ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף בנג'ו נגד עירית אילת :

בפני כבוד ה שופט שי ברגר

תובע

יוסף בנג'ו

נגד

נתבעת
עירית אילת

החלטה

בהמשך לדיון שהתקיים ביום 13.9.20, ומשנתנו הצדדים הסכמתם למינוי מומחה מטעם בית המשפט, הנני ממנה בזה את המומחה בתחום שמאות הרכב, מר ברוך גבריאלי, מרחוב הברקן 37 מבואים, טל' נייד: 050-XXXX555; דואר אלקטרוני: [email protected]), כמומחה מטעם בית המשפט, לצורך מתן חוות-דעת בשאלות השנויות במחלוקת בתובענה זו (להלן: "המומחה"). קביעת המומחה תהיה מכרעת.

כל צד ימציא למומחה, תוך 14 יום מהיום עותק של כתב טענותיו על נספחיו, חוות דעת וקובץ הראיות מטעמו והעתק החלטה זו וחומר רלוונטי נוסף ככל שיתבקש. העתק מכתב הלוואי יומצא ישירות לצד שכנגד.

המומחה יואיל להודיע לבית המשפט, תוך 30 יום מהיום , אם המינוי הוא בתחום מומחיותו ואם הוא מקבל על עצמו את המינוי, האם יש לו ניגוד עניינים ליתן חוות דעת בתיק זה, וכן ינקוב בשכרו.

שכר טרחת המומחה לא יעלה על 3,000 ₪ בתוספת מע"מ. בשכר טרחת המומחה יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים. שכר הטרחה יועבר אל המומחה בתוך 7 ימים מיום אישורו את המינוי, והוא לא יחל בעבודתו בטרם יועבר לו מלוא שכר טרחתו. בנוסף, ישולמו למומחה הוצאות הגעה לאילת וממנה, ככל שיידרש לכך, בכפוף להצגת קבלות.

המומחה יקבע את דרכי עבודתו ויודיע עליהן בכתב ומראש לב"כ הצדדים. בהקשר זה יקבע המומחה את האופן שבו ייפגש - במידת הצורך, לפי שיקול דעתו המקצועי - עם הצדדים ע"מ לקבל מהם הבהרות הנדרשות לו, או לשמוע את טענותיהם.

המומחה יפרט בחוות דעתו את המסמכים והראיות שהוצגו בפניו, ויתייחס למסמכים שהוגשו מטעם הצדדים.

ככל והמומחה נתקל בקושי כלשהו, בעבודתו מול בעלי הדין או מי מטעמם, רשאי הוא לפנות בכל עת לבית המשפט לקבלת הנחיות או צו.

המומחה יגיש חוות דעתו המקצועית בתוך 60 יום מ יום מינויו.

הצדדים רשאים להגיש שאלות הבהרה למומחה, בהתאם לתקנות.

ימי הפגרות באים במניין הימים ולא יאריכו המועדים.

המזכירות תשלח העתק מכתב המינוי למומחה ולצדדים.

תז"פ 18.10.20

ניתנה היום, כ"ו אלול תש"פ, 15 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסף בנג'ו
נתבע: עירית אילת
שופט :
עורכי דין: