ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלכס דנילוב נגד יצחק בקמן :

בפני כבוד השופט מנחם שח"ק

התובע:

אלכס דנילוב

נגד

הנתבעים:

  1. יצחק בקמן
  2. אינה בקמן

החלטה

בעלי הדין הגישו כתבי טענות מתוקנים מטעמם.
קדם משפט מסכם יתקיים בפניי ביום 25.04.2021 בשעה 12:00.
על התובע והנתבעים להתייצב לדיון באופן אישי.
לקראת ישיבת קדם המשפט הנני מורה כדלהלן:
בעלי הדין ישלימו ההליכים המקדמיים, לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים אם יוחלפו ופרטים נוספים אם יידרשו, וזאת לא יאוחר מיום 01.11.2020.
כדי לייעל את קדם המשפט ולאפשר דיון ענייני, יש להגיש את בקשות הביניים בהקדם האפשרי לאחר שהתעוררה עילת הבקשה, ולכל המאוחר עד ליום 01.12.2020.
אני מורה על הגשת תצהירים בכתב של בעלי הדין והעדים מטעמם, לרבות תיקי מוצגים הכוללים תעודות עובד ציבור וחוות דעת (אם יש כאלה) ובצירוף כל יתר המסמכים שבדעת הצדדים להסתמך עליהם, במועדים כדלקמן:
התובע – עד ליום 01.0 2.2020.
הנתבעים – עד ליום 25.03.2020.
הראיות יוגשו ב"חבילה" אחת, כאשר כל הדפים ימוספרו בסדר כרונולוגי מהספרה 1 ואילך ובראש חבילת הנספחים יצורף דף תוכן עניינים שיכלול את תיאור הנספח וסימונו בתיק המוצגים. תיק ראיות שהיקפו הכולל עולה על 40 עמודים, יוגש גם בעותק נייר מדוגל לתיק ביהמ"ש והמזכירות תעלהו ללשכתי.
כל צד ימציא למשנהו, במסירה אישית, עותק מכל המסמכים התצהירים שהוגשו על ידו במקביל להגשתם לבית המשפט.
בעל דין שיבקש להזמין עדים שלא באמצעות תצהיר - הן לצורך השמעת עדות והן לצורך הצגת מסמכים או תעודות עובד ציבור - יגיש בקשה מתאימה לביהמ"ש בתוך המועד הקבוע להגשת תצהירי העדות מטעמו. הבקשה תכלול פרטים בדבר שם העד, נושא עדותו, והסיבה לכך שלא ניתן היה להגישה בתצהיר, כולל פירוט הניסיונות והפעולות שנעשו בקשר לכך.

ניתנה היום, כ"ו אלול תש"פ, 15 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלכס דנילוב
נתבע: יצחק בקמן
שופט :
עורכי דין: