ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נירה שלח נגד המוסד לביטוח לאומי :

09 ספטמבר 2020
בפני: כבוד השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין

התובעת:
נירה שלח
ע"י ב"כ: עו"ד תומר דור

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד ענת רישין נקש

החלטה

לפנינו תביעת התובעת להכיר בפגיעה בעורה כ"פגיעה בעבודה" בדרך המיקרוטראומה ו/או כמחלת מקצוע בהתאם לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן: "החוק").
המל"ל דחה את תביעת התובעת במכתבו מיום 4.11.2018.
מכאן, התביעה שלפנינו.
התובעת הגיש ה תצהירים מטעמה ולאחר שמיעת הראיות הגיעו הצדדים להסכמה לעניין מינוי מומחה רפואי בתחום רפואת העור על בסיס העובדות שפורטו על ידי התובעת במסגרת הדיון.

להלן העובדות הרלוונטיות:

התובעת ילידת שנת 1944.
התובעת עובדת משנת 1968 כהנדסאית בנין, תפקיד הכרוך בחשיפה לקרינת השמש.
בין השנים 1968 – 1975 עבדה התובעת במע"צ.
במסגרת עבודתה זו היתה התובעת חשופה לקרינת השמש בממוצע קצת פחות משעתיים ביום.
בין השנים 1978-1995 עבדה התובעת ברפאל.
במסגרת עבודתה זו היתה התובעת חשופה לקרינת השמש בממוצע כ-4 שעות ביום, 5 ימים בשבוע.
בין השנים 1995 – 2008 עבדה התובעת כמפקחת בניה עצמאית.
במסגרת עבודתה זו היתה התובעת חשופה לקרינת השמש בממוצע כ8 שעות בשבוע.
התובעת אף ביצעה נסיעות במסגרת עבודתה ברפאל וכאשר היתה עצמאית, כאשר בתקופת עבודתה ברפאל התובעת נסעה כשעה וחצי ביום.
הנסיעות היו בעיקר בין השעות 10.00 ל-14.00 והיא נסעה לכל הכיוונים בארץ.
התובעת לבשה בחורף בגדים ארוכים ובקיץ לבשה בדרך כלל מכנסיים ארוכים וחולצות קצרות, לעיתים ללא שרוולים. התובעת בדרך כלל לא חבשה כובע ונמרחה בקרם הגנה לעיתים רחוקות בלבד .
התובעת הינה בעלת גוון עור בהיר ושערה חום כהה.
לגרסת התובעת, במהלך השנים בדרך כלל לא הלכה לים או לבריכה.

מינוי מומחה רפואי:
פרופ' ארנון דב כהן, רופא עור, מתמנה בזה לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן: "המומחה"), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן, וזאת תוך 30 ימים ממתן החלטה זו.
על המומחה ליתן את חוות דעתו בדרך שניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות (נוסח חדש) התשל"א-1971 ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.
צד המתנגד להחלטת בית הדין למנות את פרופ' ארנון דב כהן, יודיע על כך בהודעה מנומקת תוך 7 ימים מיום שהומצאה לו החלטה זו.
אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
אין בהוראה זו כדי לפגוע בחובה המוטלת על המומחה לדווח על כל מצד של ניגוד עניינים או חשש לניגוד ענייניים במתן חוות דעתו.
המזכירות תצרף להחלטה זו "דף הנחיות" למומחה.

השאלות:
מהו ליקויה של התובע ת?
האם ניתן לקבוע שעבודתה של התובע ת כמתואר לעיל בחלק העובדתי, גרמ"מחלת מקצוע" כמוגדר בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995 (מחלת מקצוע היא מחלה שנקבעה בתקנות על פי סמכות שר העבודה והרווחה שנקבעה בסעיף 85 לחוק). בחלק ב' לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), התשי"ד-1954, פורטה מחלת המקצוע הנוגעת לענייננו.
ככל שקיימת אצל התובעת מחלת מקצוע, מתבקש המומחה לפרט מהי המחלה מתוך המחלות המפורטות בתוספת לתקנות.
האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל ל-50% קיומו של קשר סיבתי בין עבודת התובעת לליקוי ממנו ה יא סובלת?
גם החמרת מצב הליקוי עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השנים.
ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה בחיוב וקיים לדעת המומחה קשר סיבתי בין העבודה לליקוי, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקוי, דהיינו:
האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי ליקויה של התובע ת עקב עבודת ה נגרם על דרך של פגיעות זעירות, כך שכל אחת מהן הסבזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקוי ה (כדוגמת טיפות המים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).
ככל שהמומחה ישיב לשאלה הקודמת בחיוב, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר השפעת העבודה על הליקוי ביחס לגורמיו האחרים, דהיינו – האם לעבודת התובעת השפעה משמעותית על ליקוי ה של התובע ת?
(השפעה משמעותית על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה).
מסמכים רפואיים:
להחלטה זו מצורפים מסמכים כמפורט להלן:
צילום מהתיק הרפואי של התובעת (סומן על ידי בית הדין כנ/2).
תיקה הרפואי של התובעת משירותי בריאות כללית.

לתשומת לב המומחה יוער, כי ברגיל, ניתנת חוות דעתו של המומחה על סמך מסמכים רפואיים.
יצוין, כי על הצדדים חל איסור מוחלט ליצור כל קשר אישי עם המומחה.
התיק יובא לעיון ביום 25.10.2020.
שכר טרחתו של המומחה ישולם מתקציב המדינה, באמצעות קופת בית הדין, כמקובל.

ניתנה היום, כ' אלול תש"פ, (09 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: נירה שלח
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: