ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אהרון שרצר נגד KASETE IFTAR :

13 ספטמבר 2020
לפני: כבוד השופטת מיכל נעים דיבנר

המבקשים (הנתבעים) :
1. אהרון שרצר
2. ב.ה. נעם בע"מ

-
המשיב (התובע) :
KASETE IFTAR

החלטה

בקשת הנתבעים לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה.
ביום 7.6.20 ניתן בתיק פסק דין בהעדר הגנה, לפי בקשת התובע ולאחר שהראה כי כתב התביעה ודרישה להגשת כתב הגנה נמסר ו בידי הנתבעים ביום 3.1.20 אך לא הוגש כתב הגנה.
בבקשה דנן נטען כי שילוב של עומס משרדי ונסיבות אישיות, גרם לטעות משרדית שבגינה לא נרשם המועד להגשת כתב ההגנה. עוד קודם לכן ביקש ב"כ הנתבעים מחברו, ב"כ התובע, וקיבל את הסכמתו להארכת המועד להגשת כתב הגנה עד סוף חודש 2/2020, אך לאחר מכן אירעה הטעות המשרדית והדבר נשמט ממנו. בנוסף, הבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, כמו גם ההחלטה שקצבה מועד לתגובה, לא הומצאו לנתבעים ולכן לא הגיבו להן. הנתבעים מבקשים לאפשר להם את יומם חרף מחדליהם, זאת בין היתר לנוכח סיכויי הגנה טובים, כמפורט בסעיף 24 לבקשה.
המשיב טוען כי כתב התביעה בצירוף דרישה להגשת כתב הגנה הומצאו לנתבעים כדין וכי לא הייתה כל פניה אל בא כוחו בעניין הליך זה, אלא רק לאחר שניתן פסק הדין. ככל הנראה מבלבלים הנתבעים בין ההליך דנן לבין הליך נוסף המתנהל בין עובד אחר המיוצג על ידי ב"כ התובע לבין הנתבעים. מדובר במחדל של הנתבעים, המאפיין את התנהלותם בתיק דנן ובתיק המקביל. המשיב מוסיף וטוען כנגד סיכויי ההגנה, במיוחד ביחס לניכויי עובד לפקדון זרים, אשר הנתבעים מודים שנוכו משכרו, לא הועבר ו ליעד ם ובכל זאת הם ממאנים להשיב ם לידיו. כך גם ביחס לדמי הבראה שהנתבעים מודים שלא שילמו לתובע, גם אם סכום הזכאות במחלוקת.
המבקשים השיבו והפנו לכך שלא צורף תצהיר לתמיכה בתגובה, כמו גם לא הוכחשה הטענה שהבקשה למתן פסק דין וההחלטה לתגובה לא הומצאו להם.
הכרעה
לאחר עיון בכלל טענות הצדדים, מוחלט כי הבקשה לביטול פסק הדין תתקבל באופן חלקי, הכל כפי שיפורט להלן.
הנתבעים אינם מכחישים כי כתב התביעה ודרישה להגשת כתב הגנה נמסרו בידיהם, אלא שעיקר טענתם הינו לתקלה אשר בגינה לא הוגש כתב ההגנה במועד. משהומצא כתב התביעה בצירוף דרישה להגשת כתב הגנה בידי הנתבעים כדין, היה עליהם להגיש כתב הגנה ואף אם קיבלו את הסכמת חברם לארכה, היה עליהם לפנות בבקשה לבית הדין, אך הם עשו דין לעצמם. בנסיבות אלו על הנתבעים להצביע כי יש להם הגנה בת סיכוי בתיק, כתנאי לביטול פסק הדין.
מנגד, יש ממש בטענת הנתבעים כי החלטתי מיום 1.3.20 לא הומצאה להם, שכן אין ברישומי נט המשפט עדות להמצאה כאמור והתובע אף הוא לא טען אחרת. התובע אף לא הכחיש שלא שלח לחברו את הבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, אף שראוי היה לצפות ממנו לעשות כן, הן לנוכח קיומו של תיק נוסף בו השניים מייצגים והן לנוכח ההחלטה מיום 1.3.20 אשר דרשה את תגובת הנתבעים לבקשה.
אשר לסיכויי ההגנה, הרי שבשלב זה אין הנתבעים נדרשים להוכיח את טענותיהם ודי אם יצביעו על טענות שקיים סיכוי שיתקבלו. חרף מחדלם הדיוני, הניתן לשיפוי כספי, ראוי ליתן לנתבעים יומם, שכן בית הדין לעולם יעדיף הכרעה לגופו של עניין, ככל שהדבר אפשרי.
כעולה מהבקשה לנתבעים טענות הגנה ביחס לחלק מהסעדים הנתבעים, כמו גם ביחס לטענה לחבות אישית של הנתבע 2, אך שונה הדבר ביחס לסוגיית ניכויי השכר לפקדון ודמי ההבראה – הנתבע ים מוד ים בזכאות התובע לדמי הבראה בסך 4,822 ₪ ואינ ם מכחיש ים את הניכויים שביצע ו משכרו ולא העביר ו ליעדם (פקדון זרים). בנסיבות אלו, מש בינתיים בוטלה חובת הניכוי לפקדון זרים ולנתבעת אין טענת הגנה כלל ביחס לשני רכיבים אלו – לא קמה הצדקה לבטל את פסק הדין ביחס אליהם.
סוף דבר
על יסוד האמור לעיל פסק הדין מבוטל, למעט כאמור להלן.
על הנתבעת 1 לשלם לתובע בתוך 21 ימים את התשלומים הבאים:
דמי הבראה בסך 4,822 ₪ (כאמור בסעיף 24.4 לבקשה), בצירוף הפרשי ריבית והצמדה מיום 5.6.19 ועד התשלום בפועל.
החזר ניכוי מהשכר בסך 11,678 ₪, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה מיום 1.12.17 (אמצע תקופת הזכאות) ועד התשלום בפועל.
בנוסף ישאו הנתבעים בהוצאות התובע בגין מחדלם אשר גרם לעיכוב ההליכים, בסך 1,500 ₪, אשר ישולמו בתוך 30 ימים מהיום.
המזכירות תזמן הצדדים לדיון פישור מוקדם ככל שניתן.
התיק יעלה למתן הוראות נוספות בחלוף המועד.

ניתנה היום, כ"ד אלול תש"פ, (13 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: אהרון שרצר
נתבע: KASETE IFTAR
שופט :
עורכי דין: