ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רמי קרופניק נגד סלקום ישראל בע"מ :

בפני כבוד ה שופט מאזן דאוד

המבקש

רמי קרופניק

נגד

המשיבה
סלקום ישראל בע"מ

החלטה

1. לפניי בקשת רשות ערעור על פסק דין שניתן על ידי בית משפט לתביעות קטנות בחיפה מיום 31.7.2020, בתיק ת"ק 2821-12-19, בגדרו קיבל בית משפט קמא, באופן חלקי, את תביעת המבקש וחייב את המשיבה, לפעול בהתאם לחלופות שפורטו בגוף פסק הדין בתוספת הוצאות משפט.

2. על פי הנטען בכתב התביעה, המבקש הגיע למרכז שירות של המשיבה במטרה לבדוק תקלה בממיר הטלוויזיה שברשותו, תוך כדי המתנה ביקש לברר פרטים שונים הקשורים לחיובים בחשבונו , נציגת המשיבה הודיעה לו שהוא זכאי להטבה, ואפשרה לו לבחור בין מספר מכשירים המוצעים, ללא כל עלות נוספת, והמבקש בחר מקרן קול.

3. לא הייתה מחלוקת בפני בית משפט קמא בהתאם לראיות שהונחו לפתחו, שהמשיבה באמצעות נציגיה התחייבה שהתשלום החודשי ששילם התובע עד לאותו מועד לא יגדל, וכי מדובר ב-'מקרן קול' במתנה.

4. בנוסף, לא הייתה כל מחלוקת עובדתית בין הצדדים שהמשיבה חייבה את המבקש בחיובים נוספים בניגוד למוסכם. המשיבה חייבה אותו בתשלומים חודשיים בגין המכשיר בסך של 75 ₪, חיוב זה היה אמור לבוא במקום חיוב חודשי אחר בחשבון המבקש או שלא יחויב כלל בגין קבלת המכשיר כך שסך החיוב החודשי לא יגדל , אך בפועל המשיבה נהגה אחרת והמשיכה לחייב בתשלום החודשי המוסכם ובנוסף חייבה אותו בגין המכשיר בתשלום חודשי נוסף עבור המכשיר.

5. המבקש הגיש תביעה לבית משפט קמא במסגרתה טען שהמשיבה הטעתה אותו והציגה בפניו מצגי כזב וגרמה לו לקבל מוצר שאין לו כל עניין בו, תוך הפרת התחייבותה ש'מקרן הקול' יינתן לו בחינם, ובכך הפרה המשיבה את הוראות חוק הגנת הצרכן, ובפרט את סעיף 2 א' להוראות החוק.

6. המבקש עתר בפני בית משפט קמא שהמשיבה תשיב לו את כל החיובים שחויב בהם שלא כדין וכן עתר לפיצוי לדוגמא בהתאם לסעיף 31 א' לחוק הגנת הצרכן.

7. בית משפט קמא לאחר ששמע את הצדדים והתרשם מהם בצורה בלתי אמצעית, קבע שהתובע לא הוכיח שהמשיבה פעלה בניגוד לחובתה לפי סעיף 2 א' לחוק הגנת הצרכן, לא התרשם שה ייתה הטעיה מכוונת, וכי מדובר בהפרת התחייבות, והמשיבה נטלה אחריות, עם פנייתו בכתב, והציעה לבטל את החיוב תוך השבת המקרן מאחר ובית המשפט התרשם שהי יתה טעות של הנציגה בעת הצגת הדברים בפני המבקש.

8. בית משפט קמא לא חייב את המשיבה בפיצוי לדוגמא לפי הוראות החוק, וקיבל את התביעה באופן חלקי, תוך השארת הברירה בידי המבקש לפעול בהתאם להבטחות של המשיבה, דהיינו המכשיר יישאר בידיו של המבקש ללא כל חיוב נוסף ותשיב לידו את מה ששולם בפועל או לחילופין המשיבה תשלם לתובע עלותו של המקרן בסך 2,700 ₪ וימשיך לשם את החיוב של 75 ₪ עד לסיום התקופה .

9. בנוסף, חייב בית משפט קמא את המשיבה בתשלום הוצאות משפט בסך 500 ₪, ודחתה את הבקשה לחיוב בפיצוי לדוגמא.

10. המבקש לא רווה נחת מפסק דינו של בית משפט קמא והגיש את בקשת הערעור שבפניי.

11. המבקש טען כי שגה בית משפט קמא משקבע כי המשיבה לא הפרה את הוראת סעיף 2 (א) לחוק הגנת הצרכן, וכי ההבטחה שניתנה לו לקבלת מקרן קול ללא כל תוספת תשלום הוא עניין מהותי ומשלא עמדה המשיבה בהבטחתה וחייבה את המבקש בתשלומים, היא הטעתה אותו בניגוד לסעיף 2 (א) לחוק הגנת הצרכן.

12. עוד טען המבקש כי המשיבה גבתה מחיר הגבוה משמעותית ממחיר השוק, והדבר מהווה הפרה של הוראת סעיף 2 (א) לחוק הגנת הצרכן.

13. המבקש המשיך וטען כי טעה בית משפט קמא משלא הפעיל את הוראת סעיף 31 א (א) ולא חייב את המשיבה בפיצוי לדוגמא הן בשל הטעיה והן בשל התנהלותה לאחר מכן כשהמשיכה לגבות תשלומי יתר גם לאחר שקיבלה מכתב מהמבקש, ועל כן עתר שבית המשפט יחייב את המשיבה בפיצוי לדוגמא.

14. לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור על נספחיה עיינתי בפסק דינו של בית משפט קמא, ועל פי סמכותי על פי תקנה 406 א' לתקנות סדר הדין האזרחי, אני מוצא כי הבקשה אינה מצריכה תשובה ודינה דחייה.

15. בית-המשפט העליון פסק ושנה ופסק כי לא בנקל תינתן רשות ערעור על פסקי-דין של בית-המשפט לתביעות קטנות. כדברי כבוד השופטת ברק-ארז ברע"א 4758/19 ברזילי נ' גבאי (2019):

"עסקינן בהליך שהתנהל בבית המשפט לתביעות קטנות, אשר הדיון במסגרתו נועד להיות יעיל וחסכוני ואין זכות לערער על תוצאותיו (ראו: סעיף 64 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984). בית משפט זה חזר ושנה כי רשות ערעור בעניינים אלו תינתן 'במשורה שבמשורה, עוד ביתר קפדנות מאשר בבקשות רשות ערעור 'רגילות' '... המקרה שבפני, כאמור, אינו נמנה עם מקרים חריגים אלו" (שם, בפסקה 4 להחלטה. וראו עוד ההפניות המנויות שם).

בהתאם לפסיקתו של בית-המשפט העליון, לא מצאתי כי המקרה הנוכחי מקים עילה למתן רשות ערעור. בית-המשפט קמא שמע את עדויות הצדדים ועיין בראיות שהוצגו, והורה כי המשיבה תקיים את הבטחתה שהמכשיר שנבחר על ידו יהיה ללא תוספת תשלום תוך השבת הכספים ששולמו וביטול החיובים העתידיים, תוך דחיית הסעד של פיצויים לדוגמה.
לפיכך, ובראיית התמונה כמכלול, לא סברתי כי המקרה הנוכחי מצדיק מתן רשות ערעור.

16. לאחר שקראתי את כתבי הטענות על צירופיהן, פסק דינו של בית משפט קמא עולה כי לא הייתה מחלוקת עובדתית, (אף הנתבעת הודתה בכך במסגרת כתב הגנתה והייתה מוכנה כעולה מסעיף 8 לכתב ההגנה לבטל את העסקה ותשלום פיצוי סביר, אך לטענתה המבקש סירב לכך), ביחס להבטחת נציגת המשיבה שהמכשיר מוענק חינם ולא תהיה כל תוספת בתשלום, וגם ביחס להפרת ההבטחה וגביית תשלומים, בניגוד למובטח על ידי המשיבה.

17. סעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן, אוסר על המשיבה במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לעשות כל דבר העלול להטעות צרכן בכל עניין מהותי בעסקה, לרבות בשאלת הטיב, המהות והסוג של הנכס.

18. פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות עסק ביישום הוראותיו של חוק הגנת הצרכן על נסיבות המקרה. סעיף 31א(א) לחוק הגנת הצרכן אמנם מאפשר מתן פיצויים שאינם תלויים בנזק בנסיבות שבהן עוסק ממשיך לחייב צרכן על אף ביטולה של עסקה. אולם, הוא אינו מחייב את בית המשפט לעשות כן, אלא מקנה לו שיקול דעת בעניין (ראו למשל: רע"א 808/10 ישי נ' גוליבר תיירות בע"מ [פורסם במאגרים] (25.7.2010)).

19. לא אחת מבוססים "מבצעים" מסחריים על הצעת התקשרות במחירים אטרקטיביים למשך תקופה, אשר לאחריה ההטבה בחינם הופכת לתשלום , הדבר עלול לעיתים להטעות את הצרכן , אך המשיבה עם פניית המבקש בכתב- הודתה בטעות וביקש לבטל את החיוב תוך השבת המכשיר, המבקש מיד לאחר מכן הגיש את תביעתו. עצם העובדה שבית המשפט נוכח כך סירב לחייב את המשיבה בפיצוי לדוגה- אינה מצדיקה מתן רשות ערעור.

20. קביעה עובדתית זו של בית משפט קמא אין כל עילה להתערב בה, משכך, אין גם להתערב במסקנה המשפטית שבנסיבות העניין נוכח קביעתו העובדתית אין מקום לחייב בפיצוי לדוגמא.

21. בית משפט קמא חייב את המשיבה לפעול בהתאם להבטחתה, הכל על פי בחירת התובע, תביעה נכונה עובדתית ומשפטית ואף חייב את המשיבה בהוצאות המשפט. על כל פנים, נוכח שיקול הדעת הנתון לבית-המשפט לתביעות קטנות בפסיקת פיצויים לדוגמה, לא מצאתי כי בנסיבות המקרה הנוכחי סוגיה זו מקימה עילה למתן רשות ערעור. (ראו: ברע"א 6480/13 דיאס נ' חברת בזק לתקשורת בע''מ ). על כן הבקשה ,נדחית.

22. משלא נדרשה תשובה, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ד אלול תש"פ, 13 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רמי קרופניק
נתבע: סלקום ישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: