ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אופרייט ליס בע"מ נגד דוד מור ברנס :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

אופרייט ליס בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד שי ברנד

נגד

נתבעים

  1. דוד מור ברנס
  2. מסיעי כל גיל בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד דניאל ברדוגו

פסק דין

1. לפניי תביעה, בסדר דין מהיר, לחיוב הנתבעים בפיצוי כספי בגין נזקי רכוש על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 20.11.2018 בין כלי רכב, מסוג פרטית, מ"ר 348-18-101 שבעת התאונה היה בבעלות התובעת (להלן: "הפרטית") לבין כלי רכב, מסוג אוטובוס, מ"ר 21-109-70 שבעת התאונה היה נהוג בידי הנתבע 1 ובבעלות הנתבעת 2 (להלן: "האוטובוס") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה אלא שהצדדים חלוקים בשאלת האחריות לקרות התאונה ובשאלת היקף הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה נשמעו ראיות הצדדים, והעידו הנהגים המעורבים בתאונה ועד ראייה שנסע ברכבו מאחורי כלי הרכב המעורבים בתאונה.

4. עוד בפתח ישיבת ההוכחות, הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבלה חלקית.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק בכלי הרכב, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל במלואה.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית לביסוס מסקנתי.

אני מעדיף את גרסת נהג הפרטית, שהייתה קוהרנטית, התיישבה עם מוקדי הנזק ואשר נתמכה בידי גרסת עד ניטרלי שראה את התאונה לנגד עיניו, על פני גרסתו של נהג האוטובוס.

סבורני, כי נהג האוטובוס, אשר היה משמאל לפרטית, מבין שני נתיבים הפונים ימינה לרחוב המשכית בהרצליה, כאשר הפרטית מימינו, סטה ימינה לנתיב נסיעתה של הפרטית.

אמנם, העד הניטרלי מטעם התובעת, ששוכנעתי כי אין לו כל היכרות מוקדמת עם מי מהנהגים, לא ידע להשיב על פרטים ספציפיים, אך אין לצפות מעובר אורח שהיה עד לתאונה לזכור את התאונה לפרטי פרטים בחלוף שנתיים מיום התאונה. עם זאת, העד הניטרלי ידע לומר בצורה נחושה וברורה כי האוטובוס סטה ימינה לעבר הפרטית ודחף את הפרטית ימינה.

אני נותן אמון מלא בגרסתו של העד הניטרלי.

גם מוקדי הנזק בכלי הרכב – בפרטית בכנף השמאלית האחורית ופגוש אחורי ובאוטובוס בדופן הימינית בצירוף גרסאותיהם של העדים – מצביעים על סטייה ימינה של האוטובוס, על פני סטייה שמאלה של הפרטית.

משכך, האחריות לקרות התאונה חלה במלואה על נהג האוטובוס.

אשר למחלוקת בעניין הנזק הנטען, הרי שמאחר שהנזק נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, ואף לא ביקש לחקור את שמאי התובעת על חוות דעתו, הרי שסכום התביעה, בדין יסודו.

6. הנתבעים, באמצעות הנתבעת 2, ישלמו לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סכום התביעה, בסך של 4,196 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,800 ₪.

6.3. שכר העדים כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת 2 תישא בשכר העד מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. הואיל והצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה ניתן בזאת פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ח אלול תש"פ, 17 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אופרייט ליס בע"מ
נתבע: דוד מור ברנס
שופט :
עורכי דין: