ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרים גורן נגד קרן פז חברה לבנין בע"מ :


בפני כבוד ה שופטת ליאת הר ציון

מבקשת

מרים גורן

נגד

משיבים

  1. קרן פז חברה לבנין בע"מ
  2. קבוצת חנן מור - אחזקות בע"מ

החלטה

מונחת לפני בקשת התובעת (להלן: "המבקשת") להורות לנתבעות (להלן: "המשיבות") ליתן צו למענה לשאלון ובהתאם לתשובות מתן צו גילוי ועיון במסמכים.

עניינה של התובענה הוא תביעת פיצויים על יסוד חוזה מכר שנכרת בין הצדדים. התובעת עותרת לתשלומי זיכויים ע"פ מפרט הדירה, תיקוני ליקויים ונזקים בדיר ה , ותשלומים בגין איחור במסירת הדירה.

ביום 24.5.20 , לאחר שלא עלה בידי הצדדים להגיע לפשרה לפי הצעת בית המשפט, ניתנה החלטה לפיה הצדדים ישלימו הליכים מקדמיים בתוך 30 ימים ולאחר מכן יוגשו ראיותיהם.

לאחר החלטה זו, הגישה המבקשת ביום 12.7.20 בקשה זו למתן צו למענה על שאלון וכן צו גילוי ועיון במסמכים.

לטענת המשיבות, מדובר בניסיון למקצה שיפורים כיוון שהליך גילוי המסמכים הסתיים זה מכבר.

המבקשת אומנם השתהתה בהגשת השאלון אף לאחר שהוריתי על השלמת הליך גילוי המסמכים, אולם אני סבורה כי יש לאפשר את יומה בבית המשפט לענין מיצוי הליכים מקדמיים ככל שהמדובר בשאלות רלבנטיות.

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, עיינתי בכתבי הטענות, ולאחר ששקלתי את הרלוונטיות שבגילוי המסמכים וכן נתתי דעתי לשאלת הרלוונטיות והכבדה בגילוי המסמכים, להלן החלטתי.

ביחס לסעיף א' ו- ג'- הצדדים חלוקים, בין היתר , בסוגיית מוצרים שסופקו או שלא סופקו למבקשת ע"י המשיבות. על כן, השאלות המבוקשות רלוונטיות. המשיבות ישיבו אילו מוצרים סופקו בפועל למבקשת ע"י הספקים שעמם התקשרו הנתבעות בדירת התובעת, וכן האם וככל קיימים אישורים ביחס לאספקת המוצרים ו/או היעדר אספקתם, ומידע ביחס לזיכוי המגיע בגינם כאמור.

ביחס לסעיף ב'- המפרט מצורף לנספחי כתב ההגנה והמבקשת יכולה לעיין בו. כמו כן בהחלטתי מיום 24.12.19 עמדתי על כך שהעתק חוזה המכר על נספחיו צורף לנספחי כתב ההגנה.

ביחס לסעיף ד'- המשיבות ישיבו מתי הודיעו לתובעת כי מועד מסירת הדירה ידחה ויציגו אסמכתאות שנשלחו לתובעת על כך. מדובר בעניין שרלוונטי למחלוקת בענין איחור במסירה הנטען בכתב תביעה.

ביחס לסעיף ה'- מדובר בעניין שרלוונטי לטענות המבקשת לפסוק פיצויים בגין עוגמת נפש. המשיבות טענו כי למיטב זיכרונן לפחות 3 פעמים בוצעו ת יקונים בדירת המבקשת. ככל וקיימות אסמכתאות ביחס לביצוע תיקונים שבוצעו בדירת המבקשת , יש להמציאם. ככל ולא קיימות, יש לאמת בתצהיר ערוך כדין.

ביחס לסעיף ו'- המשיבות ישיבו כמה מרצפות הן נוהגות להשאיר לדיירים עם סיום הפרויקט וכמה השאירו בפועל למבקשת. מדובר בעניין שרלוונטי למחלוקת בין הצדדים ביחס לשאלת עמידתן של הנתבעות בהוראות חוק המכר דירות.

ביחס לסעיף ז'- מאחר שהשאלה נוגעת להצעות במסגרת מגעים בין הצדדים, לא מצאתי רלוונטיות מעבר להתייחסות שניתנה לכך בכתב ההגנה.

בייחס לסעיפים ח'- ט- בשל העובדה שהמשיבות טענו טענת יריבות, נראה כי ישנה רלוונטיות לשאלות שנשאלו בסעיפים אלה. המשיבות ישיבו עליהן.

בייחס לסעיף י' – אני סבורה כי יש במתן מענה משום הכבדה וייתכן אף פגיעה בצדדים שלישיים, ואין בטענת הרלוונטיות הנטענת כדי להיעתר למבוקש.

ביחס לסעיף יב'- המשיבות ישיבו האם פסחו על דירת המבקשת במהלך תיקוני סנפלינג ומדוע. מדובר בשאלה רלוונטית לעניין התנהלות המשיבות מול המבקשת וההשלכה לעניין עוגמת הנפש.

מאחר שניתנה לבא כח התובעת הזכות להשלים הליכי גילוי מסמכים, מעבר ללוחות הזמנים הקבועים , אין צו להוצאות.

הנתבעות יגישו תצהיר תשובות לשאלון ערוך כדין עד יום 15.10.20.

המזכירות תשלח לצדדים.

ניתנה היום, כ"ד אלול תש"פ, 13 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מרים גורן
נתבע: קרן פז חברה לבנין בע"מ
שופט :
עורכי דין: