אינם גבוהים.

5. בהתאם להחלטת בית הדין מיום 25.08.2020 הגיש התובע 1 תשובה משלימה, בה נטען בין היתר שהוא אינו עובד שכיר ואינו עצמאי; אין לו נכסים כלל; הוא מתגורר בביתה של אמו האלמנה; אין לו כספים בקופת גמל או קרן השתלמות; הוא פנה לבנק בבקשה למתן הלוואה וגם לקרובי משפחה, אך לא קיבל סיוע למימון תשלום האגרה.

6. בהתאם להחלטת בית הדין מיום 07.09.2020, הגיש התובע 1 תצהיר משלים לתמיכה בבקשה . בתצהיר המשלים הצהיר התובע 1 שאינו משלם משכנתה או דמי שכירות, אין לו חיסכון כלשהו. להודעה מיום 14.09.2020 צירף התובע 1 אישור המוסד לביטוח לאומי מיום 13.09.2020 שלפיו הוא אינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי מיום 01.01.2018 ואין לו הכנסות ממועד זה; הוא מתקיים מהשלמת הכנסה בשארים וגמלת שארים. לפי הסכם שכר הטרחה שצורף להודעה, שכר הטרחה ישולם בתום ההליך המשפטי.

7. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, עיינתי בכתב התביעה ובחנתי את תצהירי התמיכה בבקשה, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להתקבל.

8. כידוע, בקשה לפטור מאגרה מטעמים של חוסר יכולת כלכלית נבחנת על יסוד קיומם של שני תנאים מצטברים – ראשית, התרשמותו של בית הדין ש"ההליך מגלה עילה"; ושנית, העדר יכולת כלכלית של המבקש.

9. אשר לעילת התביעה: בהתאם לכתב התביעה, העילה העיקרית מבוססת על הטענה שהנתבעת לא ביטחה את המנוחה בקרן פנסיה מקיפה ובעקבות כך נגרם לתובעים נזק בגין שלילת זכאותם לפנסיית שארים. למקרא כתב התביעה והמסמכים שצורפו לו, שוכנעתי כי התביעה מגלה עילה. די באמור כדי לקבוע, בשלב זה וצרכי הבקשה דנן, כי ככל שהתובע ים יוכיחו את טענותי הם, הם עשוי ים להיות זכאי ם לסעדים – חלקם או כולם – אותם תב עו. אינני מביעה דעה באשר לסיכויי הצלחת התביעה, אלא שיש להבין את הדברים כמכוונים לכך שאין התביעה טרדנית או קנטרנית.

10. משהונחה דעתי שהתביעה אכן מגלה עילה, הדיון מתרכז, אפוא, בהוכחתו של תנאי המסוגלות הכלכלית. המבקש פטור מאגרה עקב חוסר יכולת לשלמה נדרש לשאת בנטל ההוכחה לעניין זה. עליו לפרוש בפני בית הדין תמונה מלאה באשר לרכושו, הכנסותיו ומצבו הכלכלי. בהעדר פרישה מלאה שכזו דין הבקשה להידחות. עקרונות אלו מבטאים את העובדה שהפטור מתשלום האגרה הוא חריג לכלל.

11. אשר ליכולתו הכלכלית של התובע 1 : עיון בבקשה , בתצהיר, בתשובה לתגובת הנתבעת ובתצהיר המשלים מלמד שהתובע 1 הציג מצב כלכלי רעוע. התובע 1 אינו מפרנס ואינו עובד; לתובע 1 שלושה ילדים קטינים סמוכים על שולחנו והם מתקיימים מקצבת שארים; אין לתובע 1 נכסים או רכוש ודי בכל אלה כדי להעיד על חוסר יכולת כלכלית לשלם את אגרת בית הדין. בנסיבות אלה , אני נעתרת לבקשה ופוטרת את התובע 1 מתשלום האגרה במלואה.

מזכירות- התיק יועבר לשופט לפי סדר התיקים מסוגו.

ניתנה היום, כ"ז אלול תש"פ, (16 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: שפיק סעד
נתבע: תעשיות בית הגליל בע"מ
שופט :
עורכי דין: