ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סוהיר עאסלה-חסן נגד מדינת ישראל :

09 ספטמבר 2020
לפני: כבוד השופט מוסטפא קאסם, סגן נשיא
נציגת ציבור (עובדים): גב' יהודית שמעוני
נציג ציבור (מעסיקים): מר גד פרנק
המבקשת:
סוהיר עאסלה-חסן
ע"י ב"כ: עו"ד אמיר חסן ואח'

-
המשיבות:
1. מדינת ישראל
ע"י ב"כ: עו"ד קרול נורה שתיווי
2. מועצה מקומית ריינה
ע"י ב"כ: עו"ד ריחאן נג'אר
3. לילא אבו אחמד
ע"י ב"כ: עו"ד חלים חוטבא

החלטה

1. ביום 27/08/20 הגישה המבקשת בקשה למתן צו מניעה המורה על ביטול מכתבו של משרד החינוך מיום 25/08/20 אשר בא לבטל את מינויה למשרת מנהלת בית ספר אזרהאא בנצרת.

2. באותו יום ניתנה החלטה על ידי בית הדין במעמד צד אחד, בה נקבע כדלקמן:
" מבלי לקבוע מסמרות בשלב זה, ועל מנת לצמצם את נזקיה הנטענים, תשומת לב המבקשת לאמור במכתבו של מר כבישי מיום 25/08/20 אשר לפיו בשיחה שהייתה עם המפקחים , משרתה בשני היישובים בהם עבדה קודם למינויה מובטחת, ולא כפי שנטען בבקשה.
באשר לבקשה למתן צו מניעה, על המשיבה להגיב לבקשה עד ליום 01/09/20.
דיון בבקשה נקבע ליום 02/09/20 בשעה 10:00.
על המבקשת להמציא למשיבות את הבקשה עד למחר (28/08/20) בשעה 11:00."

3. ביום 01/09/20 הגישה המבקשת הודעה דחופה בעניין המצאת הבקשה על נספחיה. לבקשה צירפה אישורי מסירה.
מעיון באישורי המסירה שצורפו, עולה כי כתבי בית הדין כולל הבקשה למתן סעדים זמני ים וכן החלטת ביה"ד נמסרו למשיבים רק ביום 01/09/20 (למרות שמשום מה באישורי המסירה צוין התאריך 02/09/20).

4. לאחר הגשת ההודעה של המבקשת, הגישה המדינה בקשה דחופה בהסכמה לדחיית מועד הדיון. במסגרת הבקשה נטען, כי ההחלטה הומצאה לפרקליטות רק ביום 01/09/20 וכי המצהיר מטעמה- מר כבישי לא יוכל להופיע לדיון במועד שנקבע.
המשיבה צירפה רשימה של מועדים מוסכמים , ובין היתר 09/09/20.

5. בשים לב לבקשת המדינה, ולאור העובדה כי הבקשה יחד עם החלטת ביה"ד נמסרו למשיבות באיחור (על כך נעמוד בהמשך), לא היה מנוס מביטול הדיון שהיה קבוע ליום 02/09/20.
לפיכך, ניתנה החלטה בה הורה בית הדין על דחיית מועד הישיבה ליום 09/09/20 בשעה 13:30. ביה"ד הבהיר באותה החלטה, כי בפתח הישיבה הקרובה הוא יידרש למועד ביצוע המסירה.

6. כמו כן, באותו יום הגישה המבקשת בקשה דחופה לצירוף משיבות לבקשה וביקשה לצרף את גב' לילא אבו אחמד כמשיבה נוספת.
ביה"ד נעתר לבקשה והורה על צירופה של גב' לילא אבו אחמד כמשיבה נוספת, ואף הורה כי תגובה מטעמה תוגש עד ליום 08/09/20 וזו אכן הוגשה במועד.

7. היום בשעות הבוקר הגישה המדינה את תגובתה לבקשה כאשר לתגובה לא צורף תצהיר.

8. היום ה-09/09/20 התקיים דיון בבקשה במעמד הצדדים ובאי כוחם. במסגרת הדיון ביה"ד ניסה להביא את הצדדים להסדר שייתר את המשך ההליכים בתיק.
יש לציין כי הצדדים אכן היו על סף הסדר, אלא שבסופו של יום, הסדר כאמור לא הושג.
במאמר מוסגר נציין, כי המשיבה 3 התמודדה במכרז לתפקיד מנהלת מחלקת חינוך במועצה מקומית ריינה, וכי ביום שני הקרוב ה-14/09/20 אמור להתקיים דיון בוועדת מנהל שירות אשר תחליט אם לאשר את מינויה של המשיבה 3 לתפקיד מנהלת מחלקת חינוך.
ככל שהוועדה תאשר את מינויה של המשיבה 3, וככל שהמשיבה 3 תבחר למלא את התפקיד כי אז לאור האמור בתגובה של המדינה, ניתן יהיה לשבץ את המבקשת כמנהלת בית הספר אזהראא בנצרת.
ככל שהוועדה לא תאשר את מינויה של המשיבה 3, כי אז ביה"ד יידרש ויכריע בבקשה למתן סעדים זמניים.

9. זאת ועוד, יש לציין כי במסגרת ניהול ההליך חלק מהצדדים לא פעלו על פי החלטות ביה"ד או התקנות בעניין זה.
כך למשל המבקשת לא ביצעה את המסירה במסגרת המועד שנקבע על ידי ביה"ד. שכן ביום 27/08/20 ני תנה החלטה בה היה על המבקשת להמציא למשיבות את הבקשה עד ליום 28/08/20. המבקשת לא ביצעה את המסירה במועד, גם לא ב-30/08/20 שהינו יום א' בשבוע ואף לא ב-31/08/20 שהינו יום ב' בשבוע.
גם המשיבה 1 לא הגישה את תגובתה כמתחייב , כאשר לא צירפה לתגובה תצהיר מטעמה, מה שכאמור לא אפשר את חקירת עדי המשיבה.
בהקשר זה לא נעלם מעינינו, כי המשיבה 1 טענה שכביכול הצדדים ניהלו משא ומתן עד לערב הדיון, אך לא מצאנו בטיעון זה כשלעצמו כדי להצדיק הגשת תגובה ללא תצהיר התומך בעובדות המפורטות בה.

10. בנסיבות אלו, ולאור המחדלים עליהם עמדנו לעיל ועל מנת לתת לצדדים את יומם בבית הדין, אנו מורים כדלקמן:
א. במטרה לצמצם את נזקיה, על המבקשת לפנות לממונים עליה במועצה מקומית עראבה ונחף, שם עבדה טרם מינויה, וזאת במטרה לשמור על שעות ההוראה ועל מנת לא לפגוע בפרנסתה. בהקשר זה, יש להפנות לדברי מר כבישי במהלך הדיון' אשר הבהיר כי בשיחה שקיים עם הגורמים הרלוונטיים בשני המקומות, ניתן יהיה לשבץ את המבקשת בעבודתה כעובדת הוראה.
למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי לקבוע מסמרות באשר לגורל הבקשה למתן סעדים זמניים המונחת בפני ביה"ד, אשר תידון בהמשך.
ב. על המשיבה 1 להגיש תצהיר/ים התומכים בתגובה וזאת עד ליום 15/09/20.
ג. על המשיבות להודיע עד ליום 16/09/20 בשעה 12:00 אם ניתנה החלטה על ידי וועדת מנהל השירות, אם לאו.
ד. דיון בבקשה למתן סעדים זמניים יתקיים ביום 17/09/20 בשעה 14:00, אלא אם הצדדים יצליחו להגיע להבנות קודם לכן.
ה. ההוצאות בגין ישיבת היום יילקחו בחשבון במסגרת ההוצאות שייפסקו עם מתן ההחלטה בבקשה למתן סעדים זמניים או בסוף ההליך.

ניתנה היום, כ' אלול תש"פ, (09 ספטמבר 2020),בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

גב' יהודית שמעוני ,
נציגת ציבור
(עובדים)

מוסטפא קאסם, שופט, סגן הנשיא
אב"ד

מר גדי פרנק,
נציג ציבור
(מעסיקים)


מעורבים
תובע: סוהיר עאסלה-חסן
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: