ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלום עמרם ביטון נגד מרכז רפואי שערי צדק :

14 ספטמבר 2020
לפני: כבוד השופטת שרה שדיאור
התובע:
שלום עמרם ביטון

-
הנתבע:
1. מרכז רפואי שערי צדק

2. הראל פנסיה וגמל בע"מ

3. מריאנה אוקסרוד

4. צ'ליה ברש

5. סבטלנה שטפה

החלטה

בפני בית הדין בקשת התובע ליתן צו למשרד הפנים וכלשון הבקשה:

בפני התנגדות הנתבעות 3-5, לפיה אין לתובע מעמד חוקי לדרישתם, וחל עליהם חסיון.
עמדת הנתבעים 1ו-2, לא הוגשה במועד.
בעניין פירוט כניסות ויציאות מצאתי כי לא תהיה פגיעה בפרטיות המנ וחה המצדיקה דחיית הבקשה. מדובר בפרטי כניסה ויציאה מהארץ בלבד. בקשה זו מתקבלת.
יחד עם זאת הצו צריך להינתן גם בגין התובע לצורך המטרה לשמה ביקש את הגילוי בבקשתו.
ניתן בזה צו המורה למשרד הפנים ליתן פירוט כניסות ויציאות של המנוחה הגב' ברש ז'נה ת.ז.XXXXXX247 לתאריכים מינואר 2000 עד דצמבר 2017.
ניתן בזה צו המורה למשרד הפנים ליתן פירוט כניסות ויציאות של התובע מר שלום עמרם ביטון ת.ז. XXXXXX534 לתאריכים מינואר 2000 עד דצמבר 2017.
התובע יעביר צו זה (סעיפים 5 ו-6 לעיל) למשרד הפנים תוך 10 ימים ויודיע על מסירתו ללשכה המשפטית.
משרד הפנים יגיש לבית הדין תע"צ ובו המידע במפורט בצו עד 30/10/20.למעקב מזכירות.
בפני בית הדין בקשת התובע ליתן צו למועצה הדתית וכלשון הבקשה:

בפני התנגדות הנתבעות 3-5לפיה אין לתובע מעמד חוקי לדרישת ו, וחל על המועצה הדתית והרבנות חסיון.
הנתבעים 1ו-2 לא הגישו תגובה.
לאחר ששקלתי מצאתי כי אין הצדקה להכנס לפרטי חייה של המנוחה מול המועצה הדתית והרבנות , ברמה האישית הנדרשת בבקשת הצו, לאחר פטירתה. מידע זה נוגע לנושאים שאין מקום לחשיפתם בבחינת "אחרי מות, קדושים". בפרט משהתובע מבקש שהמועצה תציין בדיעבד דרישות, אף אם אין לה תיעוד . מדובר במסע דיג אשר בנסיבות הליך זה יש בו פגיעה בלתי מידתית במנוחה ובכלל.
אכן, כטענת הנתבעות,אם וככל שלתובע עצמו מסמכים הנוגעים אליו בלבד מהמועצה הדתית רשאי לבקשם מהמועצה ולהגישם לבית הדין.
הבקשה למתן צו למועצה הדתית ולרבנות נדחית.
נוכח קבלה חלקית של הבקשה יישא התובע בשכ"ט ב"כ הנתבעות 3-5 בסך 1,000 ₪ בלבד, אשר ישולמו תוך 30 יום. לא ישולם הסכום במועד יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן ההחלטה ועד ליום התשלום בפועל. אין צו להוצאות ביחס לנתבעות 1 ו-2 שלא הגישו תגובה.

ניתנה היום, כ"ה אלול תש"פ, (14 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: שלום עמרם ביטון
נתבע: מרכז רפואי שערי צדק
שופט :
עורכי דין: