ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חברת חשמל בע"מ נגד ד"ר קאסם ג'אנם בע"מ :

בפני כבוד ה רשם בכיר מוהנד חליאלה

תובעים

חברת חשמל בע"מ ח.פ. 520000472

נגד

נתבעים

  1. ד"ר קאסם ג'אנם בע"מ
  2. אבו אחמד נעמה סאלם
  3. ח.ז.קידוחים בע"מ

פסק דין

1.תביעה לפיצוי ע"ס 17,407 ₪ בגין נזק שנגרם בתאריך 3.12.2014 לכבל חשמל תת קרקעי במהלך ועקב עבודות קידוח שבוצעו על ידי נתבעת 3 לבקשת נתבעת 1 ועל פי הנחיותיה. נתבע 2 חתם על התחייבות לשאת בעלות תיקון הנזק .

גדר המחלוקת:

2.אין מחלוקת כי הנזק נגרם לכבל על ידי מכונת קידוח שהפעילה נתבעת 3 לבקשת נתבעת 1 ענחיותיה במסגרת עבודת בניית קיר על גבול חלקת הנתבעת 1, ( להלן: "החלקה").

3.א.אין מחלוקת כי זמן מה לפני האירוע נענתה התובעת לבקשת הנתבעת – 1 והוציאה את הכבל מתוך החלקה.

3.ב.לטענת התובעת – היא העתיקה את הכבל אל מחוץ לחלקה. הנזק נגרם לכבל עקב ביצוע הקידוח בשטח הציבורי מחוץ לחלקה.

4.לטעת נתבעים 1- 2 הם ביצעו את הקד יחה על גבול החלקה. הכבל לא הועתק אל מחוץ לחלקה אלא לגבול החלקה. בכך פעלה תובעת בחו סר מקצועיות שכן היה עליה להעתיק את הכבל אל מחוץ לחלקה ובמר חק סביר מהגבול באופן שהכבל לא ייפגע תוך כדי חפירת כלונסאות על קו התפר.

5.נתבעת 3 טענה כי פעלה על פי הנחיות וסימנים שהציבה לה הנתבעת 1 ועל כן טוענת כי אין להטיל עליה כל אחריות.

6.המחלוקת העובדתית בתיק היא מיקומו של הכבל לאחר ההעתקה. האם הועתק אל מחוץ לגבול החלקה או שמא הונח ממגב ול.

דיון והכרעה:

לאחר ששמעתי את העדויות ובחנתי את המוצגים וסיכומי הצדדים – באתי למסקנה כי עלי לקבל את התביעה נגד נתבעים 1 ו- 2 ו לדחותה נגד נתבעת 3.

על פי תקנה 214ט"ז(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד 1984 חובה על בית המשפט לנמק את פסק הדין בסדר דין מהיר באופן תמציתי , וכך ייעשה להלן –

7.התובעת תמכה את גרסתה בחוות דעת של מודד מוסמך פרג' חניפס, ( להלן :"חניפס").

8.חניפס ק בע בחוות דעתו כי התבסס על –

8.א.נתוני גי- פי -אס של מיקום הכבל כפי שנמדדו על ידי צוות חברת החשמל באמצעות מכשיר איתור.

8.ב.תמונות של המקום שבו נפגע הכבל.

8.ג.תשריט תב"ע.

8.ד.שרטוט ח.צ 27058 שעל בסיסו הוטמן כבל החשמל.

8.ה.ביקור במקום.

9.בחלק האופרטיבי של חוות הדעת קבע חניפס כי:

9.א."לאחר העתקת הכבל ערכה החברה מדידה של מיקום הכבל בתוואי החדש . המדידה נעשתה ב ג'י- פי - אס באמצעות מכשיר איתור ומשקפת באופן מדויק את מיקומי הסופי של הכבל לאחר העתקתו.."

9.ב.את נתוני מדידת תוואי הכבל התאמתי על גבי תסריט התב"ע כך שהמדידה תקבל ביטוי מדויק ביחס לגבולות התב"ע .

9.ג.על בסיס הנתונים ערכתי מפת מדידה שמשקפ ת את גבולות המגרש והדרך המאושרת הסמוכה למגרש וכיקומו של ה כבל לאחר העתקתו.

10.בפרק המסקנות קבע חניפס כי :

10.א.".. כבל החשמל הועתק אל מחוץ למגרש ובהתאם לשרטוט ח.צ 27058 שאושר לביצוע.."

10.ב."אני בדעה כי טענת נתבעת 3 לפיה גם לאחר העתקתו הכבל נותר בתחום המגרש איננה נכונה וכי עבודות הקידוח בוצעו בחריגה מגבול ות המגרש והתבצעו בפועל בתוך תחום הדרך המאושרת והסמוכה למגרש."

10.ג. חניפס הוסיף כי –

"מסקנתי זו מתחזקת גם לפי תמונה שצולמה על ידי עובדי החברה במועד האירוע מיום 3.12.2014 בה ניתן לראות כי קידוח הכלונסאות בוצע למעשה מחוץ לקו הגבול של המגרש וזאת גם בהשוואה אל גבול המגרש הסמוך המופיע בתמונה".

11.א.חוות דעתו של חניפס לא נסתרה בחקירה הנגדית.

11.ב.זה המקום לציין כי בא כוח הנתבעים 1 ו- 2 משליך יה בו – כמוצא שלל רב על כך שלא הוכנה תוכנית מדידה לאחר ביצוע ההעתקה וכי תוכנית המדידה שערך חניפס נעשתה לאחר הגשת התביעה אף כי קיים נוהל של הכנת תוכנית מדידה בסמוך לביצוע ההעתקה.

ברם, אין בכך כדי להעלות או להוריד . העיקר הוא שהבסיס העובדתי של חוות הדעת לא התערער. הרי נתוני הגי-פי- אס לא השתנו עם חלוף הזמן.

12.לא התעורר אפילו ספק סביר לגבי נכונות ודיוק חוות הדעת של חניפס.

13.א.הטענה כי לא הוכח כי התובעת הניחה סימון תת קרקעי של הכבל אינה רלוונטית. מדובר בסימון שמ ניחים מתחת לאדמה . מקובלת עלי טענת התובעת כי משמדובר במקדחה אשר " טחנה הכול" לרבות כבל החשמל היא הייתה טוחנת כל סימון תת קרקעי וממשיכה בדרכה לבטן האדמה.

13.ב.לא הוכח כי קיימת חובה להניח סימון מעל פני הקרקע ומה גם שעל פניו הד בר אינו מעשי.

14.די באמור לעיל כדי לקבל את התביעה נגד נתבעים 1 ו 2 . אך על מנת למצות את הדיון אוסיף ואציין שתיים אלה –

14.א.במערך הראיות של נתבעת 3 בלטה בהעדרה עדות של המודד אשר על פי הטענה הניח את הסימנים –
מתוך החקירה של ד"ר קאסם גאנם –

"מי סימן את המיקום של הכלונסאות בשטח?"
"ת. המודד מטעמי"

"מדוע אתה לא מציג חוות דעת של אותו מודד שאתה טוען כי סימן לך?"
"ת. זה גבול החלקה שלי זה ברור, התחלתי לחפור".

14.ב.החתימה של נתבע 2 על התחייבות לפיצוי –

נתבע 2 הוא אחיו של הבעלים של נתבעת 1 ד"ר קאסם גאנם . הטענה כי חתם מאחר שתיקון התקלה הותנה בחתימתו לא הוכחה. גם אילו חתם עקב התניה אין הדבר מגיע לכדי אילוץ במובנו המשפטי שמבטל את תוקפה המשפטי של התחייבות.

זאת גם זאת, טענת החתימה עקב התניה על פניה אינה סבירה – כל אדם שעיניו בראשו מבין כי חברת החשמל לא תשאיר שכונה שלמה ללא חשמל בגלל שגורם הנזק לא התחייב לשאת באחריות.

חתימתו של נתבע 2 על טופס ההתחייבות מהווה ראשית הודיה באשמה . חזרתו מהודאה בחתימה והמעבר החד בחקירתו הנגדית לטענה כבושה כי כלל לא חתם – פו געת במהימנותו.

15.הניסיון השטחי לקעקע את חוות דעתו של חניפס בצירוף אי הגשת חוות דעת נגדית של מודד ובצירוף חתימת נתבע 2 על ההתחייבות לשלם את הפיצוי בגין הנזק – כל אלה מלמדים כי הגנת נתבעים 1 ו- 2 היא הגנ ת בדים רופסת ומופרכת – דבר שצריך לקבל ביטו יו בפסיקת הוצאות משפט ריאליות .

נתבעת- 3 מפעילת המקדחה:

16.נתבעת 3 הפעילה את המקדחה.

17.אין להוציא מכלל אפשרות כי מפעיל הכלי ההנדסי יישא באחריות מלאה או חלקית בנסיבות מסוימות –

למשל, אם הוא מבצע דרישה של המזמין שהיא על פניו בלתי חוקית. או אם העו בדות שהיו בידיעתו היו מדליקות נורה אדומה בעיני אדם סביר. או אם יכול היה במאמץ סביר לגלות כי המזמין הפרטי מבקש ממנו לקדוח בשטח הציבורי.

18.במקרה שלנו – הטענה של נתבעת 3 כי ביצעה את הקדיחה במקום שסומן לה על ידי נתבעת 1 לא נסתרה.

19.מדובר בחפירת כלונסאות על גבול חלקה לצורך הקמת קיר תומך. במקרה זה – מפעיל הכלי ההנדסי חי מפי המזמין – בעל החלקה שמאור לדעת ולסמן היכן בדיוק עובר גבול חלקתו.

20.אינני סבור כי בנסיבות אלו צריך מפעיל הכלי ההנדסי לחשוד במזמין וליזום מהלכים עצמאיים מטעמו לאיתור כבל החשמל. הדבר עלול להפוך את עב ודתו לבלתי אפש רית.

21.גם לא הוכח כי העובדות שהיו ידועות לנתבעת 3 היו צריכות להדליק בפניה נורה אדומה. או כי יכולה הייתה במאמץ סביר לגלות כי הסימנים שסימנה לה הנתבעת- 1 הם מחוץ לגבול החלקה.

22. לאור האמור ובנסיבות, אני מוצא כי רק נתבעים 1 ו 2 אחראים לנזק.

גובה הנזק:

23.אשר לשיעור הנזק – התו בעת הפנתה בתצהיריה לאסמכתאות לגבי אופן חישוב הנזק. הראיות לגבי שיעור הנזק לא נסתרו. מכל מקום – הנתבעים 1 ו - 2 זנחו בסיכ ומיהם את הטענ ות לגבי גובה הנזק.

סוף דבר:

לאור כל האמור – אני מקבל את התביעה נגד נתבעים 1 ו – 2.

נתבעים ו ו-2 ,ביחד ולחוד, ישלמו לתובעת את מלוא סכום התביעה בסך של 17,407 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלאה בפועל.

כמו כן ישלמו הנתבעים ו- 2 ,ביחד ולחו לתובעת הוצ אות משפט לרבות אגרות ושכר המומחה ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 5,000 ₪.

התביעה נגד נתבעת 3 נדחית. הת ובעת תשלם לנתבעת 3 הוצא ות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 2,750 ₪.

זכות ערעור כחוק.

ניתנה היום, כ"ג אלול תש"פ, 12 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חברת חשמל בע"מ
נתבע: ד"ר קאסם ג'אנם בע"מ
שופט :
עורכי דין: