ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק אגוד לישראל בע"מ נגד קרן יוגב :

בפני כבוד ה שופטת מרים ליפשיץ-פריבס

מבקש
בנק אגוד לישראל בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ליאור הר צבי והילה נאור

נגד

משיבים

  1. קרן יוגב
  2. רקפת דור

החלטה

זוהי בקשה למתן רשות לערער על החלטה מיום 25.6.20 של בית משפט השלום בירושלים (כבוד השופטת א' אייכנשטיין-שמלה) בתיק ת"ט 5337/08/18 בבקשה שהגיש המבקש להורות על סילוק על הסף של התביעה ביריבות עמו, שהגישה משיבה 1.

בהחלטה קבע בית משפט, לאחר קבלת ת גובה לבקשה ותשובה לתגובה: "ניראה כי חלק מן המחלוקת כרוכה בבירור עובדתי ועל כן אין מקום להורות בשלב זה על סילוק על הסף" (להלן: "ההחלטה").

התביעה כנגד המבקש (להלן גם: "הבנק") היא לסעד כספי בסך של 325,000 ש"ח בעילה של הפרת חובה חקוקה והתרשלות, באי שמירה ו/או השמדה של שיקים שנמשכו מהבנק ע"י המשיבה וחוללו , בהיעדר כיסוי מספיק.
השיקים המקוריים, שמשיבה 1 טוענת בתביעתה כי חתימתה זויפה עליהן, הגיעו לבנק מידי מצד ג' - בנק מזרחי. על כן, משלא הוצגו השיקים המקוריים ע"י המבקש סוכלה בדיקה של הזיוף ע"י מומחה כתב יד מה שפוגע בביסוס תביעתה ביריבות עם משיבה 2.
לחילופין ביקשה משיבה 1, כי ככל וההמחאות לא הושמדו, הללו יוצגו במקור ע"י הבנק.

בכתב ההגנה הכחיש המבקש כי השיקים המקוריים הגיעו לידיו. בבקשה לסילוק על הסף חזר וטען כי הוצגו לו לפירעון שיקים ממוחשבים (בעותק צילומי) בלבד וכי המסלקה, נעשתה אלקטרונית. כל פעולותיו, נעשו בהתאם לחוק סליקה אלקטרונית של שיקים , תשע"ו-2016 וכללי סליקה אלקטרונית של שיקים (שמירת שיקים) תשע"ו-2016 על פי סכומן ואין כל יריבות ועילת תביעה כנגדו. מה עוד, שאין באי הצגת השיקים המקוריים, כדי סיכול אפשרות בדיקת זיוף החתימות.

המבקש טוען, כי שגה כבוד בית משפט בגרירתו להליך המתנהל בין המשיבות בהיעדר כל טענה למעורבות ו/או ידיעה שלו בנוגע למערכת היחסים העסקית ביניהן ו/או עם בן הזוג של משיבה 2. לאור המסגרת הנורמטיבית עליה הצביע בבקשה לסילוק על הסף ונוכח תשובת משיבה 1, היה על בית משפט להורות לאלתר על הסילוק.

עיינתי בבקשה ובכתבי בית דין בבית משפט קמא (נספחים לבקשה) ומצאתי, כי דינה להידחות אף מבלי לבקש תגובה .

כלל הוא, כי השגה על "החלטה אחרת" של הערכאה המבררת מקומה בשלב הערעור על פסק הדין. למעט, מקרים בהם שוכנע בית המשפט שערעור על "החלטה אחרת" במסגרת פסק הדין, ולא באופן מידי, "ישפיע במידה ממשית על זכויות הצדדים, או שעלול להיגרם לצד להליך נזק של ממש, או שעלול להתנהל הליך מיותר או בדרך שגויה...הפסיקה הוסיפה כי אף מקרים בהם הערכאה המבררת טעתה טעות ברורה, או מקרים בהם מדובר בסוגיה מורכבת ונודעת חשיבות, עשויים להצדיק מתן רשות ערעור על החלטה אחרת" (רע"א 4729/17 שמעון אליעזר דוד לוי נ' סילביאן אברג'ל ואח', פסקה 15 (22.05.18) (להלן: "פרשת לוי")).

ועוד, סילוק של תובענה על הסף ה וא צעד דרסטי, שיי נתן במשורה, היכן שאין סיכוי - ולו גם קלוש, כי התובע יקבל איזה מהסעדים שביקש אף אם יוכחו כל העובדות הכלולות בכתב התביעה (ע"א 50/89 פרופ' רות ליטן נ' פרופ' חיים אילתה ואח', פ"ד מ"ה (4) 18; ע"א 450/78 מדינת ישראל נ' זאב יוליס, פ"ד כ"ד (2) 522) ו אין להכריע בגורל תביעה בעודה באיבה, אלא אם ברור על פניו כי אין לה כל סיכוי להתקבל (רע"א 359/06 מועין נ' פרג', פסקה 3 (26.4.06).

מגמת הפסיקה שלא להתערב בהחלטה הדוחה בקשה לסילוק תביעה על הסף, ה מסורה בידי הערכאה הדיוני ת אף בנסבות בהן " קיים סיכוי מסוים שיתברר כי ההליך שהתנהל היה מיותר, אולם זהו סיכוי המתקיים כמעט בכל הליך משפטי, והוא אינו מצדיק, למעט במקרים יוצאי דופן, סטייה מהעיקרון הכללי לפיו ערעור על "החלטה אחרת" של בית המשפט ייעשה במסגרת ערעור על פסק דינו (עניין חברת החשמל, פסקה 13; רע"א 2856/12 כהן נ' מע"צ – החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ [פורסם בנבו] פסקה 88 (20.5.2012)" (פרשת לוי, שם, פסקה 16).

אוסיף ואומר, כי החלטה בבקשה לסילוק על הסף טעונה עריכת איזון ע"י הערכאה המבררת. בכלל זה באיזון בין זמן שיפוטי שיידרש לבירורה, טרם בירור התביעה לגופה , ובין זמן שיפוטי שייחסך, אם תתברר הבקשה ותסולק התביעה ( ראו בספרם של חמי בן-נון וטל חבקין, הערעור האזרחי (מהדורה שלישי ת) (2012), 207-208) . בחינה ועריכת איזון בין שיקולים שונים, מצויה בידי הערכאה הדיונית והתערבות ערכאת ערעור, במתן רשות לערער, תיעשה במקרים חריגים שלא כבקשה המונחת בפני.

מעיון בכתבי הטענות לא מצאתי כי נפלה טעות הדורשת התערבות בהחלטה. שכן, קיימת בין היתר מחלוקת אם השיקים המקוריים הועברו לבנק או שמא, היו בידו שיקים ממוחשבים בלבד. אותה מחלוקת, טעונה בירור עובדתי ובלעדיו, לא היה מקום לתן את הסעד הדרסטי שהתבקש.

סדר ואופן שמיעת ההליך, מסורים בידי הערכאה המבררת אשר כל שנקבע בהחלטה כי 'בשלב זה' אין להורות על סילוק התביעה על הסף.

לאור כל האמור, הבקשה נדחית.
משלא התבקשה תשובה, איני עושה צו להוצאות.
העירבון יוחזר למבקש ע"י המזכירות.

עותק יישלח לצדדים.
ניתנה היום, כ"ד אלול תש"פ, 13 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק אגוד לישראל בע"מ
נתבע: קרן יוגב
שופט :
עורכי דין: