ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מיכאל בר און נגד איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד ה רשמת בכירה אביגיל פריי

תובעים

  1. מיכאל בר און
  2. יהודית בר און

נגד

נתבעת
איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

1. לפני תביעה שעניינה נזקים שנגרמו לתובעים עקב סירובה של הנתבעת לשפותם בגין הוצאות שנאלצו להוציא בשל הצורך לרכוש כרטיסי טיסה חלופיים לאור איחורם לטיסתם שהוזמנה מראש בשל תנאי מזג אוויר קיצוניים.

ואלה העובדות הנצרכות לצורך הכרעה בתביעה:
2. התובעים רכשו מאת הנתבעת ביטוח נסיעות לקראת טיסתם לחו"ל. התובעים היו אמורים לשוב ארצה בטיסה מונציה לישראל ביום 12.11.19. דא עקא שבאותו יום התרחשו בונציה הצפות קשות וחריגות אשר לטענת התובעים (שלא הוכחשה ע"י הנתבעת מחוסר ידיעה) גרמו להם לאחר לטיסתם ארצה ולפיכך נאלצו לרכוש כרטיסי טיסה חלופיים. להפתעתם, לאחר שובם ארצה התנערה הנתבעת מחובתה ע"פ הפוליסה שרכשו לשפותם בגין הוצאות בלתי צפויות אלה וזאת בטענה השגויה לפיה במועד בו נרכשו הכרטיסים לא היתה הפוליסה בתוקף. התובעים מפנים לסעיפים 1.19 ו-125 לפירוט הפוליסה וכן לרשימת הפוליסה בה מצוין כי הינה מכסה ביטול או קיצור הנסיעה.

3. לטענת הנתבעת התובעים אינם זכאים לשיפוי בגין הוצאותיהם שכן הם אינם כלולים בפוליסה ואינם מבוטחים על ידה. הנתבעת מפנה לס' 2.2 לפוליסה לפיו החזר בגין כרטיס טיסה חדש שנאלץ המבוטח לרכוש יהיה בר החזר מקום בו נרכש הכרטיס עקב מצב רפואי לקוי של המבוטח- מצב אשר אינו חל בענייננו. עוד טענה הנתבעת כי המצב אליו מתייחסת הפוליסה בביטול או קיצור טיסה אינו חל בענייננו, גם זאת לאור הוראות הפוליסה.

4. במועד הדיון שבו הצדדים על טיעוניהם. התובע הפנה במועד הדיון לפסק דינו של כבוד השופט הולצמן בת"ק 1321-01-18 חזן נ' הראל חברה לביטוח בע"מ (4.6. 18) ולפס"ד של ביהמ"ש שלערעור אשר בחן את פסק דין זה ומצא שאין מקום להופכו – רת"ק 41656-06-18 הראל חברה לביטוח בע"מ נ' חזן (8.8.18) וטען כי לאור העובדה כי הסייג אליו מתייחסת הנתבעת אינו מופיע בבירור ובהדגשה ברשימת הפוליסה, אין חובה על התובעים לדקדק בפוליסה ע"מ להבינה ומשכך, אין מקום לתחולתה. התובע אישר כי קיבל לידיו את הפוליסה במלואה אולם מעת שהיא כוללת 50 עמ' לא מצא לעיין בה והסתפק בעיון ברשימת הפוליסה בלבד.

5. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, באסמכתאות אליהם הפנו הצדדים והאזנתי לטיעוניהם אני בעמדה כי דין התביעה לדחייה.

6. על אתר אציין כי מכתב הדחייה מטעמה של הנתבעת אינו מעלה כל טענה כי מועד רכישת הכרטיסים היה לאחר שפקעה הפוליסה ועיון בו מעלה כי טענות הנתבעת במכתב הדחיה וטענותיה אגב הליך זה- חד הן.

7. עיון ברשימה שצורפה לכתב התביעה מעלה כי הכיסוי שניתן לתובעים ביחס לטיסה הינו כיסוי במקרה של ביטול או קיצור הנסיעה. המקרה הביטוחי עליו מצביעים התובעים אינו אחד משני מקרים אלה. הדברים עולים מפורשות מהגדרות הפוליסה בס' 1 (וראה ס' 1.5 המבהיר כי ביטול נסיעה הינה אי יציאה של המבוטח מישראל וס' 1.41 לפיו קיצור נסיעה הינה הפסקת שהות המבוטח בחו"ל טרם המועד המתוכנן לשובו) ואף מן ההיגיון הישר של פירושם של מונחים אלה. בענייננו יצאו התובעים מן הארץ- ולפיכך אין המדובר בביטול נסיעה, ולא הקדימו את שובם לארץ- ולפיכך אין המדובר בקיצור נסיעה. לפיכך לא הראו התובעים קיומו של אירוע ביטוחי הכלול בפוליסה המקים חיוב לנתבעת לשאת בהוצאותיהם.
לא בכדי הפנו התובעים לתמיכה בטענותיהם לחלק ההגדרות ולא לחלק ב' הכוללת את התחייבויות המבטח- שכן עיון בפרק זה אינו מעלה כל סעיף ממנו ניתן לדלות אחריות הנתבעת לשאת בתשלומי התובעים. פרק 2 לפרק ב' עניינו בהחזר הוצאות מיוחדות בחו"ל ועיון בו מעלה כי רק ס' 2.2.1 עוסק בהוצאות רכישת כרטיס נסיעה חדש בשל הארכת שהות בחו"ל, והוא מתייחס למקום בו לאחר תום תקופת הביטוח נרכש כרטיס נסיעה חדש בשל מצב רופאי של המבוטח. אין כל התייחסות לאירוע בו בשל תקלה שאינה בשליטת המבוטח נאלץ המבוטח לרכוש כרטיס טיסה חדש. אין המדובר באירוע כהגדרתו בפוליסה וכאמור לעיל, גם עיון ברשימה לא מצביע על הכללת המצב אליו נקלעו התובעים ככלול בפוליסה זו.

8. באשר לפסיקה עליה הצביעו התובעים נראה כי הגם והגיונה ברור וחל גם בענייננו, אין מקום להגיע לאותה מסקנה אליה הגיע ביהמ"ש הנכבד שדן באותו מקרה. בעניין חזן אין חולק כי המבוטח ביטל את טיסתו וכלל לא יצא מגבולות ישראל. הנתבעת שם טענה לתחולת חריג שהיה קבוע במסגרת הפוליסה ואשר לא נזכרה מפורשות ברשימת הפוליסה ולפיכך נדרשו הצדדים לפרשנותו של אותו חריג ולכך כיוון ביהמ"ש המחוזי בהחלטתו ובהפנייתו לס' 3 לחוק חוזה הביטוח .
בענייננו, אין הנתבעת מצביעה על כל חריג בפוליסה אלא טוענת בפשטות כי האירוע המתואר ע"י התובעים אינו מקרה ביטוחי ואינו כלול בביטוח שנערך להם. כאמור, עיון בפוליסה וברשימה מעלה כי הן אינן מתייחסות לשינוי בנסיעה אלא לביטול או לקיצור הנסיעה. משכך, אין המדובר בחריג לכיסוי אלא באירוע אשר הכיסוי כלל לא חל עליו.

9. ברור לכל כי אין הפוליסה הסטנדרטית יכולה לכלול התייחסות במסגרת הרשימה ( כנראה שאף לא במפרט הפוליסה) לכלל האפשרויות לאירועים שונים ומשונים שעשויים להתרחש אגב נסיעה ולפיכך עליה לציין בבירור את הכלול בה ובמקרה של חריג לכיסוי- להבהיר תוכנו. מקום בו מבהירה הפוליסה כי היא חלה במקרים של ביטול או קיצור טיסה, אין אלא להסיק כי כל שינוי אחר שאינו ביטול או קיצור- אינו כלול במסגרת סיכוני הפוליסה ואינו מבוטח. פוליסת ביטוח נסיעות אינה כוללת ביטוח ביחס לכל ההוצאות העשויות להיגרם למבוטח אלא את ההוצאות המבוטחות על ידו ואשר סביר מקריאה של הרשימה כי הן כלולות באותו ביטוח. איני מוצאת כי יש להרחיב הפוליסה לכיסוי רכיבים אשר אינם כלולים בה ואשר אינם מופיעים בה כלל ועיקר.

10. לפיכך אני דוחה את התביעה.
התובעים יישאו בהוצאות הנתבעת בסך 350 ₪ שישולמו בתוך 30 ימים שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה עד למועד התשלום בפועל.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור על פסק הדין בתוך 15 יום לבית המשפט המחוזי מרכז שבלוד.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.

ניתנה היום, כ"ה אלול תש"פ, 14 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מיכאל בר און
נתבע: איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: