ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קיבאן חקנזרי נגד חברת פרטנר תקשורת בע"מ :


לפני כבוד ה שופטת שרון גלר

המבקשת:

קיבאן חקנזרי

נגד

המשיבים:

  1. חברת פרטנר תקשורת בע"מ
  2. היועץ המשפטי לממשלה

החלטה

בקשת המבקשת לפטור מאגרה.

מדובר בבקשה חוזרת שכן בקשה קודמת שהגישה המבקשת נדחתה על ידי ביום 23.7.20 בהעדר אסמכתאות.
יצוין כי המבקשת אף עתרה לפטור מעירבון ואולם טרם ניתנה החלטה בעניין זה ומשכך, הבקשה בנדון מוקדמת.

המשיבה 1 התנגדה לבקשה וטענה כי המבקשת לא פרסה את מלוא הנתונים ביחס למצבה הכלכלי ולא הראתה כי אין באפשרותה לגייס את סכום האגרה. עוד נטען כי סיכויי ההליך נמוכים וכי למעשה, בקשת רשות הערעור הוגשה באיחור בשים לב להחלטה קודמת שניתנה ע"י בימ"ש קמא , ביום 17.2.20 בגדרה ניתנה החלטה בעניין המשך ניהול ההליך ולפיה לא יתקיים הליך הוכחות , וממילא דינו להידחות.

היועמ"ש הותיר ההחלטה לשיקול דעת בית המשפט.

לאחר עיון בבקשה ובסבב התגובות מצאתי לדחותה.

המבקשת בת 68 הינה גרושה, המתקיימת מקצבת זקנה בסך כ- 2000 ₪ ומקצבת נכות מקרן הפנסיה בסך של 919 ₪.
המבקשת הציגה אישור מהמוסד לביטוח לאומי בנוגע לקצבה וכן תלוש שכר מקרן הפנסיה ואישור נוסף מהקרן לגבי קבלת פנסיה לשנים האחרונות. גם לתשובה צירפה המבקשת אישור עדכני מהמוסד לביטוח לאומי. עם זאת, וחרף הטענות שפורטו בתגובת המשיבה 1, וחרף ההחלטה מיום 23.7.20, בגדרה נדחתה בקשה קודמת של המבקשת לפטור מאגרה, המבקשת לא הציגה מסמכים נוספים ביחס למצבה הכלכלי כגון תדפיסי חשבון בנק, נתונים מחברת האשראי ואסמכתאות נוספות בעניין הוצאותיה.

יצוין כי בתצהיר המבקשת נטען כי הכנסותיה מאפשרות לה לשלם את ההוצאות השוטפות בגין מים, חשמל, גז ארנונה וועד בית. המבקשת לא התייחסה להוצאות עבור דיור ולא הובהר האם בבעלותה נכס מקרקעין אשר יכול לשמש כבטוחה לצורך קבלת הלוואה.

יש לציין כי האגרה בהליך זה עומדת על 501 ₪.

המבקשת טענה כי אין באפשרותה להסתייע בילדיה (למבקשת בן שהינו אברך אב לשבעה, בת גרושה ובן נוסף השוהה בחל"ת). המבקשת לא התייחסה לאפשרות של פניה למכרים נוספים לשם גיוס סכום האגרה העומד על 501 ₪ בלבד. המבקשת טענה כי הבנק סירב לאשר לה הלוואה ואולם לא הוצג תדפיס חשבון בנק, לא הוצגו נתונים בעניין היתרה הצבורה ומסגרת האשראי בחשבון . משכך, אין בידי לקבל הטענה כי המבקשת פעלה בשקידה סבירה לשם גיוס סכום האגרה.

אשר לסיכויי ההליך – לאחר עיון בהחלטת בימ"ש קמא במסגרתה נדחתה בקשת המבקשת לנהל הליך הוכחות בפני בימ"ש קמא לא מצאתי כי ההליך משולל יסוד ואולם המבקשת לא הראתה כי סיכויי ההליך כשלעצמם, מצדיקים פטור מתשלום האגרה.

אציין כי בשלב זה, לא מצאתי לקבל הטענה כי הערעור הוגש באיחור כטענת המשיבה. זאת, בשים לב לכך שלאחר הדיון מיום 17.2.20 בגדרו נקבע כי לא יתקיים הליך הוכחות, הומצאו למבקשת מסמכים נוספים ובקשת המבקשת הוגשה לאחר קבלת מסמכים ונתונים חדשים.

לאור האמור, המבקשת לא פרסה תשתית רלוונטית לתמיכה בטענה כי אין באפשרותה לגייס את סכום האגרה העומד על 501 ₪ ואף לא הראתה כי פעלה בשקידה סבירה לגיוס סכום זה. כמו כן, המבקשת לא הראתה כי סיכויי ההליך כשלעצמם מצדיקים פטור מתשלום האגרה.

הבקשה נדחית.

האגרה תשולם עד ליום 27.10.20, שאם לא כן, יימחק ההליך.

תז"פ- 28.10.20.

ניתנה היום, כ"א אלול תש"פ, 10 ספטמבר 2020, בסמכותי כרשמת, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: קיבאן חקנזרי
נתבע: חברת פרטנר תקשורת בע"מ
שופט :
עורכי דין: