ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ציון זרגו נגד שוהם התחדשות עירונית בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת טלמור פרס

תובעים

  1. ציון זרגו
  2. מיכאל אדמונד דבב
  3. ברונו הנרי בן שושן

נגד

נתבעת
שוהם התחדשות עירונית בע"מ

החלטה

ישיבת קדם משפט תתקיים ביום 26.1.21 בשעה 9:30, בפניי.

על בעלי הדין להתייצב באופן אישי. במקרה של תאגיד, יתייצב נציג מוסמך מטעמו הבקיא בפרטי הסכסוך ומוסמך לקבל החלטות בעניין סיום התיק.

עד ליום 1.11.20 יודיעו הצדדים האם ניתנת הסכמתם להפניית ההליך לגישור או ביחס למינוי מומחה מטעם בית המשפט לבחינת טענות הצדדים.

לקראת קדם המשפט, אני מורה כדלקמן:

בעלי הדין ישלימו את ההליכים המקדמיים, לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים, אם יוחלפו ופרטים נוספים, אם יידרשו. הליכים אלה יסתיימו בתוך 90 ימים מהיום.

בקשת מי מהצדדים בעניינים אלה תוגש בתוך התקופה האמורה גם אם תינתנה אורכות הדדיות על ידי הצדדים, ובסמוך לאחר היווצרות העילה לבקשה.

בעניין בקשות ביניים יפעלו הצדדים בהתאם להוראות תקנה 241 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984 לרבות בדבר המצאת הבקשות והתגובות לצד שכנגד.

ככל שלא תוגש תשובה לבקשה במועד הקבוע בתקנות או שנקצב על ידי, יהא המבקש רשאי לעתור למתן החלטה, תוך שיצרף אישור בדבר המצאתה למשיב. ככל שהמבקש לא יעשה כן – ישקול בית המשפט מחיקת הבקשה.

ככל שיוגשו מסמכים לתיק העולים על 20 עמ' – יוגש במקביל עותק כרוך ומסומן בדגלונים אשר יועבר ללשכה לצורך תיוק בתיק הנייר.

מזכירות בית המשפט תשלח עותק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ו אלול תש"פ, 15 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ציון זרגו
נתבע: שוהם התחדשות עירונית בע"מ
שופט :
עורכי דין: