ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גוואד אגבארייה נגד מדינת ישראל :

לפני כבוד ה שופט יונתן אברהם
העותרים

  1. גוואד אגבארייה
  2. אפנאן אגבארייה

נ ג ד

המשיבה
מדינת ישראל - משרד הפנים

פסק דין

בפניי בקשה לסילוק העתירה על הסף.

העתירה

העתירה לפי האמור בה, מוגשת כנגד המשיבה "לפי סעיף 7 לחוק האזרחות והכניסה לישראל" ונטען בה כי לבית משפט זה הסמכות לדון בה "נגד סניף עפולה [המסרב לתת מעמד]" .

מן העתירה המנוסחת בבלבול ובחוסר בהירות עולה כי העותרים הם בני זוג וכי העותרת 2 (להלן: "העותרת") שהינה תושבת השטחים, הגישה למשרד הפנים בקשה להענקת מעמד בישראל. בן זוגה, העותר 1 (להלן: "העותר") הוא אזרח ישראלי ולבני הזוג 3 ילדים.

ניתן להבין מן העתירה כי בני הזוג פנו בעבר למשרד הפנים בבקשות שונות להסדרת מעמד העותרת, אולם טענותיהם נדחו.

הליכים קודמים

כמו כן עולה ממסמכים שצורפו לבקשה לסילוק על הסף וכן לעתירה כי נתקיימו ההליכים הבאים:
א. העותרת פנתה כאמור למשרד הפנים לצורך הסדרת מעמדה.
ב. ביום 08/05/19 נשלח לב"כ העותרים, עו"ד עלא תלס, מכתב על ידי ראש דסק צפון ברשות האוכלוסין וההגירה, הגב' הדס דריקס ובמכתב זה פורטה החלטת משרד הפנים המסרב להיעתר לבקשת העותרת ליתן לה מעמד מטעמים ביטחוניים.
בסיום המכתב נאמר "על החלטה זו באפשרותכם להגיש ערר לבית הדין לעררים בירושלים מכח סעיף 13 כ"ד לחוק לישראל, תשי"ב - 1952" (כך במקור - י.א.).
ג. ביום 14/07/20 ניתנה החלטת הדיין מרט דורפמן בבית הדין לעררים בחיפה ולפיה הוגשה בפניו בקשת העותרים דנן למתן אורכה להגשת ערר, כנגד החלטת לשכת משרד הפנים בעפולה, אלא ש"מעיון בכל הנספחים הרבים שצורפו לבקשה, עולה כי לא צורפה כל החלטה מלשכת המשיב בעפולה עליה ניתן להגיש ערר לבית דין זה".
צוין כי בשל כך נדחית הבקשה להארכת מועד והאגרה הושבה לעותרים דנן.

כנגד ההחלטה הנ"ל הוגשה לבית המשפט המחוזי לעניינים מינהליים בחיפה עתירה בתיק עת"מ 34448/07/20, בה העותרים הם העותרים דנן והמשיב הוא המשיב דנן. ביום 17/07/20 מחק בית המשפט בחיפה את העתירה על הסף, מבלי שקיים בה דיון, תוך שצויין בהחלטתו, כי ככל שמוגשת העתירה כנגד החלטת בית הדין לעררים, הרי שבית המשפט בחיפה אינו מוסמך לדון בה כפי שהוגשה. כמו כן, ככל שמוגשת העתירה כנגד סניף עפולה של המשיב, הרי שהסמכות המקומית נתונה לבית המשפט המינהלי בנצרת.
משום כך, נמחקה העתירה על הסף.

העותרים אף פנו בעתירה לבג"צ בתיק בג"צ 5176/20 כנגד משרד הפנים ורשות ההגירה.
ביום 20/08/20 ניתן פסק דין הדוחה את העתירה, תוך שפורט בו כי לעותרים קיים סעד חלופי.

ביום 23/08/20 ולאחר כל אלו, הוגשה העתירה דנן.

הבקשה לסילוק על הסף

בבקשה לסילוק על הסף נטען כי לא ברור איזו החלטה תוקפים העותרים, האם את החלטת הסירוב הנ"ל מיום 08/05/19 שבגינה הסמכות העניינית נתונה לבית הדין לעררים או שמא את החלטת בית הדין לעררים הדוחה את בקשתם להארכת מועד מיום 14/07/20, שאז הסמכות העניינית נתונה לבית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה במסגרת ערעור מינהלי ולא עתירה מינהלית.

בהחלטתי מיום 08/09/20 הוריתי להורים להגיב לבקשת הסילוק "תוך ציון מפורט מהי ההחלטה אותה הם תוקפים ובאיזה מועד היא ניתנה". כן הוריתי כי יצרפו לתגובתם עותק מאותה החלטה.

תשובת העותרים

ביום 09/09/20 הוגשה תשובת העותרים לבקשה לסילוק על הסף. גם תגובה זו ערוכה באופן מאוד מבלבל ונושאת כותרת "עתירה למתן צו על תנאי (צו ארעי)".
לאחר מכן נאמר בה כי "העותרים מבקשים במהירות האפשרית למסור תגובה ומענה עד לקבלת הסיוע המשפטי ..." וכי הבקשה "אינה מוצדקת ושלופה מהמותן ולא יתכן שעתירה תידון בבית הדין לעררים".

העותרים פירטו בהמשך את ההליכים המשפטיים שפורטו לעיל בבית המשפט המחוזי בחיפה ובבג"צ וטענו כי נאמר בהחלטת בית המשפט המחוזי בחיפה "ואף בג"צ 5176/20 בפסק דינו קבע שיש סעד חלופי והוא במחוזי נצרת".

בהמשך נאמר "העותרים מבקשים לשמור את הזכות לטעון לעניין תגובת ובקשת המשיב מהיום למחיקת העתירה. לא יתכן שהעתירה תימחק. העותרים מבקשים סעדים ולדון בעתירה".

ביום 13.9.20 הוגשה תגובת העותרים הנוספת (יחד עם "עתירה מתוקנת", ללא נטילת רשות לתיקון) בה שבו וטענו כי עתירתם עוגנת וצודקת ובשל כך אסור למחוק אותה. כן ציינו כי הם מלווים בהליך זה ע"י חבר מש פחה המנסח עבורם את הבקשות.

דיון והכרעה
נעלה מכל ספק, לאור המתואר לעיל, כי לבית משפט זה אין סמכות עניינית לדון בעתירה.

כפי שציינתי בהחלטות קודמות, קשה עד מאוד להבין מן העתירה, איזו החלטה נתקפת ע"י העותרים. החלטות שונות ניתנו בעניינם ע" טריבונלים שונים ואתייחס אליהם להלן.

ככל שמכוונת עתירתם כנגד החלטות בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה או בג"צ, הרי שאין בית משפט זה מוסמך לדון בה.
ככל שמכוונת עתירתם כנגד החלטת בית הדין לעררים בחיפה , שדחה את בקשתם להארכת מועד להגשת ערר נגד החלטת משרד הפנים (הדוחה בקשתם למתן מעמד לעותרת), הרי שהסמכות העניינית נתונה לבית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה שדן כבר בעניינם והינחה את התובעים כי עומדת בפניהם הדרך להגיש בקשה חדשה להארכת מועד לבית הדין לעררים, ולצרף אליה את החלטת משרד הפנים מושא הערר (שלא צורפה לבקשתם הקודמת ). מכל מקום הסמכות לדון כנגד החלטות בית המשפט לעררים בחיפה, נתונה לבית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה על דרך של הגשת ערעור מנהלי (ולא עתירה מנהלית).
ככל שמכוונת העתירה יש ירות כנגד החלטת משרד הפנים הדוחה את בקשת העותרת למתן מעמד, הרי שהסמכות העניינית לדון בבקשה לתקיפתה או ביטולה או שינויה של ההחלטה הנ"ל, אינה נתונה לבית המשפט לעניינים מנהליים אלא קיים סעד חלופי של הגשת ערר לבית הדין לעררים, כמתואר לעיל ועל העותרים למצותו תחילה (לרבות הגשת בקשה להארכת המועד להגשתו) .

המועד להגשת ערר על החלטת סניף עפולה של משרד הפנים חלף. על כן, ככל שהעותרים מעוניינים לתקוף החלטה זו על אף חלוף המועד, עליהם להגיש לבית הדין לעררים בקשה להארכת המועד להגשתו ולצרף לבקשתם הנ"ל את החלטת משרד הפנים בעפולה הדוחה את בקשתם .

החלטת משרד הפנים בעפולה מופיעה ב מכתבה של ראש דסק צפון ברשות האוכלוסין וההגירה, הגב' הדס דריקס וב ה פורט כי משרד הפנים מסרב להיעתר לבקשת העותרת ליתן לה מעמד מטעמים ביטחוניים.

תשומת לב העותרים מופנית לכך כי בסיום אותו מכתב נאמר "על החלטה זו באפשרותכם להגיש ערר לבית הדין לעררים בירושלים מכח סעיף 13 כ"ד לחוק לישראל, תשי"ב - 1952" (כך במקור - י.א.).

על כן מוטב כי ככל שיגישו בקשת אורכה להגשת ערר יעשו זאת בפני בית הדין לעררים בירושלים.

סוף דבר

בהיעדר סמכות עניינית לבית משפט זה לדון בעתירה, תימחק העתירה.

אין צו להוצאות.

ישיבת 15.9.20 הקבועה לדיון בצו הביניים מבוטלת לאור האמור לעיל.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים עוד היום .

ניתן היום, כ"ה אלול תש"פ, 14 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גוואד אגבארייה
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: