ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ערן טפלר נגד מרים בילה לוי :

בפני כבוד ה שופט איל באומגרט

המבקש

ערן טפלר

נגד

המשיב
מרים בילה לוי

בית משפט קמא חייב את המבקש בפיצוי כולל בסך של 18,150 ₪ (כשמסכום זה הופחת סך של 1,000 ₪ ששילם המבקש, לבנה של המשיבה). דהיינו, המבקש חויב בפיצוי בסך כולל של 17,150 ₪.

החלטה

1. לפני בקשה לעיכוב פסק דין.

2. בקציר האומר יסופר, כי המשיבה הגישה לבית השלום בחיפה תביעה כספית נגד המבקש ת"א 23234-12-17). במסגרת התביעה עתרה המשיבה לפיצוי בגין מות כלבתה.

המשיבה טענה, כי כלבתה ננשכה על ידי כלביו של המבקש באופן שהוביל למותה.

בית משפט קמא חייב את המבקש בפיצוי כולל בסך של 18,150 ₪ (כשמסכום זה הופחת סך של 1,000 ₪ ששילם המבקש, לבנה של המשיבה). דהיינו, המבקש חויב בפיצוי בסך כולל של 17,150 ₪.

4. המבקש ממאן להשלים עם פסק הדין, הגיש הודעת ערעור ואת הבקשה דנן.

5. לטענת המבקש, מאזן הנוחות נוטה לטובתו.

לשיטתו, העובדה שהמשיבה "לא יכולה היתה לעמוד באגרת ביהמ"ש אשר נדרשה לשם הגשת התביעה על סכומה המלא, ובשל כך ביקשה להעמידה על מחציתה", מוכיחה, אודות מצבה הכלכלי.
בעניין זה מציין המבקש, כי ככל שיתקבל הערעור, לא יעלה בידי המשיבה להשיב לו את הסכומים ששולמו על ידו ועתיד להיגרם לו נזק בלתי הפיך.

6. בכל הנוגע לסיכויי הערעור טוען המבקש, כי אלה טובים. המבקש מפנה לאמור בהודעת הערעור שהוגשה מטעמו.

לטענתו, בית משפט קמא שגה, עת קיבל את גרסת העד מטעם המשיבה, זאת על אף הסתירות שנמצאו בגרסתו; בית משפט קמא שגה עת נמנע מלהעמיד לזכות המבקש את ההגנה הקבועה בסעיף 41(ב) לפקודת הנזיקין וכי הטיל עליו אחריות בשל חובה חקוקה; בית משפט קמא שגה כשדן בעובדות שלא פורטו בכתב התביעה; כמו כן, בית משפט קמא שגה עת דחה את טענת המבקש להיעדר קשר סיבתי; בית משפט קמא שגה, עת הטיל על המשיבה אשם תורם בשיעור נמוך; לבסוף טוען המבקש, כי בית משפט קמא שגה, כשקבע כי נזקי המשיבה מסתכמים בסך של 2,400 ₪ וכי העמיד את הפיצוי למשיבה, בגין נזק שאינו ממוני בסך של 15,000 ₪.

דיון והכרעה;

לאחר עיון בבקשה ובפסק הדין, מוחלט, כי יש לדחותה, אף ללא קבלת עמדת המשיבה, זאת מהנימוקים שיפורטו להלן.

7. בהתאם לתקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אין בהגשת ערעור כשלעצמה כדי לעכב את ביצוע פסק הדין. בית המשפט יורה על עיכוב ביצוע פסק דין רק כאשר הוכיח המבקש כי סיכויי הערעור טובים וכי מאזן הנוחות נוטה לטובתו באופן ברור בהתבסס על תשתית ראייתית מבוססת (ראו למשל: ע"א 7745/09 אטיאס נ' סלומון (פורסם במאגרים).

8. בין תנאים אלו מתקיים יחס של "מקבילית כוחות", כך שככל שסיכויי הערעור להתקבל פחותים, על המבקש מוטל נטל כבד יותר להוכיח כי "מאזן הנוחות" נוטה לטובתו, ולהיפך. יחד עם זאת, נקבע זה מכבר כי מעמד הבכורה נתון לתנאי בדבר "מאזן הנוחות" (ע"א 1581/17 רפאל נ' אביבי (פורסם במאגרים)

9. כאשר מדובר בפסק דין המשית על המבקש חיוב כספי בלבד השתרש הכלל על פיו אין מעכבים ביצוע של פסק דין, שכן הנזק שצפוי להיגרם למבקש כתוצאה מביצוע פסק הדין שניתן נגדו, אינו בלתי הפיך (ע"א 3062/14 חן נ' אוזן (פורסם במאגרים). בית משפט רשאי לסטות מכלל זה אם הוכיח המבקש כי מצבו הכלכלי של המשיב לא יאפשר השבת המצב לקדמותו, אם יתקבל ערעור המבקש (ע"א 7145/14 פרייס נ' בנק אוצר החייל בע"מ (פורסם במאגרים). ראו בעניין זה גם ע "א 3159/19 הרב יקותיאל אבוחצירא נ' פקיד שומה - היחידה הארצית לשומה (פורסם במאגרים).

10. מקרה זה אינו נמנה על המקרים החריגים בהם יש לעכב ביצוע פסק דין כספי, זאת אף מבלי להידרש לסיכויי הערעור. כאמור, על המבקש לעיכוב ביצוע מוטל הנטל להוכיח שאם יזכה בערעור, לא יוכל לגבות את כספו בחזרה מן התובע.

המבקש לא הוכיח, כי מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובתו. העובדה שהמשיבה בחרה להעמיד את תביעתה על סכום נמוך, לצורכי אגרה, אינה מוכיחה בהכרח כי מצבה הכלכלי אינו שפיר או כי לא יעלה בידה, במידת הצורך, להשיב למבקש את כספו חזרה. לפיכך, יש לדחות טענה זו מכל וכול.

כמו כן, המבקש טען בעלמא, כי ככל שלא יעלה בידה של המשיבה להשיב את הסכומים שישולמו על ידו, יגרם לו נזק בלתי הפיך. טענה זו נטענה ללא תימוכין, ויש לדחותה.

לפיכך, יש מקום לדחות הבקשה אף מבלי להידרש לשאלת סיכויי הערעור, ולו מן הטעם שלא הוכח כי "מאזן הנוחות" נוטה באופן מובהק לטובת המבקש.

11. בכל הנוגע לסיכויי הערעור, בזהירות הראויה ומבלי לקבוע מסמרות, לא ניתן לומר כי סיכויי הערעור גבוהים, זאת בשים לב לטענות המבקש ובין היתר לעובדה, כי ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בטענות הנוגעות למהימנות.

12. בנסיבות אלה, הבקשה נדחית.

ההחלטה ניתנה בסמכותי כשופט.

ניתנה היום, כ"א אלול תש"פ, 10 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ערן טפלר
נתבע: מרים בילה לוי
שופט :
עורכי דין: