ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יקב בן-חיים בע"מ נגד ערן אוזן :

לפני כבוד השופט אריאל צימרמן

המבקשת-התובעת:
יקב בן-חיים בע"מ

נגד

המשיב-הנתבע:
ערן אוזן

בשם המבקשת-התובעת: עו"ד יצחק יונגר ועו"ד יונתן דה שליט

החלטה

לבקשת המבקשת-התובעת לעיון מחדש בהחלטתי מיום 14.9.2020, שבה הוריתי כי חרף סיום התובענה בהסכמה נוכח הסכמות בהליך מקביל, הערובות לא תושבנה למבקשת מיידית כי אם לאחר פינוי הנכס המיועד להתרחש ביום 15.1.2021: בקשה שאין לה כל מקום ודינה דחיה.

הדין מורה כי עיון מחדש מחמת טעות נטענת (להבדיל מאשר מחמת נסיבות חדשות), ייעשה "במקרים נדירים" (רע"א 3604/02 אוקו נ' שמי , פ"ד נו(4) 505, 508 (2002), רע"א 4081/15 אופיר ייזום והשקעות בע"מ נ' כונס הנכסים הרשמי תל אביב (18.10.2015) ). מקרה זה ודאי אינו נמנה עם מקרים נדירים אלה . ככל שלא נחה דעתה של המבקשת מן ההחלטה, בידה לנסות ולהשיג עליה, כמקובל.

רק למעלה מן הצורך: אפילו ראיתי לעיין מחדש בהחלטה, לא הייתי מורה על שינויה. בהליך המקביל (תא"ח 54661-06-20), שבו יזם המשיב את פינוי וסילוק ידה של המבקשת משטחו, הסכימו הצדדים ביום 13.9.2020 לא רק על פינוי מוסכם עד יום 15.1.2021, אלא על סיום כלל המחלוקות, כולל סיומה של התובענה בהליך כאן, שהמבקשת יזמה על מנת למנוע מן המשיב להטרידה ולהפריעה לפעילות היקב שלה (הכל לטענתה) כל עוד היא יושבת בנכס, הצפוי להיות מפונה עתה. לא באה הסכמה מפורשות בעניין השבת הערובות שהפקידה המבקשת תנאי לצו הארעי שניתן ומונע את ההפרעות הנטענות לעסקה. לו ההסכמה הייתה מתמצה ב סיום המחלוקת, כנזכר בסעיף 1 לפסק הדין שניתן בדיון בהסכמה , או אז בהיעדר התייחסות לערובות, היו חלות הוראות הדין: משמעות האמור המסתברת הייתה שהצו פקע. הדין באשר ל מועד השבת הערובות ברור (תקנה 371 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, רע"א 9308/08 אלול נ' רביב (21.4.2009)): אלא אם באה הסכמת הצד שכנגד, ערבון יושב תוך 60 יום מפקיעת הצו, ערבות תוך 6 חודשים, כפוף להארכת התקופה, ובכל מקרה - ממילא לא מיידית, והכל באופן שמאפשר למי שניתן נגדו הצו לנסות ולהפרע מיריבו ככל שנגרם נזק כתוצאה ממתן הצו, והכל בהתאם לתנאים שבדין. אולם איננו מגיעים אפילו ליישומה של תקנה 371 עדיין, שהרי בענייננו אין מדובר במצב הרגיל של סיום תובענה בהסכמה ואגב כך גם פקיעת הצו. המבקשת - כך ניתן להבין מנוסח פסק הדין - ראתה לבקש להכליל כנדבך האחרון בפסק הדין המוסכם גם תוספת בזו הלשון: "יובהר כי אין בפסק דין זה או בדחיית התביעה בתיק 30460-07-20 כדי לבטל החלטות והסכמות קודמות שנוגעות להתנהלות התובע, ואשר נקבעו על ידי כבוד השופט צימרמן בהליך המקביל דנן " (סעיף 12 לפסק הדין). קרי, למעשה בקשת המבקשת, והסכמת המשיב, היא כי הצו הארעי יעמוד למעשה בעינו גם לאחר שנדחתה התובענה, וכל עוד יושבת המבקשת בנכס. לא ניתן לפסוח על שתי הסעפים, לאחוז בצו הארעי לצורך הבטחת ההגנה הנדרשת למבקשת לטענתה עת היא מפעילה את היקב, אך לנהוג מאידך גיסא כאילו הצו פקע לצורך הבקשה להשבת הערובות. אם אלה פני הדברים, הרי שוודאי שלא בשלה השעה למניית תקופת 60 הימים או ששה החודשים, לפי העניין, להשבת הערובות. מטעם זה הוריתי כי ההשבה תיעשה לא לפני מועד הפינוי המיועד. יתרה מכך, במקום להקשות על המבקשת ולקבוע כי התקופות האמורות תימנינה רק מיום 15.1.2021, קבעתי כי תזכורת פנימית תקבע ליום 18.1.2021, ובאין הודעה אחרת של המשיב-הנתבע עד אותו מועד, אורה כבר במועד התזכורת על השבת הערובות.

דין הבקשה להדחות, בלא צורך בתשובה, ומטעם זה בלבד ללא צו להוצאות. בדוחק לא ייעשה צו להוצאות לטובת אוצר המדינה , שעה שמדובר בבקשה שלא היה כל מקום להגשתה. החלטתי מיום 14.9.2020 בעינה.

ניתנה היום, כ"ז אלול תש"פ, 16 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יקב בן-חיים בע"מ
נתבע: ערן אוזן
שופט :
עורכי דין: