ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין י.ק. נגד קופת חולים כללית :

לפני כבוד ה שופטת עירית כהן

התובע:
י.ק.
ע"י ב"כ עוה"ד תומר בכר ואח'

נגד

הנתבעת:
קופת חולים כללית
ע"י ב"כ עוה"ד צבי יעקובוביץ ואח'

החלטה

לפניי בקשה דחופה של התובע להגשת חוות דעת רפואית בתחום הגסטרואנטרולוגיה.
לראיותיו צירף התובע שתי חוות דעת, האחת של ד"ר אליהו כץ, מומחה לרפואה פנימית, והשנייה של ד"ר דוד אדלמן, מומחה לרפואה פנימית ואונקולוגיה. הנתבעת הסתמכה על שלוש חוות דעת, האחת של פרופ' איתן סקפה, מומחה למחלות דרכי העיכול והכבד, השנייה של פרופ' רפאל קטן, מומחה לאונקולוגיה, והשלישית של פרופ' יורם לבוא, מומחה לרפואה פנימית.
לאור הפערים בין חוות הדעת וכתמיכה נוספת לטענותיו מבקש התובע לצרף, כאמור, חוות דעת בתחום הגסטרואנטרולוגיה. התובע מדגיש כי הוא לא הגיש חוות דעת בתחום מומחיות זה, אלא הנתבעת בלבד.
לטענת התובע, לחוות הדעת משמעות ניכרת, היות שיש בה לתרום לחקר האמת ולמתן הכרעה צודקת.
התובע מתנצל על כך שלא הגיש חוות דעת במועד הקבוע על פי הדין ומנמק זאת בכך שהוא סבור שניתן יהיה להגיע להסכמות מבלי להגיע לשלב ההוכחות ולחסוך עלות כלכלית נוספת.
הנתבעת מתנגדת לבקשה. היא מפנה להשתלשלות העניינים בתיק; חוות הדעת מטעמה הוגשו עוד בשנת 2017; לאחר שהוגשו חוות הדעת מטעמה ביקש התובע וקיבל רשות לצרף חוות דעת נוספת בתחום האונקולוגיה, אשר הוגשה בחודש מאי 2018; חוות דעת משלימות הוגשו בחודש יולי 2018; רק לאחר שהסתיימה הגשת חוות הדעת, פנו הצדדים לגישור; נקבעו מועדים להגשת ראיות הצדדים, והתיק נקבע להוכחות במהלך חודש יוני 2020. ישיבת ההוכחות נדחתה בשל מחלת ב"כ התובע.
לטענת הנתבעת על פי תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות"), היה על התובע להגיש בקשה לתיקון כתב התביעה באופן שתצורף לו חוות הדעת, ודי בכך שבקשה כזו לא הוגשה, כדי לדחות את בקשתו הנוכחית.
בתשובה חוזר וטוען התובע כי חוות הדעת מוגשת בתגובה לחוות הדעת של פרופ' סקפה מטעם הנתבעת, וכי שמיעת הראיות בתיק טרם החלה. נוסף על כך הוא עותר בתשובתו לתיקון כתב התביעה.
בהחלטתי מיום 9.8.20 התבקש התובע להתייחס לאפשרות שלפיה התובענה תופסק בהתאם להוראת תקנה 154 לתקנות. לכך השיב כי הנימוקים שהעלה בבקשה ובתשובה מצדיקים את אי הפסקת ההליך והמשך ניהולו כמבוקש.

דיון
אני דוחה את הבקשה לתיקון כתב התביעה על ידי צירוף חוות הדעת.
התביעה הוגשה בשנת 2016. חוות הדעת מטעם הנתבעת הוגשו בשנת 2017. התובע ביקש לצרף חוות דעת נוספת ואכן זו צורפה בשנת 2018. הוגשו תצהירי עדות ראשית, והתיק היה קבוע להוכחות לתאריכים 4.6.20 ו- 1.7.20 אשר בוטלו עקב נסיבות אישיות של ב"כ התובע והליך גישור שאליו החליטו הצדדים לפנות.
הבקשה להוספת חוות הדעת הוגשה כשלוש שנים לאחר שהוגשו חוות הדעת מטעם הנתבעת. חוות הדעת שאותה מבקש התובע לצרף לא צורפה לבקשה. פרט לאמירות כלליות לא הסביר התובע במה תתרום חוות הדעת לתביעה. ההסבר שנתן התובע לאיחור בהגשת חוות הדעת אינו מספיק.
אם יתוקן כתב התביעה ותצורף חוות הדעת, תהיה הנתבעת זכאית להגיש חוות דעת משלימה, וייגרם עיכוב משמעותי של ההליך. בהקשר זה יש לשקול גם את האינטרס הציבורי של כלל המתדיינים.
כפי שנפסק:
"... שיקול הדעת המוקנה לבית המשפט בתקנה 92 ל תקנות סדר הדין האזרחי הינו רחב, וכי הגישה שבה נוקטים בתי המשפט ביחס לבקשות תיקון הינה גישה ליברלית ככלל. עם זאת, כל השיקולים שנמנו לעיל – תום הלב, השיהוי, הפגיעה הפוטנציאלית בהגנתו של הצד שכנגד והשיקול הציבורי-מערכתי – שניתן להגדירם כרכיבים שונים של "המשחק ההוגן" [כדברי השופט א' רובינשטיין בעניין מרקט-פלייס בפסקה ט"ו], תומכים במסקנה כי יש לבחון בקפידה את מועד הגשת הבקשה על פני ציר הזמן של ההליך המשפטי. דהיינו, ככל שבקשת התיקון מוגשת בשלב מאוחר יותר של ההליך, כך נטיית בית המשפט תהיה לדחותה: אין דינה של בקשה המוגשת בשלב מוקדם מאד של ההליך, לאחר הגשת כתבי הטענות המרכזיים אך בטרם התקיימו ישיבות כלשהן לפני בית המשפט, כדינה של בקשה המוגשת לאחר שהסתיים שלב קדם המשפט, על כל הכרוך בו; ואין דינה של בקשה המוגשת לאחר סיום שלב קדם המשפט כדינה של בקשה המוגשת לאחר שהתקיימו ישיבות הוכחות,..." (רע"א 7192/14 דוד צוקר ובניו חברה לבניין ולהשקעות בע"מ נ' צוקר (1.1.15), בסעיף 13 ואילך).
ראו לעניין זה גם את תקנה 5 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט – 2018, הקובעת כי:
"בית המשפט יאזן, לפי הצורך, בין האינטרס של בעלי הדין ובין האינטרס הציבורי; לעניין זה, "אינטרס ציבורי" – נגישות הציבור למערכת בתי המשפט לרבות קיומו של דיון משפטי צודק, מהיר ויעיל, חיסכון במשאבי זמן ועלויות, מניעת הכרעות סותרות ומניעת שימוש לרעה בהליך השיפוטי."
ראו והשוו גם לרע"א 1774/19 פלוני נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ (8.7.19), בפסקה 7 והאסמכתאות שם; רע"א 867/17 פנינת הצומת בע"מ נ' ש. שלמה מכירת רכב (2000) בע"מ (22.3.17) בפסקה 12).
אם עומד התובע על צירוף חוות הדעת עומדת לפניו האפשרות להפסיק את התובענה בהתאם לתקנה 154 לתקנות, ולהגיש תביעה חדשה.
התובע יודיע עד ליום 1.10.20 כיצד הוא מבקש להמשיך בהליכים.

המזכירות תשלח העתק מהחלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ו אלול תש"פ, 15 ספטמבר 2020, בהיעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: י.ק.
נתבע: קופת חולים כללית
שופט :
עורכי דין: