ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין .2 ועדה מקומית לתכנון ובניה נגד יקנעם חיפה השקעות בע"מ חברות :

לפני כבוד השופטת שושנה שטמר, שופטת עמיתה

המערערים:

.1 עיריית חיפה רשויות מקומיות 10000000553
.2 ועדה מקומית לתכנון ובניה - חוף הכרמל ועדות מקומיות לתכנון 501501246
ע"י עו"ד גלית אקרמן ואו יפעת פרח גנסין ואו עוה"ד של השירות המשפטי בעיריית חיפה

נגד

המשיבה:
יקנעם חיפה השקעות בע"מ חברות 514126572
ע"י עו"ד גיל הירשמן.

פסק דין

1. ערעור על פסק דינה מיום 6/10/19 של כבוד השופטת סיגלית גץ-אופיר שניתן בבית משפט השלום בחיפה בת"א 61409-10-17.

2. לפני בית משפט קמא עמדתה תביעתה של המשיבה ל חייב את המערערות להשיב לה 126,225 ₪ שהמשיבה נדרשה לשלם למערערות עבור היטלי פיתוח שחוייבה בהם בגין בניין משרדים, שהמשיבה הקימה על מגרש שהיה בו מבנה או מבנים יש נים שנהרס ו. המגרש נמצא בשטח שיפוטה של המערערת 1 (להלן " המערערת").
המשיבה הגישה בקשה להיתר בניה של תחנת דלק. כתנאי למתן ההיתר חוייבה המשיבה לשלם היטלי פיתוח. המערערות הפחית ו, לצורך חישוב ההיטלים, מהשטח , עליו עמד להבנות הבניין החדש , חלק מהשטח עליו עמדו המבנ ים היש נים בטענה, כי על חלק זה לא ניתן היתר ולא שולמו ההיטלים . המערערות הסכימו להפחתה של 688 מ"ר בלבד , ואילו המשיבה טענה שי ש להפחית שטח של 1,104 מ"ר.

3. המחלוקת באשר לגודל השטח להפחתה נבעה משתיים: מפרשנות שונה לסעיף 4(ב)(7) לחוק עזר לחיפה (סלילת רחובות) תשס"ח-2008 כאשר המשיבה טענה שיש להפחית גם שטח בנוי שלא היה לו היתר, בעוד שהמערער ות טענ ו כי יש להפחית רק שטח ששולמו עליו בעת קבלת ההיתר לבנייתו היטלי פיתוח. ככל שחלק של המבנה הישן, שלא נמצא כי ניתן לו היתר בניה בעבר, אין להפחיתו מהשטח שנועד לבניית המבנה החדש ושלגביו נתבקש ההיתר.
עוד חלקו הצדדים, כשמחלוקת זו היא עובדתית, על גודל השטחים שלהם ניתן בעבר היתר. המשיבה טענה כי ניתנו היתרי בניה בעבר עבור שטח מבונה של 1 ,104 מ"ר, ואילו המ ערערות טענו כי רק עבור 688 מ"ר נמצא כי ניתן בעבר הרחוק היתר בניה.
4. על מנת שלא לעכב את מתן ההיתר שילמה המשיבה על פי דרישתן של המערערות, והגישה תביעה להחזר סכום של 124, 100 ₪, אותו, לעמדתה, שילמה ביתר.

5. בית משפט קמא קיבל את פרשנותה של המשיבה, לפיה אין לחייב בהיטלים עבור שטחים של מבנים שנהרסו, אפילו לא שולם לגביהם בעבר היטלי בניה כיוון שנבנו ללא היתר, ועל כל פנים, כך קבע בית משפט קמא, על המערערת להחזיר למשיבה את הסכום שנטען כי שולם ביתר, כיוון שהמערערת לא הוכיחה כי הם נבנו ללא היתר. נפסק, לכן, כעיריה להחזיר למשיבה 124,010 ₪ בתוספת ריבית חוקית והפרשי הצמדה מהיו ם בו שולמו על ידי המשיבה למערערות ועד למועד פסק הדין – 2,245 ₪. כמו כן חוייבו המערערות לשלם למשיבה שכ"ט עו"ד בסכום של 15,000 ₪ והחזרי אגרת בית המשפט.

6. בדיון לפני קיבלו הצדדים את הצעתי לפיה פסק דינו של בית משפט קמא יבוטל ובמקומו יפסוק בית משפט זה על דרך הפשרה לפי סעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט (נ"מ) התשמ"ד-1984.
שני הצדדים הסכימו להצעה.

7. לאחר שבחנתי את מסמכי בי"ד ואת טיעוני הצדדים, בפוסקי על דרך הפשרה בהתאם לסעיף 79א(א) הנ"ל, אני מחייבת את המשיבה לשאת מתוך הסכום בו חוייב ו המערער ות 60% ממנו. אם החזירו המערער ות למשיבה את הסכום בו חוייבה על פי פסק דינו של בית משפט קמא, תשלם לה המשיבה 60% ממנו. אם המערערות לא החזירו את הסכום הנ"ל, ה ן יחזירו למשיבה 40% ממנו. באשר לשכר הטרחה שחוייב ו המערער ות על ידי בית משפט קמא לשלמו למשיבה, הן יישאו בשיעור של 40% ממנו.
בהתאם יתווספו לסכומים בהם חוייב מי מהצדדים ריבית חוקית והפרשי הצמדה מיום שהסכומים שולמו שלא בהתאם לפסק דין זה.

8. פסק דיני זה יבוא במקום פסק דינו של בית משפט קמא על כל קביעותיו.

ניתן היום, כ"ב אלול תש"פ, 11 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: .2 ועדה מקומית לתכנון ובניה
נתבע: יקנעם חיפה השקעות בע"מ חברות
שופט :
עורכי דין: