ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ר.ת. נגד א.ש. :

בפני כבוד ה שופטת רנה הירש

התובעת
ר.ת.
ע"י עו"ד ד"ר סיגל בנטון

נגד

הנתבעת

  1. א.ש.
  2. הכשרה חברה לביטוח בע"מ

ע"י עו"ד משה גבריאלוב

החלטה

1. בהמשך להחלטתי מיום 13.09.20, לנוכח הפער בין חוות דעת מומחי הצדדים ובהתאם להודעות הצדדים, אני מורה על מינויו של ד"ר צבי כהן, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה, לצורך בדיקת התובעת.
במידה שקיימת מניעה כלשהי מבחינת המומחה מלשמש כמומחה מטעם ביהמ"ש בתיק זה, יודיע על כך לביהמ"ש ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי.
2. הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, רשאי כל צד לבקש (בבקשה מנומקת) שינוי זהות המומחה בכתב, תוך 10 ימים מהיום.
המומחה לא יבדוק את התובעת בטרם חלפה תקופה של 30 יום ממתן החלטה זו.
3. הצדדים יעבירו למומחה עותק המסמכים הרפואיים שברשותם, בתוך 30 ימים מהיום (במקביל). המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
4. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובעת, הנובע מהתאונה מיום 29.03.17. המומחה יתייחס לקשר בין מצב התובעת היום, לבין התאונה, וכן לעניינים אלה:
א. האם קיימת לתובעת כיום נכות צמיתה, ומהו שיעורה. כמו כן, יקבע המומחה אם נגרמו לתובעת נכויות זמניות, כתוצאה מהתאונה, ואם כן, מהו שיעורן ולאילו התקופות.
ב. מהן המגבלות בנוגע לתפקוד התובעת, ככל שיש כאלה.
ג. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מה הם סוגי הטיפולים ומה היא העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ד. האם ניתן לצפות לשינוי בשיעור הנכות בעתיד, קרי, לשיפור או החמרה במצב התובעת.
5. אני מעמידה את שכרו של המומחה בסכום שלא יעלה על 5,000 ₪ בתוספת מע"מ. במידה ושכרו של המומחה גבוה מהסכום האמור, יגיש הודעה לבית המשפט ולצדדים, תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת המינוי. הצדדים יישאו בשכר המומחה בחלקים שווים.
6. התובעת תעביר כתב ויתור סודיות רפואית למומחה שמונה ותעמוד לבדיקות רפואיות, ככל שתידרשנה כאלה, כפי שיורה המומחה לצורך מתן חוות דעתו. ב"כ התובעת יתאם מועד עם המומחה לקיום הבדיקות.
7. חוות הדעת תימסר לביהמ"ש ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 30 ימים ממועד בדיקת התובעת, ורק לאחר שיובטח שכר טרחתו של המומחה.
8. בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים. כל פניה למומחה או ממנו, לרבות שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו, יועברו לצד שכנגד ולתיק בית המשפט.
9. הצדדים יגישו תחשיבי נזק, בהם יתייחסו הן לשאלת החבות והן לשאלת הנזק, במועדים כדלקמן: התובעת - בתוך 45 יום ממועד קבלת חוות הדעת, או בתוך 21 יום ממועד קבלת תשובות הבהרה, אם יוגשו כאלה. הנתבעת - בתוך 21 יום ממועד קבלת תחשיב התובעת. ימי הפגרה במניין הימים. לתחשיב התובעת יצורף תצהיר נסיבות על פי הודעת המזכירות שניתנה, או הפניה לתצהיר אם הוגש כבר. עותק התחשיבים יועבר לצד שכנגד, במקביל להגשתו לבית המשפט.
10. התיק יובא לעיוני ביום 18.01.21 לצורך מעקב אחר קבלת חוות הדעת, וביום 02.03.21 לצורך עיון בתחשיבי הנזק, והכנת הצעה לסיום התיק. במקרים המתאימים, תישלח הצעה בכתב לצדדים. ככל שמי מהצדדים מבקש שלא תישלח הצעה בכתב, יבהיר עניין זה בתחשיב הנזק מטעמו.
11. קדם המשפט יידחה, ויתקיים ביום 26.05.21 בשעה 09:30. התובעת, וכן הנתבע 1, יתייצבו אישית לדיון.
ניתנה היום, כ"ו אלול תש"פ, 15 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ר.ת.
נתבע: א.ש.
שופט :
עורכי דין: