ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דרכים בניה ופיתוח בע"מ נגד מ.ת.ק. קבלנים בע"מ :

60
לפני כבוד השופטת אפרת בוסני

המבקשת/הנתבעת:
דרכים בניה ופיתוח (ש.א.צ.) בע"מ

נגד

המשיבה/ם:
מ.ת.ק. קבלנים בע"מ

החלטה

בקשת הנתבעת לגילוי ספציפי של כרטסת הנה"ח של הנתבעת אצל התובעת לשנים 2012-2014 ולכל שנה רלוונטית מאוחרת.

הנתבעת מבקשת גילוי כרטסת הנה"ח לאור סתירות שנמצאו לטענתה במסמכי רו"ח של התובעת בעקבות בקשת הנתבעת מיום 9.8.2020 לזמו את רו"ח של התובעת למתן עדות, וכן על רקע טענת התובעת כי חיובים בסך 190,000 ₪ ששולמו לספקים לא היוו חלק מהתמורה שקיבלה.

התובעת מתנגדת לבקשה לאור מועד הגשתה - ארבע ו חצי שנים לאחר פתיחת ההליך, לאחר שהתקיימו הליכים ממושכים לגילוי מסמכים, לאור התנגדות הנתבעת בישיבת בית המשפט מיום 3.7.2018 לבקשות נוספות לגילוי מסמכים וטענתה שההליכים המקדמיים הסתיימו, וכן משהנתבעת עצמה לא מילאה אחר החלטת בית המשפט אשר הורה על המצאת כרטסת הנה"ח שלה לתובעת.

לחלופין מבקשת התובעת לדחות את המצאת הכרטסת המבוקשת, ככל שבית המשפט יורה על כך, לאחר המצאת הנתבעת את כרטסת הנה"ח שלה.

בתגובה לתשובה חזרה הנתבעת על בקשתה וטענה כי בניגוד לטענת התובעת, הנתבעת מילאה אחר החלטת בית המשפט וגילתה את כרטסת הנה"ח של התובעת אצלה לשנים 2012-2014 בתצהיר גילוי מסמכים שהמציאה בשנת 2018 בצירוף המסמכים.

דיון
בחנתי את הבקשה, התשובה והתגובה לתשובה ;

מדובר בתביעה שהוגשה בשנת 2016. בין הצדדים התנהלו הליכים מקדמיים ממושכים, הוגשו תצהירי עדות מטעם הצדדים, מונה מומחה מטעם בית המשפט שהגיש חוות דעת והתיק קבוע להוכחות ליום 24.11.2020.
בישיבת בית המשפט מיום 3.7.2018 הודיעה באת כוח הנתבעת כי ההליכים המקדמיים הסתיימו והתנגדה להגשת בקשות בעניינים מקדמיים (ראו; עמ' 7 שו' 1-2).

עתה ארבע וחצי (4.5) שנים לערך מאז הוגשה התביעה והודעת הנתבעת כי ההליכים המקדמיים הסתיימו, כאשר מועד ההוכחות בפתח מבקשת הנתבעת בגדר גילוי ספציפי של מסמכים את כרטסת הנה"ח של הנתבעת אצל התובעת.

יש טעם בטענות שמעלה התובעת בנוגע למועד הגשת הבקשה. בפרט משלא שוכנעתי שנמנע מהנתבעת לבקש גילוי של כרטסת הנה"ח שלה אצל התובעת במהלך ההליכים המקדמיים שהתנהלו בין הצדדים.

טענת הנתבעת שהצורך בגילוי כרטסת הנה"ח של התובעת עלה בעקבות אי הבהירות בנתונים שמסר רו"ח של התובעת בנוגע להכספים שהתקבלו אצל התובעת באישור מיום 13.3.2018 מול מסמך ההבהרה מיום 9.8.2020, מעוררת קושי. עיון בתצהירי העדות שהגישו הצדדים אף אינו מלמד על קיומה של מחלוקת של ממש בשאלה.

גם אם באישור רו"ח צוין כי הנתון נמסר "ע"פ רישומי הנהלת חשבונות", ספק אם בידי הנתבעת להסתמך על הוראות תקנה 114 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות") כבסיס לדרישתה לגילוי מסמכי הנה"ח המבוקשים. עם זאת, בהתאם לתקנה 113 לתקנות, בית המשפט מוסמך "בכל עת" להורות על גילוי ספציפי של מסמכים.

אף שמדובר בשלב מתקדם של ההליך, טרם הוחל בשמיעת הראיות .

תכליתו של הגילוי הספציפי המבוקש, כפי העולה מסעיף 5 לבקשה, נוגע למחלוקת בין הצדדים בשאלה האם כספים בסך של 190,000 ₪ שהנתבעת טוענת ששילמה לספקים עבור התובעת הם חלק מהתמורה ששולמה בגין העבודות מושא התביעה. מחלוקת זו הייתה ידועה לצדדים מזה זמן (ראו למשל פרוטוקול הדיון מיום 22.5.2018, בקשה 28 ועמדות הצדדים בכתב בנוגע לחוב הנטען). ואולם, למרות השיהוי בדרישת כרטסת הנה"ח של הנתבעת אצל התובעת, יש לגלות את כרטסת הנתבעת אצל התובעת לשנים 2012 עד 21014 (כולל) ולשנים אלה בלבד.

לבה של המחלוקת מחייב בחינת התחשבנות בין הצדדים המוצאת ביטוי, בין היתר, בכרטסת הנה"ח של הצדדים. בית המשפט בהחלטה מיום 10.1.18 הורה לנתבעת להמציא את כרטסת הנה"ח של התובעת אצלה לשנים 2012-2014, תוך שהוא קובע כי כרטסת הנה"ח רלוונטית וחיונית לברור המחלוקות. אותו דין חל גם על כרטסת הנה"ח של הנתבעת אצל התובעת לגבי אותן שנים של פעילות משותפת.

לא השתכנעתי כי מעבר לשנים 2012-2014 יש רלוונטיות בגילוי כרטסת הנה"ח לשנים נוספות.

בתגובתה טוענת התובעת כי הנתבעת לא מילאה אחר החלטת בית המשפט ולא המציאה את כרטסת הנה"ח של התובעת אצלה לשנים 2012-2014 כפי שהורה בית המשפט בהחלטה מיום 10.1.2018, ומבקשת לחלופין לדחות את מועד המצאת הכרטסת שלה עד למועד מילוי הנתבעת את החלטת בית המשפט. אינני מקבלת זאת. התובעת אינה מצרפת תצהיר לתמיכת הטענה. הנתבעת, מנגד, מצרפת לתגובתה תצהיר גילוי מסמכים מטעמה מיום 21.3.2018 הכולל את כרטסת הנה"ח שלה וכן מכתב נלווה מאותו מועד ולפיו עותק המסמכים צורף לתצהיר.

בנסיבות אלה, כאשר לראשונה טוענת התובעת שנתיים וחצי לאחר מועד תצהיר גילוי המסמכים של הנתבעת והמכתב הנלווה כי הכרטסת לא נמסרה, אינה תומכת טענתה בתצהיר ואינה מתייחסת לתצהיר הנתבעת והמכתב הנלווה, אין לה לתובעת אלא על עצמה להלין ואין מקום לבקשתה החלופית לדחות את המצאת כרטסת הנה"ח שלה עד להמצאת כרטסת הנה"ח של הנתבעת.

מכל האמור עד ליום 30.9.2020 תגיש הנתבעת לתיק בית המשפט (עם העתק לתובעת) את כרטסת הנהלת החשבונות של הנתבעת אצל התובעת לשנים 2012-2014.

מעבר לכך לא אתיר הגשת בקשות לגילוי מסמכים נוספים.

שאלת ההוצאות תידון בסיומו של ההליך.

ניתנה היום, כ"ו אלול תש"פ, 15 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דרכים בניה ופיתוח בע"מ
נתבע: מ.ת.ק. קבלנים בע"מ
שופט :
עורכי דין: