ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רגינה ברזילי נגד אנגלו סכסון סוכנות לנכסים בע"מ :

המבקשת:

רגינה ברזילי
ע"י ב"כ עוה"ד יוחי גבע

נגד

המשיבה:

אנגלו סכסון סוכנות לנכסים (ישראל 1992) בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד דנית גאון

פסק דין

מונחת בפני בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד המשיבה, בהתאם להוראות סעיף 16 ל חוק התובענות הייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: "החוק"), וכן בקשה לדחיית תביעתה האישית של המבקשת ללא צו להוצאות, תוך פסיקת גמול למבקשת ושכר טרחה לבא כוחה.
העובדות הצריכות לעניין
ביום 30.04.2020 הגישה המבקשת, רגינה ברזילי (להלן: "המבקשת"), תביעה כנגד המשיבה, אנגלו סכסון סוכנות לנכסים (ישראל 1992) בע"מ (להלן: "המשיבה"), כשלצידה בקשה לאשר ניהולה כתובענה ייצוגית, במרכזן עמדה הטענה, כי המשיבה לא מילאה אחר הוראות תקנה 34 ל תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013 (להלן: "תקנות השוויון"), שעה שלא פרסמה באתר האינטרנט שלה את הסדרי הנגישות הקיימים בסניפיה, ובכך הפרה את הוראות סעיף 19יא(ב) ל חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.

יצוין, כי המבקשת, באמצעות בא כוחה בהליך זה, הגישה עוד מספר תובענות ובקשות לאישורן כתובענות ייצוגיות, כנגד חברות שונות בעילה זהה לעילה מושא הליך זה, כפי שאף ציין ב"כ המבקשת בבקשת האישור, כאשר פירט כי במקביל להליך זה הגיש לבית משפט זה שורה של תביעות נוספות באותו נושא, כדלקמן: ת"צ 32754-11-18 תיסר נ' סונול ישראל בע"מ (תובענה זו אוחדה ביחד עם כ-45 תובענות נוספות כנגד כ-45 נתבעות); ת"צ 44672-11-19 ברזילי נ' רשת משחקיות פעלטון בע"מ (הוגשה במקור כנגד 20 נתבעות - תביעה אשר פוצלה כנגד כל נתבעת בנפרד); ת"צ 51568-11-19 ברזילי נ' אחים פריד תעשיות נוצות (1977) בע"מ (הוגשה כנגד 9 נתבעות); ת"צ 62711-11-19 צפתי נ' תפוז שירותי תדלוק בע"מ (הוגשה כנגד 14 נתבעות ופוצלה כנגד כל נתבעת בנפרד); ת"צ 12810-12-19 צפתי ואח' נ' קרנף בר מ. בע"מ (הוגשה כנגד 11 נתבעות); ת"צ 24136-12-19 צפתי ואח' נ' א.מ.ל אמריקן לייזר בע"מ (הוגשה במקור כנגד 8 נתבעות ופוצלה כנגד כל נתבעת בנפרד); ת"צ 60110-01-20 ברזילי נ' ניופאן בע"מ (הוגשה כנגד 8 נתבעות); ת"צ 17902-02-20 רפאל ביתס ורגינה ברזילי נ' מ.ה. משכן התכלת שיווק בע"מ (הוגשה כנגד 13 נתבעות); ת"צ 28514-02-20 רגינה ברזילי ורפאל ביתס נ' יופי לי יבוא ושיווק בע"מ (הוגשה כנגד 12 נתבעות); ת"צ 38306-02-20 נואית הגר מלאכי ואח' נ' ארטא אומנות ודפוס בע"מ (הוגשה כנגד 12 נתבעים); ת"צ 62967-02-20 ביתס נ' אמבט ליין בע"מ (הוגשה כנגד 5 נתבעות).
חרף הפירוט לעיל, יוער כי ב"כ המבקשת הגיש עוד שורה ארוכה של תובענות באותו עניין, בשם תובעים מייצגים אחרים, אותן לא ראה לנכון לפרט במסגרת הליך זה, כנדרש ממנו על פי סעיף 5(א)(2) לחוק.

על פי כתב התביעה ובקשת האישור המתוקנים, המשיבה מנהלת רשת משרדי תיווך נכסים בפריסה ארצית, ומחויבת מכוח הוראות הדין להנגיש את כל סניפיה לאנשים בעלי מוגבלויות, וכן מחויבת לפרסם את ההתאמות לנגישות אותן ביצעה ביחס לכל סניפיה על מנת ליתן בידי אנשים בעלי מוגבלויות את היכולת לבחון אם ביכולתם להגיע לסניפי המשיבה. אולם כאשר המבקשת ביקשה לברר אילו מבין סניפי המשיבה נגיש נוכחה היא לגלות כי באתר האינטרנט הרשמי של המשיבה היא אינה מפרטת מי מסניפיה נגיש וכיצד.

לטענת המבקשת, הפרה המשיבה את חובותיה הנ"ל כשלא פרסמה באתר האינטרנט שלה את התאמות הנגישות הקיימות (או לא קיימות) בסניפיה. בכך, לטענתה, נגרם לחברי הקבוצה אשר אינם יכולים להתנהל באופן חופשי במרחב הציבורי תחושת תסכול, השפלה וכעס. זאת ועוד, טוענת המבקשת כי אי פרסום התאמות הנגישות הקיימות בסניפיה מונע מחברי הקבוצה לדעת מראש באיזה סניף יכולים הם לקבל שירות התואם את מוגבלותם, ופוגע בזכויות יסוד שלהם, כגון הזכות לשוויון ולכבוד.
בהתאם, עתרה המבקשת לסעדים הצהרתיים ולצווי עשה להורות למשיבה לתקן את המחדל וליישם פרסום של הסדרי הנגישות בכל סניפיה בהתאם לדין, וכן עתרה לפסיקת פיצויים לחברי הקבוצה בגין נזקיהם, אשר הוערכו בסכום של 3,000,000 ₪.

המבקשת ביקשה לייצג "כל אדם מוגבל או נכה, לרבות אנשים המתניידים בכיסא גלגלים ו/או אנשים נמוכי קומה ו/או כבדי שמיעה ו/או כבדי ראיה ו/או בעלי נכות אחרת, שביקשו לעשות שימוש במי משירותי המשיבה אשר במי מסניפיה, אותן מפעילה המשיבה ברחבי ישראל ו/או אשר בבעלותה ו/או אשר בהחזקתה ו/או אשר נושאים את שם הפירמה שלה, והסדרי הנגישות אשר בסניפיה, לא פורסמו באתר האינטרנט של המשיבה".

לאחר הגשת התובענה והבקשה המתוקנות, ועוד בטרם הגישה המשיבה את תשובתה לבקשת האישור ובטרם נערך דיון, באו הצדדים בדברים כפי שיפורט.

המשיבה הציגה בפני המבקשת את טענותיה כדלקמן:

המשיבה היא רשת זכיינית העוסקת במתן שירותי תיווך בנדל"ן, כאשר לכל זכיין יש טריטוריה בה הוא רשאי לפעול, ומאחר שלקוח מתעניין באזור מוניציפלי מסוים, יידרש לפנות אך ורק לזכיין הפועל באותו אזור.
הרוב הגורף של הפגישות בסניפי הרשת מתקיימות בתיאום מראש, כך שיש בידי הזכיין להתאים את הפגישה מראש בהתאם לצרכי הלקוח. אולם למעלה מכך, מרבית הפגישות מתקיימות ממילא בנכסים עצמם, ועל כן אין חשיבות לסימון הנגישות באתר האינטרנט.
המשיבה מרכזת את כל התלונות שלה בהנהלה ומעולם לא התקבלה תלונה בגין נגישות, שכן אם הייתה מתקבלת תלונה שכזו, זו הייתה מטופלת ומתוקנת באופן מיידי.
המשיבה פעלה בעניין נשוא התביעה בתום לב, היות ולדידה מאחר שהזכיין מתאים את הפגישה למגבלות הלקוח, הרי שאין היא מחויבת בסימון הנגישות באתר האינטרנט שלה. מכל מקום, המשיבה פנתה והתייעצה עם מנכ"ל עמותת נגישות ישראל, ועל אף חוסר הוודאות האם מחויבות המשיב ה בסימון הנגישות של סניפיה, החליטה המשיבה להוסיף את סימון הנגישות הנדרש, תוך הדגשה שסניפי אנגלו סכסון נגישים בתיאום טלפוני מראש.

על אף שהמשיבה חולקת על טענות המבקשת, ולאחר שהצדדים שקלו את הסיכונים והסיכויים שבהמשך ניהול ההליך, הגיעו הצדדים להבנות, לפיהן, משהסירה המשיבה את המחדל ופרסמה באתר האינטרנט שלה את הסדרי הנגישות בסניפיה והסכימה להמשיך ולעדכן גם בעתיד את הסדרי הנגישות באתר האינטרנט שלה, וכן הסכימה לרענן ולחדד את נהליה בכל הקשו לפרסום הסדרי הנגישות בסניפיה בהלימה להוראות הדין - אין עוד תועלת בהמשך ניהול ההליך הייצוגי.
לנוכח זאת, ומבלי שאף צד מודה בטענות הצד שכנגד, ביקשו הצדדים כי בית המשפט יאשר את הסדר ההסתלקות ויורה על דחיית תביעתה האישית של המבקשת כנגד המשיבה.

עוד במסגרת הסדר ההסתלקות, הצהירה המבקשת כי היא מוותרת ויתור מלא וסופי על כל טענות כנגד המשיבה ו/או מי מטעמה, במישרין או בעקיפין, וכי היא או בא כוחה לא יהיו מעורבים במישרין או בעקיפין בכל תביעה כנגד המשיבה בקשר עם מושא בקשת האישור.

לאור טרחת המבקשת ובא כוחה, בהגשת התובענה והבקשה, בניהול מו"מ עם המשיבה ובהשגת הסכמות המשיבה לעדכון הסדרי הנגישות בסניפיה באתר האינטרנט שלה - דבר שהביא תועלת לחברי הקבוצה, ביקשו הצדדים, כי בית המשפט יאשר פסיקת גמול למבקשת בסך של 2,000 ₪ , ופסיקת שכ"ט לבא כוחה בסך של 25,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק, כנגד קבלת חשבונית מס כדין.

יוער כי המבקשת ובא כוחה צירפו תצהירים בהתאם להוראות הדין ולפיהם לא קיבלו כל טובת הנאה מהמשיבה או מי מטעמה, למעט הגמול ושכה"ט כפי שיפסוק בית המשפט.

הצדדים ביקשו כי בית המשפט יאשר את הסדר ההסתלקות מבלי להורות על פרסום תובע חלופי ופרסום ההסתלקות.

דיון והכרעה
לאחר שעיינתי בבקשה, לרבות הסכמות הצדדים ובקשת ההסתלקות עצמה כמפורט לעיל, מצאתי לנכון לאשר את בקשת ההסתלקות, ותביעתה האישית של התובעת נדחית, ללא צו להוצאות, תוך פסיקת גמול למבקשת ושכ"ט לבא כוחה, כפי שיפורט בהמשך, אך לא בשיעורים שהתבקשו.

בנסיבות העניין, לא מצאתי הצדקה להשתמש בסמכותי כדי לפעול לאיתור תובע חלופי, תוך פרסום הודעת הסתלקות, כמתחייב מהוראות סעיף 16(ד)(1) לחוק או משלוח הודעה ליועץ המשפטי לממשלה כעולה מהוראת תקנה 11(ב) ל תקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010, וזאת בהינתן תיקון המחדל בשלב המוקדם בו מצוי ההליך, ונוכח העובדה שרישום ההסתלקות ממילא יירשם בפנקס התובענות הייצוגיות.

אשר לתשלום הגמול למבקשת ושכר טרחה לבא כוחה, הרי שסעיף 16(א) לחוק קובע, כי תובע המבקש להסתלק מבקשה לאישור תובענה ייצוגית, לא יקבל טובת הנאה מהנתבע, אלא באישורו של בית המשפט. לעניין אישור טובת הנאה לתובע לפני אישורה של התובענה כייצוגית, נקבע בתיקון 10 לחוק, כי על בית המשפט להידרש לשני שיקולים: האחד, האם התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה; והשני, התועלת שהביאה התובענה לחברי הקבוצה.
תיקון מס' 10 לחוק נועד למנוע הגשת תובענות סרק שאינן מבוססות כראוי, וכן לקדם את אותם המקרים בהם מוגשת בקשה מוסכמת להסתלקות מתוגמלת, לה מסכים הנתבע על מנת למנוע מעצמו בזבוז משאבים על ניהול ההליך המשפטי, והכל בהינתן קיומה של עילת תביעה. בהקשר זה, קבע בית המשפט העליון בע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ (להלן: "הלכת סונול") (פורסם בנבו, 5.8.18), כי במקרים בהם לא מדובר בעילת סרק, ובקשת האישור מגלה עילת תביעה לכאורה והביאה תועלת לחברי הקבוצה, יש מקום לאשר גמול ושכ"ט למבקש ובאי כוחו. עוד נקבע בהלכת סונול, כי כאשר המחלוקת העיקרית היא מחלוקת משפטית וההסתלקות משיגה תועלת באמצעות שינוי מדיניות לעתיד הכרוכה בעלות משמעותית למשיבה - יש לאשר גמול ושכ"ט.

בנסיבות דנן, סבורתני כי המבקשת, בתביעתה הנדונה, הניחה תשתית לקיומה של עילת תביעה לכאורה, משנמצא כי במועד הגשת הבקשה, המשיבה לא הסדירה באתר האינטרנט שלה את פרסום הסדרי הנגישות בסניפיה כנדרש בדין. משהסירה המשיבה את המחדל והסדירה הדבר, ומשהוסכם במסגרת הסדר ההסתלקות כי היא תפעל באופן שוטף לעדכון הסדרי הנגישות באתר האינטרנט שלה ככל שיידרש, נראה כי הבקשה השיגה את מטרתה מצד אחד, והביאה תועלת לחברי הקבוצה מצד שני.
בהינתן האמור, ונוכח העובדה שהמבקשת ובא כוחה השקיעו זמן, טרחה ומשאבים מסוימים בהכנת בקשת האישור, וכן באו בדברים עם המשיבה, ומשנמצא כי בפועל הביא הליך זה לתועלת לקבוצה כמפורט לעיל, יש מקום לאשר במקרה דנן גמול למבקשת וכן לאשר שכ"ט לבא כוחה, אך זאת בסכומים מופחתים מהסכום שהוצע על ידי הצדדים. ואפרט.

כפי שעמדתי על הדברים בת"צ 40210-04-20 נואית הגר מלאכי נ' אופרייט ליס בע"מ (ניתן ביום 24.8.2020) , משרד עורכי הדין המייצג את המבקשת הגיש עשרות רבות של תובענות ייצוגיות זהות לחלוטין, כנגד מאות חברות ו/או עסקים, שעניינן עילת התביעה דנן, דהיינו אי קיום הוראת תקנה 34 לתקנות נגישות לשירות שעה שלא פרסמו באתר האינטרנט את הסדרי הנגישות הקיימים בסניפי ם.
עיון בכתבי הטענות הרבים שהוגשו באמצעות בא כוח המבקשת , ובחלקן כאמור בשם המבקשת עצמה , מלמד, כי המדובר בהעתקה חוזרת של כתבי הטענות כאשר השוני העיקרי אם לא היחידי בין כתבי הטענות הרבים שהוגשו טמון בשמות המבקשים השונים, אשר ביקשו לייצג את חברי אותה קבוצה והנתבעות, בעלות העסקים השונים.
אמנם, אין להפחית מחשיבותו של כל הליך והליך מקום בו מוכחת עילת תביעה לכאורה ומקום בו יש בהליך כדי להביא לתועלת לציבור, ובמקרה דנן להביא לעדכון הסדרי נגישות של עסקים שונים באתרי האינטרנט שלהם, ואולם לא ניתן להתעלם מהעובדה שמדובר בתובענות רבות זהות לחלוטין (רק בפני קבועות כ-50 תובענות באותו עניין שהוגשו על ידי משרד בא כוח המבקשת) , באופן המלמד על העדר השקעה מיוחדת או מאמץ מיוחד ו/או סיכון כלשהו בניהול ההליך, באופן המצדיק פסיקת גמול ושכה"ט בסכומים המבוקשים.

עוד יצוין, כי עיון בפסקי הדין שניתנו במסגרת תובענות אלו, אותן מזכיר ב"כ המבקשת בבקשת האישור, כמו גם פסקי דין אשר יצאו תחת ידי באותו עניין אשר נוהלו על ידי ב"כ המבקשת מלמד, כי מרבית התביעות הסתיימו בהסדרי הסתלקות אשר קודמו עוד טרם הגשת כתבי תשובה ובנסיבות בהן המשיבות השונות הסדירו את התאמת אתרי האינטרנט שלהם.
בתחילה, עת באו בקשות הסתלקות מטעם ב"כ המבקשת בפני, נפסקו סכומי הגמול ושכ"ט בתואם להסכמות הצדדים, כאשר בממוצע עמד שיעור הגמול למבקש/ת על סך של 2,000 ₪ ושיעור שכ"ט לבא הכוח הקבוע נע בין 18,000 ₪ ל-20,000 ₪ . ואולם משנמצא כי עד כה נפסקו סכומים מצטברים בשיעור ניכר אני סבורה כי אין עוד מקום לפסוק סכומים אלו.

לפיכך, בהתחשב במכלול הנסיבות, ומששוכנעתי כי המבקשת ובא כוחה לא השקיעו מאמץ מיוחד בניהול הליך זה, שכל כולו העתקה חוזרת של כתבי טענות באותו עניין, ומשנמצא כי עד כה נפסקו לטובת בא כוח המבקשת סכומים ניכרים במסגרת הסתלקויות שאושרו בתיקים זהים אחרים שנדונו בפני ו/או בפני מותבים אחרים, ומשנמצא כי המבקשת, בדומה לעוד אחרים, משמשת כתובעת במספר תובענות באותו עניין, ובהעדר כל סיכון בניהול הליך זה שעניינו הפרת חובה גלויה שבדין, אינני רואה עוד לנכון לאשר גמול בשיעור המבוקש ואני מוצאת לנכון להעמיד גמול למבקשת על סך של 500 ₪ בלבד . בהתאם אינני רואה לנכון לאשר את שכר הטרחה המבוקש לבא כוחה ואני מעמידה אותו על סך כולל של 5,000 ₪.

סוף דבר

לאור כל האמור לעיל, בקשת ההסתלקות מתקבלת, מבלי להורות על מציאת תובע חלופי. התביעה האישית של המבקשת - נדחית, כנגד תשלום הגמול ושכה"ט כמפורט לעיל אשר ישולמו בתוך 30 יום מאישור פסק דין זה.
בנסיבות ההסתלקות דנן לא ראיתי לנכון לחייב הצדדים בפרסום הודעה בדבר הגשת בקשה להסתלקות ומשלוח הודעה ליועץ המשפטי לממשלה.
הודעה תועבר לפנקס התובענות.

ניתן היום, כ"ה אלול תש"פ, 14 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רגינה ברזילי
נתבע: אנגלו סכסון סוכנות לנכסים בע"מ
שופט :
עורכי דין: