ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לשם בן דוד נכסים בע"מ נגד חיים שלום :


בפני כבוד השופט מנחם שח"ק

התובעת:

לשם בן דוד נכסים בע"מ

נגד

הנתבעים:

  1. חיים שלום
  2. פרימו שלום

החלטה

הודעת התובעת ביחס לצמצום הסעדים המבוקשים בתביעה, נרשמה ואני מורה על תיקון התביעה בהתאם.

בנסיבות העניין ונוכח הסעד היחיד שנותר – מניעת כניסה לשטח התובעת – נראה בעיני כי ככל שהצדדים ינהלו ביניהם מו"מ רציונאלי והגון, יוכלו במאמץ סביר להגיע להבנה שתייתר את הצורך בהמשך ההליכים. כך, בין היתר, יוכלו הצדדים להסכים על מתווה הנוגע למצב חירום ככל שיתרחש ח"ו, שבמסגרתו יעלה צורך חיוני לעשות שימוש בשערים שנבנו ע"פ ההיתר ו/או כל סיטואציה אחרת שתעלה על דעת הצדדים. לטעמי, במקרה זה לעורכי הדין יכול להיות תפקיד ממתן ואופרטיבי שיכול להגדיל את סיכויי המו"מ לצלוח.

ביחס להמשך ההליכים בפניי ולאור עמדת התובעת - אני מורה על הגשת תצהירים בכתב של בעלי הדין והעדים מטעמם, לרבות תיקי מוצגים ובצירוף כל יתר המסמכים שבדעת הצדדים להסתמך עליהם, במועדים כדלקמן:
התובעת – עד ליום 01. 11.2020.
הנתבעים – עד ליום 01.01.2021.

הראיות [תצהירים/מסמכים/חוות דעת וכיוצ"ב] יוגשו ב"חבילה" אחת, כאשר כל הדפים ימוספרו בסדר כרונולוגי מהספרה 1 ואילך ובראש חבילת הנספחים יצורף דף תוכן עניינים שיכלול את תיאור הנספח וסימונו בתיק המוצגים.
תיק ראיות שהיקפו הכולל עולה על 40 עמודים, יוגש גם בעותק נייר מדוגל לתיק ביהמ"ש והמזכירות תעלהו ללשכתי.
כל צד ימציא למשנהו, במסירה אישית, עותק מכל המסמכים והתצהירים שהוגשו על ידו במקביל להגשתם לבית המשפט.

שום דבר מהאמור בתצהירי בעלי הדין לא יחרוג מגדר העובדות שהמצהירים יכולים להעיד עליהם מידיעתם האישית, ולתצהירים (או לתיק המוצגים) יצורפו אך ורק מסמכים, אשר ניתן היה להגישם באמצעות המצהירים, אילו היו מוסרים עדותם בע"פ במהלך המשפט.

בעל דין שיבקש להזמין עדים שלא באמצעות תצהיר - הן לצורך השמעת עדות והן לצורך הצגת מסמכים או תעודות עובד ציבור - יגיש בקשה מתאימה לביהמ"ש בתוך המועד הקבוע להגשת תצהירי העדות מטעמו. הבקשה תכלול פרטים בדבר שם העד, נושא עדותו, והסיבה לכך שלא ניתן היה להגישה בתצהיר, כולל פירוט הניסיונות והפעולות שנעשו בקשר לכך.

קדם משפט מסכם יתכנס ביום 14.02.2021 בשעה 11:30.

ניתנה היום, כ"ב אלול תש"פ, 11 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: לשם בן דוד נכסים בע"מ
נתבע: חיים שלום
שופט :
עורכי דין: