ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ נגד הראל חברה לביטוח בע"מ :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעים

  1. איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ
  2. אתגר נתן

ע"י ב"כ עוה"ד נאווה הרשקוביץ

נגד

נתבעים

  1. הראל חברה לביטוח בע"מ
  2. ציון בריגה

ע"י ב"כ עוה"ד ברק פרל

פסק דין

1. לפניי תביעת שיבוב והפסדים, בסדר דין מהיר, בגין תגמולי ביטוח ששילמה מבטחת למבוטחה ובגין ההפסדים שנגרמו למבוטח בעקבות הפעלת הכיסוי הביטוחי, על רקע נזקי רכב שנגרמו בתאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 07.10.2018 בין כלי רכב, מ"ר 73-823-70 שבעת התאונה היה מבוטח על ידי התובעת 1 בביטוח נזקי רכוש, בבעלות התובע 2 ונהוג בידיו (להלן: "רכב התובעים") לבין כלי רכב, מ"ר 83-613-26 שבעת התאונה היה מבוטח על ידי הנתבעת 1 בביטוח אחריות לנזקי צד ג', בבעלות הנתבע 2 ונהוג בידיו (להלן: "רכב הנתבעים") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה, אלא המחלוקת היא לעניין האחריות לקרות התאונה, ולעניין הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה הוצגו ראיות מטעם הצדדים, והעידו לפניי נהגי הרכבים המעורבים בתאונה.

4. עוד בפתח ישיבת ההוכחות הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבלה באופן חלקי.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק בכלי הרכב, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל חלקית, כך שנהג רכב הנתבעים יישא באחריות לקרות התאונה בשיעור של 70% ואילו נהג רכב התובעים יישא באחריות לקרות התאונה בשיעור של 30%.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד כדלקמן:

התאונה ארעה בנסיבות שרכב הנתבעים, אשר קודם לכן נסע בנתיב הימיני מימין לרכב התובעים, נתיבו הצטמצם על ידי כלי רכב שחנו בצדו הימיני של הכביש ומעשה ביטלו את האפשרות לנסוע על הנתיב הימיני בנסיעה ישרה, ולכן היה עליו לסטות שמאלה לנתיב נסיעתו של רכב התובעים.

נהג רכב הנתבעים מאשר כי סטה לנתיב נסיעתו של רכב התובעים אלא טוען כי כאשר התכוון לסטות שמאלה הבחין כי המרחק בין הרכבים מאפשר לו לסטות שמאלה, ולא ברור לא כיצד הספיק רכב התובעים להגיע אליו.

שוכנעתי כי נהג רכב הנתבעים לא נתן די דעתו לרכב התובעים או שלא נתן דעתו כלל למצב התנועה בכביש וסטה שמאלה מבלי לוודא כי יוכל לסטות שמאלה בבטחה ומבלי לשבש את התנועה.

בנסיבות אלו זכות הקדימה הייתה של רכב התובעים שנסע בנתיבו בנסיעה ישרה והיה על נהג רכב הנתבעים אשר ביקש לסטות לנתיבו לאפשר לו זכות זו ולא לקבוע עובדה מוגמרת של סטייה תוך הפתעת נהג רכב התובעים.

מכאן, שעיקר האחריות לקרות התאונה חל על נהג רכב הנתבעים.

עם זאת, איני פוטר את נהג רכב התובעים מהאחריות לקרות התאונה.

שוכנעתי כי נהג רכב התובעים לא הביא בחשבון ניסיון מצדו של נהג רכב הנתבעים להשתלב בנתיב נסיעתו ולפניו, זאת הגם שנסע מעט מאחורי רכב הנתבעים והיה עליו להבחין כי נתיב נסיעתו של רכב הנתבעים הולך להתבטל על ידי כלי רכב החונים בצד ימין של הכביש.

אשר להיקף הנזק הנטען, הואיל והנזק נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, ואף לא ביקש לחקור את שמאי התובעים על חוות דעתו, הרי שסכום התביעה המתוקן, בדין יסודו.

6. הנתבעים, באמצעות הנתבעת 1, ישלמו לתובעים את הסכומים הבאים:

6.1. סך של 4,505 ₪, שהינו 70% מסכום התביעה המתוקן, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,800 ₪.

6.3. שכר העד כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת 1 תישא בשכר העד מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. הואיל והצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה, ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ו אלול תש"פ, 15 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ
נתבע: הראל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: