ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עו"ד יצחק יונגר ורו"ח יצחק עידן נגד קדם לנג'רי בע"מ :

בעניין: חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018

ובעניין: ינית לנג'רי בע"מ, ח.פ 513235200
ימית ייבוא ושיווק הלבשה תחתונה בע"מ, ח.פ 512729963
(להלן: "החברות")

המבקשים:

עו"ד יצחק יונגר ורו"ח יצחק עידן (הנאמנים)

נגד

המשיבים:
קדם לנג'רי בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד חובב ביטון

נעמן גרופ (נ.ו) בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אופיר פדר

בנק הפועלים בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד גונן קסטנבאום

קבוצת נושים
ע"י ב"כ עו"ד שאול קוטלר

עובדי החברות
ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש

הממונה על חדלות פירעון מחוז תל-אביב
ע"י ב"כ עו"ד יוסי מססה ועו"ד נעמה גור מס

החלטה

לפני בקשה לאישור מכר של נכסיהן ופעילותן של החברות.

החברות מצויות בהליכי חדלות פירעון מאז חודש מרץ 2020 ומופעלות על ידי הנאמנים.

הנאמנים פעלו למכירת נכסיהן ופעילותן של החברות ובמסגרת הליכי המכר הוגשו מספר הצעות.

בסופו של יום, עומדות על הפרק שתי הצעות:

האחת, הצעת חברת קדם לנג'רי בע"מ (להלן: "קדם"), שהוקמה בסמוך לפני הגשת ההצעה ואשר חתנו של בעל המניות, מר צ'רלי זיתוני (להלן: "בעל המניות") מחזיק ב-1/3 ממניותיה.

השניה, הצעת חברת נעמן גרופ (נ.ו) בע"מ (להלן: "נעמן").

הצעתה המקורית של קדם כללה הצעה כספית בעבור מלאי החברות ועבור המוניטין והפעילות בסך כולל של 6.2 מיליון ₪, תוך התחייבות להעסיק לפחות 70% מעובדי החברות למשך 12 חודשים. כמו כן, הצעת קדם הותנתה במתן הפטר לבעל המניות מערבותו לחובות החברה, בתמורה לסך נוסף של 800,000 ₪.

הצעתה המקורית של נעמן כללה אף היא הצעה כספית עבור המלאי, הפעילות והמוניטין בסך כולל של 6 מיליון ₪ והתחייבות זהה ביחס להעסקת עובדי החברות.
ההצעה לא הותנתה במתן הפטר לבעל המניות.

על מנת לאפשר התמחרות והשוואה יעילה בין ההצעות, קבעו הנאמנים את תנאי ההתמחרות.

לאחר 12 סבבים של התמחרות, הצעת קדם עמדה ע"ס של 7.5 מיליון ₪ והצעת נעמן עמדה ע"ס 7.7 מיליון ₪.

הנאמנים זימנו אסיפות נושים לשם דיון בהצעות הרכישה וביום 10.9.20 התקיימה אסיפה, בה המשיכו המציעות לשפר את הצעותיהן, תוך שקדם הודיעה שהיא מסירה את התנאי לפיו הצעת הרכישה מותנית במתן הפטר לבעל המניות.

בפתח הדיון היום הודיע הנאמן, עו"ד יונגר (להלן: "הנאמן"), כי זמן קצר קודם לכן קיבל הודעה מטעם ב"כ קדם, לפיה קדם משפרת את הצעתה בסך כולל של 1.1 מיליון ₪, כך שסכום הצעתה הכולל יעמוד ע"ס 9 מיליון ₪.

ב"כ קדם טען כי מאחורי קדם עומדת משפחת קופר, בעלת רשת "את" ללבני נשים, עוסקת בתחום מעל 30 שנים וכי הינה סולבנטית לחלוטין. כמו כן טען שחתנו של בעל המניות, אינו עוד בעל מניות בקדם וכי העברת המניות על ידו תדווח בקרוב לרשם החברות.

במהלך הדיון, הנאמן ביקש לאפשר לכל אחד מהמציעות לגבש את הצעתה הסופית. המציעות הסכימו לכך ובית המשפט נעתר לבקשה והורה על הפסקה בדיון.

לאחר ההפסקה, הוצגו לבית המשפט שתי הצעות, שבשורה התחתונה הינן זהות, ע"ס כולל של 9.3 מיליון ₪ בצירוף מע"מ ובאותם תנאי תשלום.

הנאמנים המליצו לאשר את הצעתה של נעמן.
הנאמן ציין כי במהלך ההפסקה התברר לו כי שיקים של משפחת קופר, אשר נטען כי עומדת מאחורי הצעת קדם, בוטלו על ידה ולאחר שנפתח כנגדה תיק הוצאה לפועל, ביקשה מבנק הפועלים בע"מ (להלן: " הבנק") לפרוס את החוב לתשלומים. עוד ציין הנאמן כי במהלך ההתמחרות שהתקיימה במשרדו, בעל המניות ישב עם אנשי קדם באותו חדר, יעץ להם ומסר להם מידעים אודות החברות.

עו"ד קוטלר, המייצג קבוצת נושים, טען כי הליך זה הינו הליך לאישור הצעה לתוכנית שיקום כלכלי לפי סעיף 84 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 (להלן: "החוק") וזאת נוכח כינוס אסיפות נושים על ידי הנאמנים. לכן, לדבריו, על הנאמנים להציג תוכנית שיקום.

הנאמן השיב כי לא נטען על ידו שעסקינן בשיקום כלכלי. כינוס אסיפות הנושים נועד לבחון שתי הצעות, שאחת מהן הייתה מותנית במתן הפטר אישי לבעל המניות. מעת שתנאי זה הוסר ולא הוצעה תוכנית לשיקום כלכלי מטעם בעל המניות או הנאמנים, אין עוד צורך בכינוס אסיפות נושים.

ב"כ העובדים, עו"ד ליזה חדש, ביקשה כי בית המשפט יורה על מתן צו פירוק כנגד החברות עם אישור המכר, וזאת על מנת שהעובדים יוכלו לפנות למל"ל לקבלת הגמלה המגיעה להם. לעניין זה הפנתה לסעיף 98 לחוק לפיו אף לאחר שבית משפט מורה על פירוק תאגיד, משמצא שיש סיכוי סביר לשיקומו הכלכלי, יכול הוא להורות בצו על הפסקת הליכי פירוק ועל הפעלת התאגיד לשם שיקומו הכלכלי.

ב"כ הבנק, הנושה בחברות בסכום של כ-27 מיליון ₪ ובעל שעבוד צף על נכסיהן, תמך בהצעת נעמן בנימוק שעסקינן בקבוצה איתנה יותר מבחינה פיננסית.

ב"כ הממונה הצטרפה לעמדת הנאמנים, לאור שיקול הדעת המוקנה להם.

דיון והכרעה

לאחר ששמעתי את הצדדים אני מוצאת לאשר את הצעת נעמן, מהטעמים הבאים:

שתי ההצעות זהות מבחינת היקפן הכספי ותנאי התשלום ובמצב דברים זה יש משקל רב לשיקול דעת הנאמנים המכירים מקרוב את נכסי החברות העומדים למכירה ואת המציעים. הנאמנים המליצו לאשר את הצעת נעמן וכידוע, בית המשפט אינו נוטה להתערב בשיקול דעת הנאמנים, אלא אם מצא כי שיקול הדעת הופעל באופן שאינו סביר או בלתי תקין באופן משמעותי (ע"א 509/00 אילן לוי נ' ראובן מ' ברכה, עו"ד נאמן בפשיטת רגל לנכסי יצחק בילו, פ"ד נה(4) 410). לא נראה כי מתקיימים התנאים לכך בתיק זה.

המלצת הנאמנים נשענה על האיתנות הפיננסית של כל אחת מהמציעות:-

מהנתונים שנמסרו לבית המשפט עולה כי לנעמן איתנות פיננסית, היא בעלת 200 סניפים בשלוש רשתות שונות, רשת ותיקה, בעלת גב כלכלי חזק, המוחזקת על ידי חברת אם איתנה ומבוססת.

לעומת זאת, קדם הינה חברה חדשה שהוקמה אך לאחרונה, שחתנו של בעל המניות הינו בעל 1/3 ממניותיה וממידע שנמסר לבית המשפט עולה שבעל המניות עצמו היה מעורב בהליך ההתמחרות, בין בדרך של מסירת מידע לקדם ובין בכל דרך אחרת. אמנם נמסר על ידי ב"כ קדם, כי חתנו של בעל המניות אינו נמנה עוד על בעלי המניות בקדם, אך הנ"ל עודנו רשום כבעל מניות ולא הוגש כל תצהיר או אסמכתא בדבר ויתורו על המניות ובאלו נסיבות ותנאים חדל להיות בעל מניות בקדם. לכך מצטרפת העובדה שנמסר על ידי ב"כ הבנק כי שיקים של משפחת קופר (שנטען שהיא הבעלים של קדם), אשר ניתנו לחברות , בוטלו ואף נפתחו הליכי הוצאה לפועל בגינם.

טענת עו"ד קוטלר בדבר הצורך בהצגת תוכנית שיקום, אינה יכולה לעמוד, מקום בו כינוס אסיפות הנושים נעשה בעיקר כדי לדון במתן הפטר לבעל המניות מערבויותיו לחובות החברה, שאינו עומד עוד על הפרק.
למעשה, המסגרת המשפטית הינה אישור הצעת מכר לפי סעיף 93(א) לחוק, הקובע כי מכירת פעילותו העסקית של תאגיד לשם שיקומו הכלכלי, שלא במסגרת תוכנית לשיקום כלכלי, טעונה אישור מראש לבית המשפט ועל בית המשפט לשקול, בין השאר, שיקולים הנוגעים להוגנות ההליך. בענייננו, התקיים הליך מכר הגון ובהתאם לדין, שבסופו הושגו תוצאות משביעות רצון, תוך מתן הזדמנות שווה למציעות לשפר את הצעותיהן.

גם ב"כ הממונה הצטרפה ותמכה בעמדת הנאמנים ולעמדת הממונה משקל ביחס לאישור ההצעה הזוכה.

התוצאה

לאור המפורט לעיל אני מאשרת את הצעת נעמן, כפי ששופרה במהלך הדיון.
הנאמנים יגישו הצעה מתוקנת, הכוללת את כל התיקונים והשיפורים, חתומה על ידי נעמן כדין, תוך 7 ימים מהיום.

כמו כן, בהעדר תוכנית לשיקום כלכלי, ניתנים בזאת צווי פירוק כנגד החברות, בהתאם להוראות סעיפים 23(א)(2) ו- 94(א) לחוק.

ניתנה היום, כ"ו אלול תש"פ, 15 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עו"ד יצחק יונגר ורו"ח יצחק עידן
נתבע: קדם לנג'רי בע"מ
שופט :
עורכי דין: