ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עובד נועם נגד שרית קילקר :

10
לפני כבוד ה שופט מיכאל תמיר

מבקשים ( נתבעים 1 ו-2)

עובד נועם
עובד נועם
באמצעות ב"כ עו"ד עמוס פון וייזל

נגד

משיבים
(התובעת)

(הנתבעים 3 ו-4)

(נמחקו מהתביעה)

1. שרית קילקר
באמצעות ב"כ עוה"ד עודד הוכהאוזר ורונן מזור

2. משה אלמוג
3. רויטל אלמוג
באמצעות ב"כ עוה"ד מוטי שחר

4. מדינת ישראל-באמצעות מיסוי וכלכלה מחוז מרכז
5. לשכת רישום המקרקעין-רחובות

בית המשפט לא זכה אפוא לקבלת מענה ראוי ולגופו של עניין לשאלה מדוע לא ביקשה התובעת להוסיף טענות אשר קשורות לנתבעים 3 ו-4 בבקשתה לתיקון כתב התביעה בתיק הראשון, ובדרך זו לי תר ניהול דיון בתיק זה במקביל ולחס וך זמן שיפוטי יקר.

החלטה

לפניי בקשה מיום 8/9/20 שהוגשה בתיק זה – ת"א 3496-02-19 ליתן החלטה סופית בבקשתם של נתבעים 1 ו-2 מיום 12/8/19 (בקשה מספר 10 בתיק) להורות על עיכוב הליכים מחמת הליך תלוי ועומד בת"א 25501-03-18 (להלן "התיק הראשון" ) – תביעה שהגישה התובעת נגד נתבעים 1 ו-2 בתיק זה וכן נגד שני נתבעים אחרים שלא נתבעו בתיק זה (הבית שלי יזום ובנית איכות (2016) בע"מ ומר חיים אגמון).

לתיק זה צורפו נתבעים אשר לא נתבעו בתיק הראשון, נתבעים 3 ו-4 , רויטל ומשה אלמוג. מחלקת מיסוי וכלכלה של מדינת ישראל צורפה כנתבעת 5 ולשכת רישום המקרקעין רחובות צורפה כנתבעת 6 ולאחר מכן נמחקו מהתביעה .

בבקשתם של נתבעים 1 ו-2 נטען, בין היתר, כי שני התיקים עוסקים בסוגיות דומות וכי תהיה לתוצאה בתיק הראשון השפעה ברורה ומובהקת על התוצאה בתיק זה.

בתשובת התובעת שהוגשה לתיק ביום 22/9/19 נטען, בי ן היתר, כי כל עוד נתבעים 3 ו-4 לא נותנים את הסכמת למחוק את הסכם השיתוף מרישומי הטאבו עד להכרעה בתביעותיה של התובעת, לא ניתן לעכב את ההליך דכאן. עוד נטען כי אין כל ממש בטענה שקיים הליך תלוי ועומד, ומטרת הבקשה לעיכוב ההליך הי א לפגוע בזכויות התובעת.

כתב התביעה בתיק הראשון הוגש ביום 19/3/2018 וכתב התביעה בתיק זה הוגש ביום 3/2/19. התובעת הגישה כתב תביעה מתוקן לתיק הראשון ביום 26/9/19. מכאן שהבקשה לעיכוב הליכים בתיק זה הוגשה לפני הגשת כתב התביעה המתוקן לתיק הראשון.

נתבעים 3 ו-4 הגישו במסגרת בקשה מספר 10 בקשה ליתן החלטה בבקשה מספר 7, ובסופו של דבר ניתנה החלטה מיום 7/12/19 שבה חויב ב"כ התובעת, עו"ד עודד הוכהאוזר, לשלם 5,000 ₪ לטובת אוצר המדינה והתובעת חויבה לשלם הוצאות ושכר טרחת עו"ד , וכל זאת על רקע התנהלותו של ב"כ התובעת והתבטאויות פסולות אשר מופיעות בבקשות ובפרוטוקולים. הנתבעים הגישו בקשה נוספת מיום 10/2/20 ליתן החלטה בבקשות אשר תלויות ועומדות, ומשנקבע דיון ליום 20/2/20 ניתנה החלטה שלפיה כל אחד מהתיקים ידון בשלב זה בנפרד, ואולם הדיונים נקבעו לאותה שעה.

בדיון אשר התנהל ביום 20/2/20 טען ב"כ הנתבעים 1 ו-2 בין היתר, כי אם התובעת תזכה בתביעתה בתיק הראשון ותירשם כבעלים, ממילא הסכם השיתוף יבוטל, וכן נטען כי התובעת מחזיקה בבית היום ולא נעשה שום שינוי לרעתה, ולכן התביעה בתיק זה היא תיאורטית ותלויה כל כולה בתוצאות ההליך בתיק הראשון.

ב"כ נתבעים 3 ו-4 טען תחילה כי על התובעת לתקן את כתב תביעתה כך שתסיר את טענותיה שלפיהן נתבעים 3 ו-4 קשורים לכנופיית פשע. כמו כן נטען כי פרט לטענות אלה אין בכתב התביעה דבר שמתייחס לנתבעים 3 ו-4, ולא ברור מדוע צורפו לתביעה ומה הסעד שנתבע כנגדם, ועל כן האינטרס שלהם הוא לקדם את התיק כדי לסיימו בהקדם האפשרי.

ב"כ התובעת, עו"ד הוכהאוזר טען כי נתבעים 3 ו-4 הם "נתבעים פורמאליים" שצורפו לתביעה על פי הפסיקה כדי למנוע בזבוז זמן שיפוטי יקר. עו"ד מזור אשר התייצב לדיון יחד עם עו"ד הוכהאוזר הודיע לפרוטוקול כי אם נטען בכתב התביעה שנתבעים 3 ו-4 משתייכים לכנופיית פשע, אזי הם ימחקו זאת מיידית. עו"ד מזור הוסיף וטען כי נתבעים 3 ו-4 צורפו לתביעה שכן הם צד להסכם החדש שנותר, והם עלולים להיפגע מהתביעה אם בית המשפט יורה על שינוי. כמו כן נטען יש למחיקת אחד מהנתבעים ולשינוי הרישום קשר ישיר לתביעה בתיק הראשון, ואם לא תיפתר המחלוקת בתיק זה, לא ניתן לתת פסק הדין בתיק הראשון.

להלן הסעדים שנתבעו בתיק דנן:

"ליתן צו עשה ולהורות לנתבעת 6 להשיב רישום הנתבע 1 בפנקס הנתבעת 6, ובמגרש שברח' אם כל חי 7 בגדרה, הידוע כגוש 3872 חלקה 163.

ליתן צו עשה ולהורות לנתבעת 6 למחוק מהפנקס המתנהל אצלה את הסכם השיתוף מיום 12/2/18 שבין הנתבעים 2-1 ולהשיב המצב לקדמותו והקפאת המצב עובר ליום 11/3/18 (יום רישום הסכם השיתוף בין נתבעים 2-1), לחלופין מחיקת הסכם השיתוף בכלל מפנקס הנתבעת 6 וזאת עד למתן פסה"ד סופי בתביעתי לאכיפת הסכם המכר עמ י.

ליתן צו עשה ולהורות לנתבעת 5, להשיב המצב לקדמותו ולהורות על ביטול האישור שהנפיקו לנתבעת 6 (צ"ל – לנתבע 1, מ"ת) על היעדר חובות וכי לכאורה מכר מלוא זכויותיו במגרש שברח' אם כל חי 7 בגדרה הידוע כגוש 3872 חלקה 163.

ליתן פסה"ד הצהרתי, כי הנתבעים 2-1 הינם בעלים יחדיו של הבית הקדמי שבמגרש שברח' אם כל חי 7 בגדרה ובניגוד לניסיונם להטעות את הנתבעות 6-5.

ליתן פסה"ד הצהרתי, כי הנתבעים 2-1 ביחד ולחוד, ניסו להפר צו המניעה מיום 13/3/18 שניתן בהסכמתם ביום 22/3/18, האוסר על מחיקת הנתבע 1 מפנקס הזכויות המתנהל אצל הנתבעת 6 בכל הקשור למגרש שברח' אם כל חי בגדרה עליו בנויים שני בתים צמודי קרקע, כשבבית העורפי נשוא תביעת התובעת לאכיפת הסכם המכר עמה והסכם השיתוף עמה (הסכם מיום 20/11/16), מתגוררת התובעת מיום 28/6/17, ואילו הבית לכאורה נמכר לנתבעים 4-3 שהינם אנשי שלומם של הנתבעים 2-1 שרכשו לכאורה בעסקה סיבובית הבית הקדמי".

להלן הסעדים שנתבעו בתיק הראשון, בכתב התביעה המתוקן:

"אכיפת הסכם מכר מיום 20/11/16 והשבת רישום הערת האזהרה לטובת התובעת וזאת ע"פ הוראות סעיף 4א' להסכם המכר וכן על רישום הסכם שיתוף מיום 20/11/16;

להורות כי הסכם השיתוף מיום 22/2/18 (צ"ל – 1 2/2/18, מ"ת) אשר נרשם בפנקס רשם המקרקעין ביום 13/2/18 מבוטל וכן להורות על הפקדת הסכם שיתוף מיום 20/11/16, כאמור לעיל;

לצורך ביצוע רישום הזכויות ע"ש התובעת, מבוקש להורות על מינוי הח"מ ככונס נכסים לצורך השלמת רישום בית מגורי התובעת ביחד עם חלקם של הנתבעים במקרקעין כחלקה נפרדת ועל שמה התובעת לרבות ומבלי לגרוע עריכת תשריט חלוקה בין חלקי המקרקעין ע"פ השימוש במקרקעין, הפקדתו בלשכת רישום המקרקעין לרבות עריכת תקנון בית משותף ותשריט בית משותף להפקדתו בלשכת רישום המקרקעין כאמור ".

אחד הסעדים המבוקשים בשני התיקים הוא אפוא ביטול הסכם השיתוף מיום 12/2/18 בין נתבעים 2-1. בתיק זה מבקשת התובעת השבה של המצב לקדמותו " והקפאת המצב עובר ליום 11/3/18 (יום רישום הסכם השיתוף בין נתבעים 2-1)" ובתיק הראשון מבקשת התובעת "להורות על הפקדת הסכם השיתוף מיום 20/11/16 ".

התובעת הגישה את תביעתה בתיק זה במנותק משאלת בעלותה בבית העורפי נושא המחלוקת, אם כי היא מפנה לתביעתה בתיק הראשון לאכיפת הסכם מכר עמה.

נתבעים 3 ו-4 בתיק זה היו צד לבקשה מספר 22 למתן צו מניעה זמני שהגישה התובעת בתיק הראשון "למניעת ניתוק אספקת מים ופירוק מונה מים של התובעת". התובעת הגישה ביום 8/3/19 במסגרת בקשה מס' 60 בתיק הראשון בקשה לתיקון כתב התביעה מיום 8/3/19 בסמוך ולאחר הגשת כתב התביעה בתיק זה (3/2/19). התנהל דיון ארוך סביב הבקשה לתיקון כתב התביעה בתיק הראשון במקביל לבקשות הנתבעים לחייב את התובעת להפקיד ערובה להבטחת הוצאות בשני התיקים, הוגשו בקשות רשות ערעור לבית המשפט העליון הנכבד ולבסוף תוקן כתב התביעה בהתאם. מר חיים אגמון נמחק מהתביעה המקורית אגב תיקון כתב התביעה ואולם משהמשיכה התובעת לטעון טענות כבדות משקל כנגד מר חיים אגמון בתיק הראשון, ניתנה החלטה לצרפו מחדש לתיק הראשון.

התובעת ביקשה לתקן את כתב התביעה ב סמוך לאחר הגשת התביעה בתיק זה. לא ברור מדוע התובעת מצאה לנכון לנהל שתי תביעות שבהן התבקש בין היתר אותו סעד של ביטול הסכם השיתוף מיום 12/2/18 , במקום לתקן את כתב התביעה בתיק הראשון תוך צירופם של נתבעים 3 ו-4 ולו כ"נתבעים פורמליים" כלשון ב"כ התובעת, כדי שיהיו צד להליך ביטול הסכם השיתוף למקרה שזכויותיהם תפגענה.

על רקע בקשות הנתבעים לחיוב התובעת בהפקדת ערובה להבטחת הו צאות, ניתנה ביום 10/6/19 החלטה בתיק זה שבה נתבקשה התובעת להבהיר תוך 15 ימים מדוע בעת שביקשה לתקן את כתב תביעתה בתיק הראשון, לא ב יקשה לכלול שם את טענותיה נגד נתבעים 3 ו-4 בתיק זה. ב"כ התובעת עיין בהחלטה ביום 16/6/19 אך לא הגיש תגובה במועד שנקבע. תג ובת התובעת הוגשה לתיק באיחור, ביום 12/7/19. פרט להתבטאויות בלתי ראויות אשר פורטו בתגובה , ניתנה התייחסות לשאלת בית המשפט בסע יף יחיד ש בו נטען כי " אין מקום לדון בשתי תובענות אלו ביחד ולאחד אותם" וב"כ התובעת הוסיף כי התובענה שהוגשה בתיק זה " עניינה בביטול הסכם שיתוף בין הנתבעים 2-1 בינם לבין עצמם כשהנתבע 1 הפר צו איסור דיספוזיציה ומחק עצמו מהפנקס המתנהל אצל רשם המקרקעין".

בית המשפט לא זכה אפוא לקבלת מענה ראוי ולגופו של עניין לשאלה מדוע לא ביקשה התובעת להוסיף טענות אשר קשורות לנתבעים 3 ו-4 בבקשתה לתיקון כתב התביעה בתיק הראשון, ובדרך זו לי תר ניהול דיון בתיק זה במקביל ולחס וך זמן שיפוטי יקר.

ביום 26/10/19 ניתנה החלטה בבקשתם של נתבעים 3 ו-4 לחייב את התובעת להפקיד ערובה להבטחת הוצאותיהם אם תידחה התביעה. בהחלטה הנ"ל נקבע, בין היתר, כי "התובעת עמדה על הגשת תביעה זו במקום תיקון כתב התביעה שהוגש בתיק הראשון...יתר על כן, הסעד העיקרי שנתבע בתביעה זו הוא למעשה סעד זמני עד למתן פסק הדין בתיק הראשון (סע' 8ב') והוגשה בקשה לעיכוב הדיון בתיק זה עד למתן פסק דין בתיק הראשון". בית המשפט קיבל את הבקשה וחייב את התובעת להפקיד ערובה בסך של 25,000 ₪ להבטחת הוצאות הנתבעים בתיק זה, וזאת בנוסף לחיוב התובעת בהפקדת סכום נוסף בתיק הראשון.

ביום 27/10/19 ניתנה החלטה בבקשות 6, 8 ו- 10 לרבות בבקשת הנתבעים לעיכוב ההליכים בתיק עד למתן פסק דין בתיק הראשון. בית המשפט דן בטענות השונות ולבסוף בסע יף 18 להחלטה נקבע כי לאחר הגשת כתבי הגנה מטעם הנתבעים תינתן החלטה סופית בבקשה לאיחוד הדיונים ובשאלה האם היה מקום להגיש בקשה לפיצול סעדים בהתאם.

הנתבעים הגישו בקשות ותגובות רבות בנוגע להתנהלות התובעת ובא כוחה בתיק וביום 12/2/20 ניתנה החלטה בבקשה מספר 7 אשר מתארת חלק מההתנהלות הפסולה והבלתי ראויה בתיק מצידה של התובעת ובא כוחה , עו"ד עודד הוכהאוזר , אשר חוייב בסך של 5,000 ש"ח לטובת אוצר המדינה . בהחלטה זו נקבע כי על עו"ד עודד הוכהאוזר " להימנע מלעלות בכתב ובעל פה טענות מכפישות בלתי ענייניות ולא ראויות כלפי הצדדים האחרים, באי כוחם וכלפי בית המשפט".

למרות זאת, התובעת ובא כוחה ממשיכים לטעון טענות בלתי ראויות ופסולות בבקשות ו בתגובות התובעת. כך, בתיק הראשון הועלו טענות בלתי ראויות כלפי בית המשפט גם בבקשה למתן צו גילוי מסמכים ספציפי, בקשה מס' 96 מיום 3/8/20.

התובעת כאמור לא פירטה מדוע לגופו של עניין אין מקום להיעתר לבקשת הנתבעים לעכב את ההליכים בתיק זה מחמת הליך אשר תלוי ועומד בתיק הראשון , וזאת למרות שקיבלה מספר הזדמנויות להתייחס לכך עניינית.

מעבר להתבטאויות הבלתי ראויות הנ"ל, שני התיקים מתנהלים בצורה מסורבלת תוך בזבוז זמן שיפוטי אדיר ושלא לצורך. הוגשו בקשות רבות בשני התיקים ועד היום ניתנו בתיק זה 73 החלטות ובתיק הראשון ניתנו 271 החלטות.

על רקע התנהלות התובעת באמצעות בא כוחה, כנ"ל, אין מקום לאחד את הדיון בשתי התובענות. אם יוחלט בתיק הראשון כי יש לתובעת הסכם מכר מחייב עם מי מהנתבעים וכי היא שילמה את כל התמורה שהיה עליה לשלם בהתאם לאותו הסכם , דומה כי לא יהיה צורך לדון בתובענה אשר הוגשה בתיק זה או שיהא בפסק הדין שיינתן בתיק הראשון כדי להכריע בתיק זה. כך גם אם ייקבע בתיק הראשון כי לא נערך הסכם מכר או שלא שולמה תמורה כנדרש, באופן שאין לתובעת זכויות במקרקעין נושא התובענה בתיק הראשון.

עוד יצוין כי בשל ההתנהלות בתיקים , בית המשפט מצא לנכון לא לשמוע את הדיונים בהם יחד , כך שמיום 20/2/20 לא נקבעו דיונים משותפים בשני התיקים. נקבעו מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית ומועדי דיון הוכחות בתיק הראשון (לימים 10/1/21 ו- 17/1/21) , וזאת בהמשך לדיון שהתנהל ביום 30/7/20 במעמד הצדדים בתיק הראשון בלבד.

בתיק זה קיימות שתי בקשות תלויות ועומדות למחיקת כתבי ההגנה אשר הוגשו לתיק מטעם נתבעים 4-1. ניתנה החלטה להגשת תגובות עד ליום 15/9/20. בבקשות מעלה התובעת טענות רבות אשר מתייחסות לבקשות שהגישה בתיק הראשון למחיקת כתבי ההגנה שם – " הנתבעים כדרך של שגרה ובעיקר בתיק המקביל בתיק 25501-03-18, הפרו פעם נוספת חובותיהם והוראות ביהמ"ש". גם בבקשות הנ"ל ישנן התבטאויות פסולות ובלתי ראויות של ב"כ התובעת כלפי בית המשפט, ודי רק בכך כדי להורות על מחיקת הבקשות אשר יש להגישן ללא השמצות ומבלי להעיר הערות פסולות כלפי בית המשפט. ביום 30/7/20 התקיים דיון ארוך מאוד בבקשת התובעת למחיקת כתבי ההגנה בתיק הראשון, כעולה מפרוטוקול הדיון שבו 27 עמודים , ובסופ ו הוסכם כי בקשות יהם של כל הצדדים למחיקת כתבי טענות תמחקנה והצדדים יהיו רשאים לטעון לעניין ההוצאות בהמשך. לאור זאת, לא ברור מדוע התובעת מעלה טענות ב תיק זה בקשר לתיק הראשון. בהיעדר הסדר דיוני מוסכם יהא מקום לקיים גם בתיק זה דיון בבקשות התלויות ועומדות, כפי שנערך בתיק הראשון, וזאת לאחר הגשת תגובות הנתבעים ותגובות התובעת לתגובות הנתבעים בהתאם. כמו כן קיימת פסיקה ברורה מאוד שלפיה לא מוחקים כתבי טענות כדבר שבשגרה, קל וחומר כאשר תלויה ועומדת בקשה לעיכוב הליכים מחמת הליך תלוי ועומד אשר הוגש לתיק זה זמן רב לפני הגשת הבקשות החדשות והאחרונות של התובעת. על כן, אין גם בהגשת הבקשות הנ"ל לאחרונה כדי לעכב מתן החלטה זו.

יובהר כי אין בהחלטה זו כדי לגרוע מזכויות ומטענות הצדדים בנוגע להליכי ביניים , לרבות החלטות שניתנו בבקשות למתן צווי מניעה בתיק הראשון , אם ניתן לדון בהן בתיק הראשון , וכל זאת בכפוף להוראות הדין.

לפי הפסיקה, המבחן לעיכוב הליכים בשל הליך תלוי ועומד פורש באופן רחב, כך שלא נדרשת זהות מוחלטת בין בעלי הדין ואף לא חפיפה מוחלטת בין כל הנושאים הנדונים, ודי שתהיה שאלה מהותית דומה שעומ דת להכרעה בשני ההליכים. עוד נקבע כי ההחלטה אם לעכב את ההליך נתונה לשיקול דעתו של בית המשפט על יסוד שיקולים שונים, לרבות יעילות הדיון והמערכת השיפוטית, חסכון בזמן ובהוצאות, נוחות בעלי הדין והכרעה מהירה (ראו והשוו בין היתר רע"א 3765/01 הפניקס הישראלי נ' אלכסנדר קפלן מיום 28.1.2002 וכן רע"א 353/20 קוגניטו קפיטל אס. אמ. אי. שותפות מוגבלת נ' מני ויצמן מיום 18.5.20 20).

במקרה דנן קיימת לכל הפחות שאלה מהותית אחת זהה בשני התיקים והיא האם יש לבטל את הסכם השיתוף בין נתבעים 2-1 מיום 12/2/18 – שאלה אשר ההכרעה בה תלויה בהכרעה בשאלה האם יש לאכוף את הסכם המכר ו את הסכם השיתוף בין התובעת לנתבעים 2-1 מיום 20/11/16 . כמו כן לאור כל האמור לעיל, ובין היתר מטעמים של יעילות הדיון, וכיוון שהכרעה בתיק הראשון עשויה ליתר את ההכרעה בתיק זה, אני מקבל את הבקשה לעיכוב הליכים בתיק זה מחמת ההליך אשר תלוי ועומד , קרי התובענה שהוגשה בתיק הראשון , וזאת עד למתן החלטה אחרת.

אם הצדדים ישתפו פעולה ויעשו כמיטב יכולתם כדי לקדם את ההתדיינות בתיק הראשון, תהיה אפשרות להכריע תוך פרק זמן קצר גם בתיק דנן.

המזכירות מתבקשת להעביר העתק של ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ד אלול תש"פ, 13 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עובד נועם
נתבע: שרית קילקר
שופט :
עורכי דין: