ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מיתר אוחנה נגד משטרת ישראל תביעות :


בפני כבוד ה שופטת סימי פלג קימלוב

מבקש

מיתר אוחנה (עצור/אסיר בפיקוח)

נגד

משיבה
משטרת ישראל תביעות- שלוחת זבולון

החלטה

הבקשה לעיון חוזר וטענות הצדדים
לפני בקשה לעיון חוזר שהגיש המבקש לעיין מחדש בהחלטת בית המשפט להורות על מעצרו של המבקש בפיקוח אלקטרוני ולהורות על פתיחת חלונות התאווררות בין השעות 10:00 ועד השעה 18:00.
בדיון שהתקיים ביום 24.8.20 טען ב"כ המבקש כי חלף זמן ניכר מאז החלטת המעצר בפיקוח אלקטרוני וכי יחלוף זמן ניכר עד למועד הטיעונים לעונש שנקבע לחודש נובמבר. כמו כן טען ב"כ המבקש כי המבקש הודה בעובדות כתב האישום המתוקן ולקח אחריות מלאה על מעשיו וכי שחרורו של המבקש אינו פוגע באינטרס הציבורי. לאחר ששמע ב"כ המבקש את הערות בית המשפט באשר לצורך בקבלת תסקיר של שירות המבחן , הסכים כי ידחה הדיון על מנת שיתקבל תסקיר של שירות המבחן.
ביום 10.9.20 התקבל תסקיר של שירות המבחן. בתסקיר ציין שירות המבחן כי במסגרת צו פיקוח מעצרים שולב המבקש בקבוצת מעקב של עצורי בית הנפגשת אחת לשלושה שבועות וכי עד כה נערכו שני מפגשים. שירות המבחן מציין כי התרשם שהמבקש עומד בתנאי המעצר באיזוק אלקטרוני ולא הפר את תנאי המעצר. בדיקות שתן שמסר המבקש נמצאו נקיות. לאור בקשת המבקש לצאת לעבודה בליווי אביו הרי ששירות המבחן סבור כי ניתן לפתוח חלון התאווררות של 4 שעות מידי יום לצורכי עבודה. בד בבד עם המלצה זו ציין שירות המבחן שטרם חל שינוי מהותי בדפוסי התנהגותו ומחשבתו המכשילים של המבקש. כמו כן טרם חל שינוי מהותי ברמת הסיכון להישנות התנהגות דומה מצדו של המבקש וכי עדיין קיים צורך בגבול חיצוני בדמות איזוק אלקטרוני.
בדיון שהתקיים ביום 13.9.20 ביקש הסנגור לאמץ את המלצת שירות המבחן ולאפשר למבקש לצאת מביתו לצרכי עבודה. ב"כ המבקש הדגיש את הזמן הניכר לטענתו שהמבקש נתון בתנאים של מעצר בפיקוח אלקטרוני וביקש להורות על שחרורו של המבקש והפנה לפסיקה רלוונטית לענייננו.
ב"כ המשיבה טענה תוכנו של התסקיר אינו מתיישב עם המלצתו הסופית של שירות המבחן ולפיכך אין מקום להורות על שחרורו של המבקש ממעצר בפיקוח אלקטרוני ואף לא להורות על חלונות התאווררות בהם יכול המבקש לעבוד עם אביו שכן הדבר סותר את תכלית המעצר בפיקוח אלקטרוני.
הצדדים שניהם הפנו לפסיקה רלוונטית לענייננו על מנת לתמוך טענותיהם.

דיון והכרעה
לאחר ששמעתי טענות הצדדים ועיינתי בתסקירי שירות המבחן שוכנעתי כי דין הבקשה להידחות. ראשית אציין כי למבקש נפתח כבר חלון התאווררות אחד ביום 14.6.20 וזאת אף בשונה משותפו לכתב האישום אשר בעניינו אף לא נפתחו חלונות התאווררות.
הסנגור טען כי שתי העילות להגשת בקשה לעיון חוזר מתקיימות, קרי "חלוף הזמן" וכן "שינוי נסיבות" נוכח הודאת המבקש בעובדות כתב האישום המתוקן והרשעתו. הדין קובע שני טעמים שבגינם ניתן להגיש בקשה לעיון חוזר בתנאי שחרור. האחד - שינוי נסיבות והשני - חלוף "זמן ניכר" ממועד החלטת השחרור או המעצר בפיקוח אלקטרוני. המבקש נעצר בפיקוח אלקטרוני ביום 23.3.20. אמנם מאז החלטה זו חלפו 6 חודשים מצוי אך אינני סבורה כי מתקיים שינוי נסיבות המצדיק להיעתר לבקשה.

המבקש הודה בעובדות כתב אישום מתוקן המייחס לו חמישה אישומים שעניינם עבירות רכוש, התפרצות, גניבה, גניבת רכב, קשירת קשר לעשות פשע ועוד. על פי החלק הכללי של כתב האישום המתוקן המבקש יחד עם האחר, העצור אף הוא בתיק זה, פעלו כחבורה מאורגנת, שיטתית ומתוחכמת בהרכבים שונים ומשתנים שהמטרה היתה לפרוץ לבתים ולגנוב רכבים ורכוש. הנאשמים בהרכבים שונים ומשתנים פעלו לפי דפוסי פעולה קבועים בכך שעובר לגניבת הרכבים והרכוש, התפרצו לדירות המתלוננים על מנת לאתר מפתחות רכבם של המתלוננים, לגנבם ובאמצעותם לגנוב את הרכבים ורכוש נוסף.
לאחר שהמבקש הודה בעובדות כתב אישום לא עומדת לו חזקת החפות עוד וגם אם יש לראות בכך שינוי נסיבות הרי שעל בית המשפט לשקול שיקולים נוספים הקשורים למסוכנות הנשקפת מהמשיב והאם ניתן לאיין מסוכנות זו בחלופת המעצר או בשינוי התנאים.
במקרה דנן, העבירות המיוחסת למבקש חמורות ונסיבותיהן מפורטות בעובדות כתב האישום המתוקן בו הודה המבקש, אך כאמור יש לשקול זאת במסגרת השיקולים האם להיעתר לבקשה אם לאו וזאת בשים לב למטרת הבקשה. ככלל, בקשה ליציאה לעבודה לצורך פרנסה מצדיקה העתרות לה ככל שהדבר אינו פוגע באינטרס הציבורי או בהליכי המשפט (ראו בש"פ 6286/06 פלוני נ' מדינת ישראל, בש"פ 1393/07 אלחנטי נ' מדינת ישראל, בש"פ 6845/07 קונסטנטין נ' מדינת ישראל).
בענייננו, המלצת שירות המבחן איננה מתיישבת עם התכלית של מעצר בפיקוח אלקטרוני. גם שירות המבחן תמים דעים כי אין להורות על שחרור ממעצר בפיקוח אלקטרוני וכי יש צורך בפיקוח טכנולוגי נוסף על הפיקוח האנושי. אמנם שירות המבחן ציין כי הוא ממליץ על שילובו של המבקש בעבודה יחד עם אביו ואולם המסוכנות הנשקפת מהמבקש נותרה בעינה ולא חלה הפחתה בה. גם בדפוסי התנהגותו ומחשבתו של המבקש לא חל שינוי מהותי המצדיק לבחון את שחרורו של המבקש ממעצר בפיקוח אלקטרוני או התרת שילובו של המבקש בעבודה עם אביו. לכך אוסיף כי עבודתו של אבי המבקש היא בהתקנת פרגולות , דבר שיצריך הגעה וכניסה לבתי לקוחות, דבר שאני סבורה שיש בו כדי להוות חשש לסיכון ביטחון רכושו של הציבור וקניינו , בשים לב לעבירות בהן הורשע הנאשם ובשים לב למסוכנות הנשקפת ממנו .

לפיכך, לאחר ששמעתי טענות הצדדים ולאחר ששקלתי מכלול השיקולים אני דוחה את הבקשה.

המזכירות תמציא החלטתי לצדדים .
ניתנה היום, כ"ו אלול תש"פ, 15 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מיתר אוחנה
נתבע: משטרת ישראל תביעות
שופט :
עורכי דין: