ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כמאל אגבאריה נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני:

כבוד השופטת מיכל פריימן
נציג ציבור (עובדים) מר אלי עשור שעבין

התובע
1. כמאל אגבאריה
ע"י ב"כ: עו"ד אחמד מחאג'נה
-
הנתבע
1. המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד בוריס קמינסקי

פסק דין

עניינה של התביעה שלפנינו הינה בייחוס הכנסה רעיונית לתובע מ-3 דירות שנבנו ע"י בניו מעל לדירת מגורי התובע.
ההכנסה חושבה לפי שווי זכויות הבנייה של הדירות בהתאם להערכת שמאי. גמלת הבטחת הכנסה מחודש 1/18 ובהמשך גמלת השלמת הכנסה לזקנה פחתו בהתאם.

לטענת התובע, המדובר בדירות של בניו אשר בנו את הדירות מכספם, היתרי הבנייה על שמם, והם אלו שמשלמים את המיסים העירוניים ואת ההוצאות השוטפות על הדירות. אף שהבנים אינם רשומים כבעלים בדירות, משלא ניתן לבצע העברת בעלות בהעדר רישומים מוסדרים, ולנוכח ייפוי כוח בלתי חוזר שנתן התובע לבנים, יש לראותם כבעלים בדירות ואין לייחס לתובע הכנסה רעיונית מהדירות.

לטענת הנתבע, התובע לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכיח העברת הבעלות בדירות לבנים.
לא נעשתה העברת זכויות בפועל וגם אין גמירות דעת בעניין העברת הזכויות לבנים. ייפויי הכוח אותם הציג התובע אינם מאומתים ע"י עו"ד, מועד עריכתם הנטען הופרך בראיות שבפני ביה"ד, האותנטיות שלהם מוטלת בספק ואין לתת להם כל משקל. המדובר במסמכים שנעשו בדיעבד לשם הכשרת התביעה להבטחת הכנסה.

כל שהציג התובע הינם אישורי עירייה, הבנים לא העידו ולא צורפו חשבונות המופנים על שמם.

הנתבע טוען על כן כי דין התביעה להידחות.

הכרעה

לאחר ששקלנו כלל הראיות שלפנינו, מסקנתנו הינה כי דין התביעה להידחות.
להלן נפרט טעמינו.

הנתבע ייחס לתובע את שווי זכויות הבנייה בלבד בדירות הבנים, כך שדומה כי אין מחלוקת כי בניית הדירות נעשתה מכספם.
גם העובדה כי הבנים מתגוררים בפועל בדירות דומה שאינה שנויה במחלוקת, ובעניין זה הוצגו אישורי עירייה בדבר תשלום המיסים ע"י הבנים משנת 2010 ומשנת 2013.

יחד עם זאת, אין די באמור כדי להצביע על הכוונה להעברת זכויות הבעלות בדירות לבנים.

לעניין זה לא הוצג כל הסכם מכר או דיווח לרשויות וכל שהוצג הינו מסמך נושא כותרת "יפוי כוח בלתי חוזר" שנערך לכאורה לטובת כל אחד מהבנים בשנת 2002.

התובע טען כי מדובר בייפוי כוח לעורך דין, בעוד שאין הדבר כך.

ייפויי הכוח אינו מופנה לעורך דין וגם אינו נושא חתימת אימות של עורך דין.

התובע טען כי עשה את המסמכים אצל בא כוחו בשנת 2002, בעוד שב"כ התובע ציין, בהגינותו, כי הוא עורך דין רק משנת 2006.

נוסח ייפוי הכוח משובש.

כל אלה מביאים לספק של ממש באשר למידת האמינות של מסמכי ייפוי הכוח ומשקלם.

נוסף על האמור, בניו של התובע כלל לא מסרו תצהיר ולא נחקרו, ואין כל ראיה כי קיבלו ייפוי כוח נטען זה לחזקתם.

לנוכח כל האמור, לא הרים התובע את הנטל להוכיח כי הזכויות בדירות הועברו או שהייתה כוונה להעבירן לבניו בדרך כלשהי. בעובדה כי הבנים מתגוררים בנכס ומשלמים את התשלומים השוטפים אין די.
כך גם באשר להגשת בקשה לקבלת היתר בנייה (היתר שעפ"י דו"ח השמאי טרם התקבל).

אשר על כן, לא נפל פגם בהחלטת הנתבע לייחס לתובע את שווי זכויות הבנייה בדירות הבנים, ודין התביעה להידחות.

בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

לצדדים זכות ערעור על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מקבלתו.

ניתן היום, כ"ו אלול תש"פ, (15 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מר אלי עשור שעבין
נציג עובדים

מיכל פריימן
שופטת


מעורבים
תובע: כמאל אגבאריה
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: