ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דורון קראוס נגד בן אראלי :

בפני כבוד ה שופטת אורית ליפשיץ

תובעים

דורון קראוס

נגד

נתבעים
בן אראלי

החלטה

מבוא
בפני בקשה לסילוק התובענה על הסף עקב העדר סמכות עניינית.

עניינה של התובענה בתביעה סך של 21,410 ₪, אשר הגיש התובע, אשר לטענתו עבד כמורה בבית ספר בניהולו של הנתבע, וכי הוא זכאי לקבל בגין עבודתו ובגין הבטחות שניתנו לו במסגרת עבודתו, כמורה בבית הספר הנ"ל, ב- 2018 ו-2019.

לטענת המבקש, הנתבע, התובענה עוסקת בטענות בדבר הפרשי שכר וזכויות נלוות שהינן חלק מיחסי עובד מעביד. בנסיבות אלו, לטענתו, אין לבית המשפט דנא סמכות לדון בתובענה.

טיעוני הצדדים

כאמור, לטענת הנתבע, התובענה עוסקת בטענות בדבר הפרשי שכר וזכויות נלוות שהינן חלק מיחסי עובד מעביד. בנסיבות אלו, לטענתו, אין לבית המשפט סמכות לדון בתובענה.
לטענתו, היות והתובע עבד כמורה בבית הספר העל יסודי בניהולו, והיות והוא טוען לטענות בדבר שכרו אשר לא שולם לו, והכולל רכיבים של קרן פנסיה, קרן השתלמות, שעות ייעוץ וכו', הרי שהסמכות המתאימה לדון בתובענה הינה בית הדין לעבודה. כמו כן ציין המבקש כי התובע היה עובד של המועצה המקומית תמיר והיא זו ששילמה את שכרו ולא הוא ולכן על התובע להפנות את תביעתו למעביד ולא אליו.

לטענת התובע, מאידך, הנתבע הוא הוא ששכר את שירותיו, כאשר הוא יודע שאין לו תעודת הוראה, ו שכר את שירותיו תחת הסכם של "עולם ישן" כדבריו, כפי שפירט בתביעתו.

עוד לטענתו, בעת עבודתו נחשף לרשלנות של הנתבע, המעידים על ניהול רשלני ואשר מהם הוא נפגע אישית וכלכלית. בנסיבות אלו לטענתו, הרי שהתובענה מתאימה להתברר בבית משפט זה, ומול הנתבע. לטענתו, הדברים אשר אירעו לו הינם באחריות הנתבע, אשר מתפקידו לדאוג שזכויות העובדים אצלו ישמרו. בנסיבות אלו, לטענתו, הדיון מתאים להליך דנא.

דיון והכרעה

בתי הדין לעבודה הוקמו מכוח חוק בתי הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 (להלן: החוק). ערכאות אלה הוקמו במטרה לשמש ערכאות ייעודיות שבין כתליהן יתבררו תביעות הקשורות לתחום דיני העבודה, ברוב רובם של המקרים מדובר בסכסוכים בין עובדים ומעסיקים.

כעולה מלשון החוק, סעיף 24, הרי ש- "לבית דין אזורי תהא סמכות ייחודית לדון...בתובענות בין עובד או חליפו למעסיק או חליפו שעילתן ביחסי עבודה, לרבות השאלה בדבר עצם קיום יחסי עבודה ולמעט תובענה שעילתה בפקודת הנזיקין [נוסח חדש]..".

סעיף 24 לחוק מפרט באלו עניינים מוקנית לבתי הדין האזוריים לעבודה סמכות ייחודית לדון: העיקרון המנחה, כפי שהוא בא לידי ביטוי גם בכל תחום אחר בו הוקמו בתי דין ייעודיים (בתי המשפט לענייני משפחה למשל), הוא שלבתי הדין המיוחדים סמכות ייחודית לדון בעניינים מסוימים ולבתי המשפט האזרחיים סמכות שיורית לדון בכל עניין אחר.

לפי חוק בתי הדין לעבודה, לבית דין אזורי לעבודה סמכות לדון בתובענות בין עובד ומעביד לרבות כאלה שעניינם עצם קיום יחסי עובד מעביד. בחוק מפורטים סעיפים מפקודת הנזיקין ומחוק המקרקעין שלהם ייתכן קשר גם לסכסוכי עבודה.

באופן עקרוני נדרש קיומם של שני תנאים מצטברים כדי שעניין מסוים ייפול בגדר סמכותו העניינית של בית הדין לעבודה. ראשית, שמדובר בעובד ומעביד או בכאלה בפוטנציה (מקרים בהם יש מחלוקת על עצם קיומם של יחסי עובד מעביד). שנית עילת התביעה חייבת להיות מתחום דיני העבודה, להבדיל למשל מתביעה כספית על רקע עוולה נזיקית שאינה נוגעת דווקא ליחסי עבודה.

בענייננו, הנתבע כך עולה, הינו מנהל בית הספר בו עבד התובע כמורה, כאשר שניהם הועסקו ע"י המועצה המקומית תמר ו היא זו ששילמה בפועל את שכרם, הן של התובע והן של הנתבע. בעניין זה אין לפיכך כל נפקות אם הנתבע הינו מכר של התובע , ו אם ההבטחה, כביכול, היתה נדמית לתובע כאישית.

זאת ועוד, הכספים אשר התובע טוען כי הנתבע חב לו, אינם כספים אישיים של הנתבע אשר אם ייקבע כי יינתנו יהיו מכיסו האישי של הנתבע, אלא כספים השייכים , ככל הנראה למועצה המקומית תמר, הגוף שהעסיק בפועל את התובע , וגם עליה ליתן דין וחשבון בעניין הכספים אשר התובע טוען כי לא קיבל והיה זכאי לקבל .

סבורתני כי כל מערכת היחסים בין הצדדים, נובעת מיחסי עובד מעביד , ויחסי כפיפות בין התובע ולנתבע והערכאה המוסמכת לדון ביחסים שכאלו ולקבוע מה טיבה של הבטחה כזו או אחרת, ככל שניתנה לתובע, מי מוסמך ליתן הבטחה שכזו, במסגרת יחסי עובד מעביד בינו לבין הרשות המקומית, כאשר אין מחלוקת, ככל הנראה, שהתובע הועסק ע"י הרשות המקומית ראויה להתברר בבית הדין האזורי לעבודה.

לאור האמור, ולאור נימוקי הבקשה ומבלי להקל ראש בטענות התובע, סבורתני כי על אף הסכ ום התביעה, דינה להתברר בבית הדין לעבודה.

עוד יוער כי לא מן הנמנע שעל התובע לצרף לתביעתו, כנתבעת נוספת, את המועצה והרשות המקומית, אשר הבית ספר בו עבד, פועל בשטחם ותחת פיקוחם, ואשר הם שאמונים על הכספים שבו, ואשר הם הינם הגורם המפעיל והמעסיק של עובדי בית הספר.

סוף דבר

לאור האמור, הנני מורה על העברת התובענה לבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע.

לפנים משורת הדין, איני עושה צו להוצאות.

המזכירות תטפל ותודיע.

ניתנה היום, כ' אלול תש"פ, 09 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דורון קראוס
נתבע: בן אראלי
שופט :
עורכי דין: