ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ט' א' נגד ע"י ב"כ עוה"ד פ' ג'ובראן :

בפני כבוד השופט אייל דורון

התובעת
ט' א'
ע"י ב"כ עוה"ד נסיב איוב ואח'

נגד

הנתבעות

.1 איילון חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד פ' ג'ובראן ואח'

.2 קרנית - קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים
ע"י ב"כ עוה"ד שגיא, שיפמן, אמסלם

החלטה

1. אני ממנה בזאת את ד"ר עאיד מחאג'נה כמומחה מטעם בית המשפט בתחום ה נוירולוגי (להלן: " המומחה").

ככל שקיימת מניעות של המומחה ליתן חוו"ד מחמת קשרי עבודה עם אחד הצדדים או משרד באי כוחו, יודיע על כך בהקדם.

2. המומחה יעיין במסמכים אשר יומצאו לו ע"י הצדדים, יבדוק את התובעת ויחווה דעתו לגבי מצבה הרפואי כתוצאה מהאירוע נשוא התביעה ובמיוחד יחווה דעתו האם נותרה אצל התובעת נכות צמיתה ומהו שיעור הנכות.
כמו כן יחווה דעתו בדבר נכויות זמניות, ככל שהיו, ותקופותיהן הסבירות.

תשומת לב המומחה כי בתיק מונו גם מומחים בתחומים אורתופדיה, פסיכיאטריה וכן ריאומטולוגיה. חוות הדעת בשני תחומים אחרונים אלה יינתנו לאחר הגשת חוו"ד המומחה, ולכן מתבקש המומחה הנכבד לזרז במידת האפשר בדיקת התובעת ועריכת חוות דעתו.

3. ב"כ הצדדים יפנו אל המומחה במישרין בהקדם וימציאו למומחה העתק של כל המסמכים הנוגעים בדבר, עם העתק לצדדים האחרים בתיק, ובלבד שלא ימציאו למומחה חוות דעת רפואית או כל מסמך המהווה חוות דעת.

התובעת תעמוד לבדיקות רפואיות כפי שיורה המומחה לצורך מתן חוות דעתו. ב"כ התובעת יתאם מועדים עם המומחה לקיום הבדיקות.

על מינויו של המומחה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ז-1986.

4. בשלב זה תישא התובעת בשכר טרחת המומחה. התשלום יבוצע במישרין לידיו.

5. בהתאם למדיניות הנקוטה בבתי המשפט במחוז חיפה, שכר טרחתו של המומחה לא יעלה על סך של 4,600 ₪ בצירוף מע"מ (לא כולל צילומים ובדיקות עזר הכרחיות). סכום זה כולל תשלום עבור תשובות לשאלות הבהרה, אלא אם מדובר בשאלות "מכבידות" בגינן יוטל השכר על ה"מכביד".
המומחה מתבקש להעביר יחד עם חשבון שכר טרחתו גם אישורי ניהול ספרים וניכוי מס במקור, למניעת עיכוב בתשלום.

6. המומחה יחל בעבודתו לאחר הבטחת שכרו כאמור, וימציא את חוות דעתו לבית המשפט ולצדדים במישרין, לכל המאוחר תוך 60 יום מעת קבלת החומר מהצדדים.
שאלות הבהרה ככל שתהיינה יש להפנות למומחה תוך 20 יום מקבלת חוות הדעת.

המזכירות מתבקשת לשלוח ההחלטה למומחה בדואר רשום.

ניתנה היום, כ' אלול תש"פ, 09 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ט' א'
נתבע: ע"י ב"כ עוה"ד פ' ג'ובראן
שופט :
עורכי דין: