ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אעתדאל שעבאן נגד המוסד לביטוח לאומי :

14 ספטמבר 2020
לפני:

כבוד הנשיא אלכס קוגן

המערער
אעתדאל שעבאן
ע"י ב"כ: עו"ד תומר איסק
-
המשיב
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד אריק יעקובי

פסק דין

1. זהו ערעור על החלטת ועדת העררים לאי כושר, מיום 26.2.2020 ("הוועדה"). בהחלטתה קבעה הוועדה שהמערערת לא איבדה כדי 50% מכושרה לתפקד כעקרת בית מיום 1.6.2018.

רקע עובדתי

2. המערערת ילידת 1964.

3. ועדה רפואית לעררים קבעה למערערת ביום 18.8.2019 דרגת נכות רפואית בשיעור 69%, מיום 1.7.2018 בגין הליקויים הבאים: אי ספיקת כליות קלה (40%), תגובה הסתגלותית עם מרכיב חרדתי ודכאוני (10%), יתר לחץ דם (20%), כבד שומני (0%), הגבלה קלה בעמוד שדרה מותני (10%), הגבלה בינונית בעמוד שדרה צווארי (20%), הגבלה בכתף שמאל (0%), השמנת יתר (10%). אין נכות עינית.

4. בחוות דעת רופא מוסמך מיום 10.9.19 נקבע שהמערערת לא איבדה 50% ויותר מכושרה לתפקד בפעולות משק בית רגיל, ללא מוגבלות בכל פעולה שהיא.

5. בחוות דעת כושר תפקוד לעקרת בית מיום 11.10.19 העריכה עובדת השיקום "שיש לראות את התובעת כמי שלא איבדה מעל ל- 50% מיכולתה לתפקד במשק ביתה".

החלטת הוועדה

6. ביום 26.2.2020 התכנסה הוועדה והקשיבה לתלונות המערערת ולטיעוני בא כוחה. בפרק הדיון והנימוקים קבעה הוועדה כך:

"הוועדה עיינה במסמכים שבתיק וראיינה את התובעת.
מדובר בתובעת ילידת 1964 אשר אובחנה כסובלת מאי ספיקת כליות קלה 40%, תגובה הסתגלות ית עם הרכב חרדתי דכאוני 10%, יתר לחץ דם 20%, הגבלה קלה בע"ש מותני 10%, הגבלה קלה בע"ש צווארי 20%, השמנת יתר 10%.
בעת הריאיון התובעת מדווחת על חוסר תפקוד מוחלט. בעלה זה שמבצע את כל עבודות הבית. בנוסף לדבריה זקוקה לעזרה גם בפעולות ADL כאשר בעלה עוזר לה לדבריה.
עו"ד המציא מסמכים בעת הריאיון אשר מעידים כי נמצאת בבירור בנושא גניקולוגי ונפרולוגי.
בהתייחס לליקויים שאובחנו, מדובר בליקויים שהם בדרגת חומר ה קלה עד בינונית, אשר יכולים להגביל אותה בעבודות הדורשות מאמץ פיזי ניכר. לדעת הוועדה מסוגלת לבצע עבודות בית כגון: בישול, טיפול בכביסה (פרט להרמת סל כביסה כבד). יכולה לבצע עבודות ניקיון קלות כגון ניגוב אבק, טאטוא, סידור הבית ללא הרמת והזזת חפצים כבדים. תתקשה בעבודות ניקיון יסודי הדורשות מאמץ פיזי ניכר ואינן מהוות כדי 50% מכושר התפקוד של עקרת הבית.
הוועדה דוחה את הערר".

טענות הצדדים

7. לטענת המערערת, כל נכות בנפרד ומכלול הליקויים הרפואיים במצטבר משפיעים במידה ניכרת על תפקודה במשק הבית. לפי הטענה, שגתה הוועדה במסקנתה והיה מקום לקבוע שההגבלה בכושר התפקוד של המערערת כעקרת בית עולה על 50%.

8. לטענת המשיב, השגות המערערת מכוונות כנגד היבטים מקצועיים בהחלטת הוועדה ואינן מצביעות על טעות משפטית. נטען ש החלטת הוועדה מנומקת ומפורטת, ומאפשרת להתחקות אחר הלך מחשבתה של הוועדה.

דיון והכרעה

9. לבית הדין הסמכות לבחון האם נפלה טעות משפטית בהחלטת הוועדה (סעיף 213 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995).

בהלכת אופנר קבע בית הדין הארצי לעבודה, כי "המשימה של קביעת דרגת אי הכושר הינה מורכבת וסבוכה ולא בכל מקרה שבו נפל פגם כלשהו, ולו זניח, בהנמקתה או בניסוח ההנמקה יהיה מקום להתערב בהחלטת הוועדה ולהחזיר את עניינו של המבוטח לדיון נוסף בפניה" (בר"ע 39263-03-15 רוחמה אופנר – המוסד לביטוח לאומי, מיום 6/7/16, סעיף 8 לפסק הדין).

10. לאחר שעיינתי בכתב הערעור ובכתב התשובה, בפרוטוקול הוועדה ובכלל החומר המונח לפני ונתתי דעתי לטענות הצדדים בדיון, הגעתי למסקנה, כי דין הערעור להידחות.

11. מעיון בפרוטוקול הוועדה עולה, כי הוועדה הקשיבה לתלונות המערערת ופירטה אותן בהרחבה. הוועדה עיינה במסמכים הרפואיים שהציג בא כוחה וסקרה את הליקויים מהם היא סובלת. החלטת הוועדה מלמדת שהתייחסותה לכושר תפקודה של המערערת כעקרת בית נעשתה על בסיס הנכות הרפואית שנקבעה לה בוועדה הרפואית לעררים. הוועדה הייתה מודעת לתלונותיה של המערערת, שלדבריה בעלה מבצע את כל עבודות משק הבית. לאחר ששוחחה עם המערערת וראיינה אותה, הגיעה הוועדה למסקנה, כי ליקוייה הרפואיים של המערערת מגבילים אותה באופן שאינו עולה כדי 50%, מאחר שהליקויים הרפואיים בהם בדרגת חומרה קלה עד בינונית. נדחית הטענה שהוועדה פירטה מגוון דל של עבודות משק בית. מעיון בהחלטת הוועדה עולה, כי הוועדה - בדומה לעובדת השיקום בחוות דעת כוש ר תפקוד לעקרת בית מיום 11.10.19 - פירטה סוגי עבודות משק בית שהמערערת מסוגלת לבצען, והן: בישול , טיפול בכביסה, ניגוב אבק, טאטוא וסידור הבית. ניכר שהוועדה היתה ערה לליקוייה הרפואיים של המערערת ולכן קבעה שקיימת הגבלה מסוימת בכושר תפקודה, לאמור: היא מוגבלת לעבודות משק בית שאינן דורשות הרמה והזזה של חפצים כבדים. הוועדה הוסיפה, כי המערערת " תתקשה בעבודות ניקיון יסודי הדורשות מאמץ פיזי ניכר". קביעות אלו מסורות לסמכותה הרפואית-מקצועית של הוועדה, הן מנומקות וסבירות, ואין מקום להתערב בהן.

12. נדחות טענות המערערת בנוגע לבחינת עבר תעסוקתי והשכלה שעה שמדובר בענייננו בבחינת כושר התפקוד של עקרת בית. גם הטענה שדרגת הנכות התפקודית אינה הולמת את דרגת הנכות הרפואית בהתאם להלכת מוהרה, אין בה ממש, הואיל וההלכה דנה באי כושר לעבוד ובדרגת נכות תפקודית של מבוטח מש תכר במובחן מעקרת בית. בכל מקרה, כבר נפסק, כי פער מסוים בין שיעור הנכות הרפואית ובין שיעור הנכות התפקודית אינו מלמד, כשלעצמו, על פגם משפטי, אלא, לכל היותר, על היקף ההנמקה לו תידרש הוועדה על מנת להסביר פער זה. מהחלטת הוועדה עולה, כי בקביעת דרגת אי כושרה של המערערת שוקללו נתוניה האישיים, הליקויים הרפואיים ותלונותיה לפני הוועדה. על כן, לא מצאתי בהחלטת הוועדה חוסר סבירות קיצוני העולה לכדי פגם המצדיק את התערבותו של בית הדין.

סוף דבר

13. לאור כל האמור, הערעור נדחה.

14. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

15. לצדדים מוקנית, בתוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה, זכות לבקש מבית הדין הארצי לעבודה בירושלים רשות לערער על פסק הדין.

ניתן היום, כ"ה אלול תש"פ, (14 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: אעתדאל שעבאן
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: