ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין mekere zeratsn awot נגד שחר מולה ניהול ושירותים בע"מ :

לפני:

כבוד הרשמת רעות שמר בגס

התובע
mekere zeratsn awot
דרכון אריתריאה 4628/121774
ע"י ב"כ: עו"ד יפים גוטקין
-
הנתבעת
שחר מולה ניהול ושירותים בע"מ
ח.פ. 515589513

פסק דין

התובע הגיש תביעה נגד הנתבעת ביום 16.4.2020 אך הנתבעת לא הגישה כתב הגנה למרות חלוף המועד.
ביום 29.7.2020 הגיש התובע בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה.
התובע צירף לבקשה הודעה על ביצוע מסירה אישית של כתב התביעה לנתבעת. להודעה זו צירף התובע העתק מאישור המסירה.
כעולה מאישור המסירה, כתב התביעה הומצאה לנתבעת לכתובתה רחוב שאול המלך 5 כפר סבא ולידי מולה נוגה שחר בעלת מניות בחברה כבר ביום 2. 7.2020 אך עד למועד זה לא הוגש כתב הגנה.
בנסיבות אלה, החלטתי ליתן פסק דין בהיעדר הגנה ועל יסוד כתב התביעה בלבד.
לפיכך הריני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים הבאים בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל כדלקמן:
בגין אי ביצוע בפרשות לפיקדון עובדים זרים ולחילופין לקופות הפיצויים ופנסיה – 8,730 ₪;
בגין אי ביצוע הפרשות לקרן השתלמות – 4,095 ₪;
בגין פדיון חופשה שנתית – 2,400 ₪;
בגין דמי הבראה – 2,473 ₪;
בגין דמי חגים – 1,200 ₪;
בגין השבת ניכוי ביטוח רפואי – 2,070 ₪;
בגין הפרשי שכר עבור תשלום שכר עבודה פברואר 2020 – 5,265 ₪;
בגין הפרשי שכר עבור גמול עבודה בשעות נוספות – 1,575 ₪;
בגין הפרשי שכר עבור גמול עבודה במשמרת לילה – 1,350 ₪;
בגין פיצוי פגם בתלושי השכר מכוח סעיף 26 א' לחוק הגנת השכר – 1,000 ₪;
בגין אי מתן הודעה על תנאי עבודה בכתב – 1,000 ₪;

כמו כן תישא הנתבעת בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום של 2,500 ₪.

כל הסכומים הנקובים לעיל ישולמו בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, זאת החל ממועד מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל.

בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש לבית דין זה בתוך 30 יום מיום קבלתו.

ניתן היום, כ"ב אלול תש"פ, (11 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: mekere zeratsn awot
נתבע: שחר מולה ניהול ושירותים בע"מ
שופט :
עורכי דין: