ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עודד שנהב נגד חנן חדד :

4
בפני כבוד ה שופט רונן אילן

מבקשים:

  1. עודד שנהב
  2. עו"ד צבי שמיר - כונס נכסים

נגד

משיבים:

  1. חנן חדד (נאמן)
  2. קלאודיה בטינה חיים
  3. ממונה על חדלות פירעון – מחוז תל אביב

החלטה

לפני בקשה לביטול הליך חדלות הפירעון או לחילופין עתירה לצו המתיר למבקש 2 לפעול ככונס נכסים ולממש את דירת מגוריה.
בתיק זה מתנהלים הליכי חדלות פירעון של המשיבה 2 (להלן : "היחידה") לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 ("החוק").
צו לפתיחת הליכים ניתן ביום 16.08.20, והמשיב 1 מונה כנאמן (להלן: "הנאמן").
המבקש 1, עודד שנהב, הינו נושה של היחידה ומנהל נגדה הליכי גבייה בלשכת ההוצל"פ, בתיק מספר 25-02670-13-0. החוב בתיק ההוצל"פ מסתכם, לטענת המבקשים, בסך של כ- 153,000 ₪.
המבקש 2 הינו בא כוחו של המבקש 1, ובמסגרת הליכי הגבייה מונה ככונס נכסים על זכויות היחידה בדירה שברחוב סוקולוב 10 בהרצליה ("הדירה") ואשר הזכויות בגינה רשומות בחלקים שווים על שם היחידה ובעלה.
במסגרת בקשה זו עותר המבקש לביטול הליך חדלות הפירעון או לחילופין למתן היתר למימוש הדירה בהליכי כינוס בתיק ההוצאה לפועל.
לטענת המבקשים, יש לבטל את הליך חדלות הפירעון, שכן סך נכסי היחידה עולה על סך חובותיה, כך שניהול הליכי חדלות פירעון כרוך בהוצאות מיותרות.
עוד טוענים המבקשים כי היחידה מתנהלת בצורה המעלה תהיות באשר לתום ליבה, ולהמחשת טענה זו מביאים המבקשים פרטים על הוצאות היחידה ומעלים תהיות על סבירות מצגי היחידה בקשר עם הכנסותיה והוצאותיה.
לחילופין, טוענים המבקשים שיש לאפשר למבקש 2 להמשיך בהליכי כינוס הנכסים למימוש הדירה במסגרת תיק ההוצל"פ. לטענתם, שווי חלקה של היחידה בדירה מגיע כדי סך של כ- 1,720,000 ₪ בעוד היקף חובותיה מגיע כדי 1,420,000 ₪ בלבד (כאשר גם חלק ניכר מהיקף החובות חשוד לשיטת המבקשים).
כך, לשיטתם, ניתן לממש הדירה בתוך פרק זמן קצר ולהביא לפירעון כלל חובות היחידה. בתגובה נוספת שהגישו מציינים המבקשים כי רשות המסים תומכת בבקשתם והדירה תימכר כפנויה, בניגוד לטענת היחידה.
לטענת הנאמן אין כל יסוד לבקשה.
הנאמן מדגיש בתגובתו כי הבקשה הוגשה בלי תצהיר שיתמוך בעובדות עליה היא מתבססת וממילא שספק רב אם זכויות היחידה במחצית הדירה יביאו לכיסוי חובותיה, בפרט בשים לב לחובות בדין קדימה, למיסוי שיחול על מכירת הדירה ואף לעלויות המימוש.
עוד מציין הנאמן בתגובתו שאין בסיס לטענות באשר להיקף הכנסות היחידה או הוצאותיה, טענות שנטענו בלי כל ניסיון לגיבוי בראיות.
אשר למבקשים, מציין הנאמן שהיקף החוב למבקש 1 נמוך, ביחס לשווי הדירה וסך חובות היחידה, כי המבקש 1 איננו נושה מובטח, ואין הצדקה להחרגת החוב למבקש 1 מהעיקרון שלפיו מעוכבים הליכי הגבייה במתן צו פתיחת הליכים כך שמימוש נכסי היחידה ייעשה במסגרת תיק זה.
אף היחידה מתנגדת לבקשה.
לטענת היחידה קבלת הבקשה עלולה לגרום לה ולמשפחתה נזק בלתי הפיך. היחידה מציינת כי במימוש הדירה עומדת לה הזכות לדיירות מוגנת וההשלכות שיש לכך על שווי הדירה בעת המימוש.
האפשרות לביטול הליכי חדלות פירעון מוסדרת בסעיף 183 (א) בחוק הקובע כך:
מצא בית המשפט בהליכי חדלות פירעון שנפתחו לבקשת יחיד, כי מתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) או כי היחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי וכי בשל כך נפגע באופן מהותי ניהולם התקין של הליכי חדלות הפירעון, רשאי הוא, לאחר שנתן ליחיד ולנושים הזדמנות להשמיע את עמדתם, לבטל את הצו לפתיחת הליכים; הורה בית המשפט על ביטול הצו, יורה כיצד לנהוג בנכסי קופת הנשייה.
אותם תנאים אליהם מתייחסת הוראה זו, מוסדרים בסעיף 163 (ג) (1) בחוק כך:
(1) בהליכי חדלות הפירעון, היחיד עשה אחד מאלה:
(א) נהג בחוסר תום לב, במטרה לנצל לרעה את ההליכים;
(ב) לא שיתף פעולה עם הנאמן או הממונה;
(ג) הפר את ההגבלות שהוטלו עליו באופן שהיה עלול לפגוע בהליך חדלות הפירעון;
הוראות החוק מקנות איפוא לבית המשפט את הסמכות "לבטל את הצו לפתיחת הליכים", גם במצב בו מתברר כי היחיד "נהג בחוסר תום לב, במטרה לנצל לרעה את ההליכים".
דא עקא, שאין בבקשה כל ניסיון להסביר כיצד בנסיבות העניין מתקיימת עילה כלשהי מאלו שמנויות בחוק לביטול הליכי חדלות הפירעון בתיק זה. המבקשים אינם טוענים לחוסר תום לב מצד היחידה, המבקשים אינם טוענים שהיחידה איננה משתפת פעולה עם הנאמן, והמבקשים לא מנסים כלל לבסס הבקשה על עילה הקבועה בחוק.
לטענת המבקשים, אין טעם בקיומם של הליכי חדלות פירעון שכן היקף נכסי היחידה עולה על היקף חובותיה.
תנאי יסודי לזכותו של יחיד לעתור לצו לפתיחת הליכים הוא אם היחיד "נמצא בחדלות פירעון או שהצו יסייע כדי למנוע את חדלות פירעונו" (סעיף 104 (א) (1) בחוק).
"חדלות פירעון", הינה "מצב כלכלי שבו חייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, בין אם מועד פירעונם הגיע ובין אם לאו, או שהתחייבויות החייב, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות שלו, עולות על שווי נכסיו " (סעיף 2 בחוק).
דהיינו, ניתן לתאר היתכנות מצבים בהם ימצא שאין מקום לניהול הליכי חדלות פירעון אם היחיד איננו מצוי כלל במצב של חדלות פירעון. וזה המצב לו טוענים המבקשים.
דא עקא, שטענה זו של המבקשים נטענה בלשון כוללנית, בלי תמיכה בתצהיר, בלי תמיכה בראיות, בלי פירוט, ובלי כל ניסיון של ממש לברר את מצבה של היחידה והיקף חובותיה לעומת מצבת נכסיה. ובהיעדר תשתית – דין הטענה להידחות.
הטענה החילופית של המבקשים הינה שיש לאפשר להם להמשיך בהליכי כינוס הנכסים למימוש הדירה במסגרת תיק ההוצאה לפועל.
המבקשים אינן מביאים בבקשה כל בסיס בחוק התומך בבקשה זו. בסיס אשר יעמוד בסתירה לשאיפה הבסיסית לרכז את מימוש כלל נכסי היחידה בתיק זה, בידי הנאמן, בפיקוח בית המשפט, ובשאיפה לוודא השאת שווי נכסי היחידה וחלוקה שוויונית של הכספים בקופת הנשייה. ממילא שאפילו החריג האפשרי למימוש נכס בידי הנאמן איננו מתקיים, כאשר המבקשים כלל אינם נושים מובטחים (סעיף 248 בחוק).
לנוכח כל זאת, אין בסיס לבקשה לביטול הליכי חדלות הפירעון ואף אין בסיס לבקשה למתן רשות למבקשים להמשיך בהליכים למכירת הדירה בהליכי ההוצאה לפועל.
הבקשה – נדחית.
לפי סעיף 108 (ד) בחוק, מאחר ולא מצאתי שהבקשה הוגשה בחוסר תום לב, אין צו להוצאות.
ניתנה היום, י"ט אלול תש"פ, 08 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עודד שנהב
נתבע: חנן חדד
שופט :
עורכי דין: