ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רוז אומגה 3 בע"מ נגד שרית קילקר :

לפני כבוד השופט נמרוד אשכול

המבקשת/ הזוכה:
רוז אומגה 3 בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אללדר פרץ

נגד

המשיבות/ החייבות:
שרית קילקר
לשכת הוצל"פ רמלה

החלטה

ביום 13.08.2020 ניתן פסק דין בהיעדר תגובת המבקשת, על אף החלטותיו של בית המשפט. ביום 17.08.2020 הוגשה על ידי המבקשת בקשה לביטול פסק דין, בטענה שההמצאה בוצעה לעוה"ד שרית נדלר, וזאת על אף שברישומי הוצאה לפועל צוינו פרטי עוה"ד אדלר וכתובתו.

ביום 20.08.2020 הגיש ב"כ המבקשת הודעה על "עדכון ייצוג וביטול פסק הדין" שם ציין כי ב"כ המבקשת הינו עוה"ד אלדר פרץ ויש לעדכנו כמייצג בתיק, כן הוסיף שהחייבות הטעו את בית המשפט, עת היו מודעות להיות עוה"ד פרץ כמייצג, ולמרות זאת בחרו להציג נתונים של עוה"ד שרית נדלר שאינה מייצגת בתיק מזה כשנתיים.

ביום 02.09.2020 הגישו המשיבות תגובה לבקשת המבקשת, בה טענו כי יש לדחות הבקשה ממספר טעמים: האחד, לבקשה לא צורף תצהיר ורק מטעם זה יש לדחותה. השני, שיש לדחות הבקשה לגופה מהטעם שאין כל טענה עניינית שלכאורה ההמצאות שנמסרו לעוה"ד שרית נדלר לא הומצאו לה, ולחילופין אין כל טענה שעו"ד נדלר לא ייצגה את המבקשת. המשיבות טענו כי עוה"ד נדלר היא זו שייצגה את המבקש ת ועל כן לא נטען שהחלטות ביהמ"ש לא נמסרו לב"כ המבקשת. יתרה מכך, הוסיפו המשיבות , ש אין נכונה הטענה שהמבקשת "למדה" אודות תיקי ביהמ"ש באמצעות בא כוחה הנוכחי וכי לעוה"ד נדלר נמסרו הבקשות וההחלטות של ביהמ"ש במסירה אישית באמצעות הפקס וזו גם צפתה בהחלטות באמצעות מערכת "נט המשפט" . זו הסיבה לדידן שעוה"ד נדלר לא פנתה בבקשה לשחרור מייצוג. נוכח אלה יש לדחות לטענתן את הבקשה תוך חיוב בהוצאות.

עיינתי בבקשה ובתגובות. כידוע, זכות הגישה לערכאות מהווה זכות יסודית וחשובה בשיטתנו המשפטית, אשר יש הרואים בה זכות חוקתית על-חוקית (ראו: ע"א 733/95 ארפל אלומיניום בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ, פ"ד נא(3) 577, בפיסקאות 6 ו- 10 לפסק-דינו של השופט גולדברג ובפיסקה 31 לפסק-דינו של השופט חשין;
ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בירושלים, פ"ד נז(5) 433, בפיסקה 12 לפסק-דינה של השופטת פרוקצ'יה ומכלול האסמכתאות המובאות שם). מרכזיותה של זכות הגישה לערכאות בשיטתנו המשפטית נגזרת מהצורך להבטיח כי מי שטוען כי הוא זכאי לסעד משפטי, יוכל להביא את עניינו בפני הערכאות השיפוטיות, על-מנת שאלה תוכלנה להכריע בדבר (ראו: דברי השופט גרוניס בע"א 1480/04 מליבו ישראל בע"מ נ' מדינת ישראל-משרד הבינוי והשיכון (טרם פורסם)).
בהתחשב במרכזיותה של הזכות האמורה, נפסק כי בית-המשפט ייזהר מנעילת שעריו בפני בעל-דין בגין התנהלות דיונית חסרת תום-לב, פן תיפגע יתר על המידה זכותו היסודית של בעל-דין לגישה חופשית לערכאות. ובלשונו של השופט ריבלין: "תפקידם של בתי המשפט הוא להכריע בסכסוכים, והכלל הוא כי אין לנעול את שערי בית-המשפט בפני תובע המבקש סעד, אלא מטעמים כבדי משקל". (ראו: דברי השופט ריבלין בע"א 2452/01 דרור אורן, עו"ד נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נח(1) 577).

כמו כן, יפים לעניין זה דבריו של השופט ברנזון בע"א 189/66 עזיז ששון נ' "קדמה" בע"מ, בית חרושת למכונות וציוד, פ"ד כ(3) 477:
"הפרוצידורה אינה מיטת סדום שבה מקצצים את רגליו או מתיזים את ראשו של בעל-דין כדי להכניסו לתוכה כנכה או כבר-מינן. הפרוצידורה היא מסגרת רחבה וגמישה למדי המכוונת לתת לבעל-דין את מלוא האפשרות להציג ולפתח את ענינו בצורה מלאה ושלמה. היא חייבת להישאר כך גם כאשר קורית תקלה או כשבעל-דין עושה שגיאה במהלך המשפט הניתנת לתיקון בלי לגרום עוול לבעל-הדין האחר, ועל בית-המשפט להרשות תיקון כזה בנדיבות וברחבות. ב"עוול" מתכוון אני לעוול מהותי וממשי הפוגע בזכות מטריאלית או מקפח לגוף הענין, ולא רק לאי-נוחות נוהלית.
אי-נוחות מסוג זה ניתנת בדרך כלל לתיקון בצורה נאותה בלי לקפח את ענינו של אף אחד מבעלי-הדין. כבר אמרנו הרבה פעמים שכמעט ואין לך דבר שבסדר דין שאינו ניתן לתיקון על-ידי האמצעי של פסיקת הוצאות. זו הדרך המתאימה שעל בית-המשפט לנקוט בה ובלבד, כאמור, שלא יהא בכך משום עשיית עוול לצד השני, כי אין מתקנים עוול בעוול. אילו כך נהגו בתי-המשפט באופן שיטתי היו פוסקות התנגדויות הסרק הבלתי-מוצדקות מצד עורכי-הדין בעניני נוהל, שמטרתן לנצל עד הסוף כל שגיאה או צעד מוטעה של הצד השני, אף כי לא היה בהם כדי לפגוע באופן ממשי במתנגד או להצר את צעדיו בהצגת ענינו הוא במשפט. "

בנסיבות העניין, ומחובת הצדק, מורה כדלקמן:

ביטול פסק הדין שניתן ב יום 13.08.2020.
המבקשת תשלם למשיבות סך של 1,500 ש"ח הוצא ות משפט, וזאת תוך 30 יום מהיום .
קובע התיק לשמיעת ראיות ליום 25.01.2011 בשעה 12:00.
החייבות תגשנה תצהירי עדות ראשית עד ליום 27.10.2020. הזוכה תגיש תצהיר עדות ראשית עד ליום 09.12.2020. כל צד יזמן העדים מטעמו.

ניתנה היום, כ"ה אלול תש"פ, 14 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רוז אומגה 3 בע"מ
נתבע: שרית קילקר
שופט :
עורכי דין: