ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אור אילי נגד בכור חשמל ואוטומציה בע"מ :

לפני כבוד ה שופטת רבקה ארד

תובע

אור אילי

נגד

נתבעות

 1. בכור חשמל ואוטומציה בע"מ
 2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

 1. בהמשך לדיון מיום 7.9.20, אני ממנה את המהנדס חיים קראוסהר מרח' חיים גלעד 18 פתח תקוה, טל' 050-XXXX966, 03-XXXX536 כמומחה מטעם בית המשפט.
 2. המומחה יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם לרבות חוות הדעת מטעמם, יבדוק את הממסר (במידת האפשר) בתיאום עם הצדדים, ויחווה דעתו באשר למחלוקת שנפלה בין הצדדים.
 3. הצדדים יהיו רשאים לשלוח למומחה שאלות הבהרה תוך 21 יום מיום קבלת חוות הדעת עם העתק לתיק בית המשפט, ובלבד שהשאלות יומצאו לצד שכנגד בתוך 10 ימים מיום קבלת חוות הדעת.
 4. הצדדים יעבירו למומחה את המסמכים מטעמם בתוך 7 ימים מהיום וכן, יעבירו למומחה כל מסמך אחר שיידרש על ידו. בתוך אותו מועד יודיעו הצדדים לתיק בית המשפט על העברת המסמכים למומחה כאמור.
 5. למען הסר ספק מובהר כי הצדדים אינם רשאים לפנות למומחה בכל עניין שהוא, למעט לצורך העברת מסמכים כאמור ואילו המומחה רשאי לפנות לכל אחד מהצדדים ולהבהיר עמו את הטעון הבהרה לצורך מתן חוות הדעת, ובלבד שיידע את הצד השני.
 6. המומחה לא יחל בעבודתו, אלא לאחר שיודיע לבית המשפט, את שיעור שכרו בגין חווה"ד וכן בגין שאלות הבהרה (10 שאלות לכל צד) אם ידרש להן, ולאחר שבית המשפט יאשר את שכר הטרחה ויורה למומחה להתחיל בהכנת חוות הדעת.
 7. המומחה יודיע לבית המשפט שכרו כאמור לעיל, בתוך 7 ימים מעם קבלת החומר מהצדדים ויחל בעבודתו עם קבלת הוראות בית המשפט על תחילת העבודה.
 8. בשכרו של המומחה ישאו הצדדים, בשלב זה, בחלקים שווים ולאחר מתן חוות הדעת יוטל השכר לפי קביעת ביהמ"ש.
 9. להבטחת שכר טרחת המומחה, יפקיד כל אחד מהצדדים בקופת בימ"ש, את חלקו בשכ"ט המאושר, בתוך 7 ימים מעם קבלת ההחלטה על אישור שכרו של המומחה.
 10. המומחה יואיל ליתן חוות דעתו בתוך 40 ימים ממועד שהורה בית המשפט על התחלת העבודה.

אם יש מניעה לקיים אחר החלטת בית המשפט, יודיע המומחה לבית המשפט באופן מיידי.

מינוי פורמלי יוצא בנפרד על ידי המזכירות.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה למומחה ותודיע למומחה כתובת ב"כ הצדדים.

ת.פ. ליום 13.10.20 לקבלת הודעות הצדדים על העברת החומר ולקבלת הודעת המומחה על שכרו.

ניתנה היום, כ"ו אלול תש"פ, 15 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אור אילי
נתבע: בכור חשמל ואוטומציה בע"מ
שופט :
עורכי דין: