ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרי אן בסיניליו נגד אליהו יונה :

לפני:

כבוד הרשם עמי רוטמן

התובעת
מרי אן בסיניליו

ע"י ב"כ: עו"ד אביחי וידהורן
-

הנתבעים

1. אליהו יונה

2. נעמי יונה

פסק דין

בהתאם לאישורים שהגישה התובעת לתיק בית-הדין, כתב התביעה והדרישה להגשת כתב הגנה הומצאו לנתבע ים ביום 16.7.19 בנוסף, בקשת התובעת למתן פסק דין בהיעדר הגנה והחלטת בית הדין הומצאו לנתבע ים ביום 22.6.20.

על אף חלוף המועד לא הוגש כתב הגנה.

בהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעים בהעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.

הנתבעים ישלמו לתובע ת תוך 30 יום מיום שפסק הדין יומצא לידיה ם את הסכומים הבאים:
הפרש דמי הבראה בסך 360 ₪.
הפרש פדיון ימי חופשה בסך 212 ₪.
הפרשות לפנסיה בסך 19,780 ₪.
תמורת הודעה מוקדמת בסך 2,120 ₪.
הסכומים הנ"ל יישאו הפרשי ריבית והצמדה מיום סיום עבודתה של התובעת אצל הנתבעים, 1.12.2018, ועד למועד תשלומם המלא בפועל.

כמו-כן, ישלמו הנתבעים לתובע ת תוך 30 יום מיום שפסק הדין יומצא לה ם, הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 4,000 ₪. לא ישולם סכום זה במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד פסק הדין ועד למועד תשלומו המלא בפועל.

בקשה לביטול פסק דין זה, ניתן להגיש לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לידי הצד המבקש את ביטולו.

ניתן היום, כ"ה אלול תש"פ, (14 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: מרי אן בסיניליו
נתבע: אליהו יונה
שופט :
עורכי דין: