ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פ.ח נגד לי - בר קייטרינג יפרח בע"מ :

בפני: כבוד השופט אור אדם, סגן הנשיא

תובעת

פ.ח
ע"י עו"ד איגור גונטמכר

נגד

נתבעים

  1. לי - בר קייטרינג יפרח בע"מ
  2. הכשרה חברה לביטוח בע"מ

ע"י עו"ד אירית מושיוב
3. מדינת ישראל
ע"י עו"ד רן ברג
נגד

צד ג'
1.הכשרה חברה לביטוח בע"מ
ע"י עו"ד אירית מושיוב
2.מדינת ישראל
ע"י עו"ד רן ברג

החלטה

התובעת הגישה תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לה לטענתה במהלך עבודתה אצל הנתבעת 1 ביו 10.12.17 , עת הכניסה את ידה למיקסר ונחבלה.
התובעת הגישה חוות דעת מומחה בתחום האורתופדי, בה נקבעו לתובעת 19% נכות צמיתה. הנתבעות וצדדי ג' הגישו חוות דעת מומחה מטעמן בתחום האורתופדי בה נקבעו לתובעת 5% נכות צמיתה.
נוכח הפער בין חוות הדעת , אני מורה על מינויו של ד ר' מוריס אגסי כמומחה מטעם בית משפט בתחום האורתופדי, אשר פרטיו ליצירת קשר הינם: רח' ים המלח 55 גני תקווה, ת.ד 4568, טלפון: 03-XXXX559. בידי הצדדים להודיע בתוך 7 ימים אם ברצונם להחליף את המומחה שמונה.
המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובעת בעקבות האירוע מיום 10.12.17 (להלן: "האירוע") תוך התייחסות, בין היתר, לנקודות הבאות:
האם לוקה התובעת כיום בנכות , ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
ככל שהייתה נכות זמנית בסמוך לאחר האירוע, יקבע המומחה את גובהה ומשכה.
המומחה יתייחס לקשר הסיבתי שבין האירוע לבין מצב התובעת נכון להיום.
האם תהיה התובעת זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם מצבה של התובעת עלול להחמיר בעתיד או להשתפר.
בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם, לרבות חוות דעת מומחים. המומחה יציין בחוות הדעת אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
שכרו של המומחה לא יעלה על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.
בשלב זה יישא כל אחד מהצדדים תובעת, נתבעים 1,2 ונתבעת 3 בשליש שכר טרחתו של המומחה כל אחד כאשר הדבר יילקח בחשבון לעניין הסכומים שייפסקו.
התובעת ונתבעת 3 יפקידו בקופת בית המשפט סך של 1,500 ₪ בתוספת מע"מ כל א חד וזאת עד ליום 20.10.2020.
לעיוני ביום 21.10.2020.
נתבעות 1,2 ישלמו חלקן בשכר טרחת המומחה בסך 1,500 ₪ בתוספת מע"מ ישירות לידי המומחה וימציאו לבית המשפט אסמכתא לביצוע התשלום.
המזכירות לא תוציא כתב מינוי למומחה טרם הפקדת כספי הפיקדון על ידי התובעת.
חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר עד יום 6.12.2020.
לעיוני ביום 7.12.2020.
תשומת לב המומחה כי חלקם של התובעת ונתבעת 3 בשכר טרחת המומחה ישולם ישירות לידיו מקופת בית המשפט וזאת לאחר הגשת חוות הדעת לתיק בית המשפט ולצדדים. על המומחה לצרף לחוות דעתו דף מקדים בו הוא מבקש לשלם לו שכר הטרחה וכן יציין פרטי חשבון הבנק אליו יש להעביר שכר הטרחה בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
תחשיב נזק מטעם התובעת יוגש עד יום 24.1.2021.
תחשיב נזק מטעם הנתבעות וצדדים שלישיים יוגשו עד יום 14.2.2021.
התיק יובא בפני ביום 15.2.2021.
תחשיבי הנזק יוגבלו לארבעה עמודים ויכללו, בין היתר, טיעון בכתב לגבי תקופת אי הכושר שאושרה, התייחסות למשך זמן ההיעדרות (בפועל) מהעבודה, התייחסות בכתב לסכומי הניכוי, שלדעת הצדדים יש לנכות, בציון הסכום הסופי לניכוי ושיטת החישוב לגבי כל אחת מהקצבאות (דמי פגיעה, מענק נכות, קצבת נכות וכיוצ"ב), אליהם יצורפו אישורי אי כושר לעבודה, אסמכתא מהמעביד לגבי תקופת ההיעדרות בפועל, תלושי שכר (לפחות ארבעה חודשים לפני התאונה, ברצף תלושים עד חלוף ארבעה חודשים לפחות לאחר חזרה לעבודה), נתונים אודות תקבולים ששולמו ע"י המוסד לביטוח לאומי, חוות דעת אקטואריות, קבלות וכל מסמך רלוונטי אחר לתמיכה בטענות שנטענו בתחשיב.
קובע לדיון בפני ליום רביעי, י"א ניסן תשפ"א, 24.3.2021 בשעה 08:30.
לאחר קבלת חוות הדעת יבואו הצדדים בדברים וינסו לגבש הסכמה מלאה או חלקית, כדי לחסוך הכרעה שיפוטית שהוצאותיה בצידה.
התובעת תתייצב בעצמה לקדם המשפט.

ניתנה היום, כ' אלול תש"פ, 09 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פ.ח
נתבע: לי - בר קייטרינג יפרח בע"מ
שופט :
עורכי דין: