ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רפי בן משה נגד מוקד ע.מי.ש.ב. בע"מ :

לפני כבוד ה שופט יעקב אזולאי

התובע:
(המשיב)
רפי בן משה
ע"י ב"כ עו"ד יאיר לוין

נגד

הנתבעת:
(המבקשת)
מוקד ע.מי.ש.ב. (1989) בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אבי ערד

החלטה

בפני בקשת המבקשת ליתן צו לגילוי מסמכים ספציפיים וכן לאפשר עיון באותם מסמכים. המסמכים שהתבקש גילויים הינם:
דו"ח פירוט מעסיקים מאת המוסד לביטוח לאומי לתקופה מושא התביעה.
דו"חות נוכחות ותלושי שכר של המעסיקים האחרים אצלם עבד בתקופה מושא התביעה.
המשיב מתנגד לבקשה שכן לגישתו, אין במסמכים המבוקשים כדי לשפוך אור על טענות המבקשת בכתב התביעה.
המסגרת המשפטית
תקנה 46 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב -1991 (להלן: "התקנות") הקובעת כדלקמן: " בית הדין או הרשם רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים, ולבקשת בעל דין אף לגילוי ו/או לעיון במסמכים אם היה סבור שיש צורך בכך, כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות ".
הליך הגילוי והעיון נועד לאפשר דיון יעיל. בהתייחס למידת הרלוונטיות של המסמך המבוקש לצורך ההכרעה בשאלות שבמחלוקת, נקודת המוצא של הליך גילוי מסמכים ועיון בהם היא של גילוי מירבי ורחב ככל האפשר של המידע הרלוונטי למחלוקת, שכן ביסוד ההליך השיפוטי עומדת חשיפת האמת.
על כן כל מסמך שיש בו לסייע לקו החקירה וכל מסמך הכולל מידע המאפשר לצד לקדם את עניינו רהוא רלוונטי (ראו: בג"ץ 844/06 אוניברסיטת חיפה נ' פרופ' אברהם עוז, מיום 14.05.2008; ע"ע 482/05 שלומי משיח - בנק לאומי לישראל בע"מ, מיום 22.12.2005; ע"ע 1185/04 אוניברסיטת בר אילן - ד"ר צמח קיסר, מיום 24.03.2005; ע"ע 28222-05-10 מכתשים מפעלים כימיים בע"מ - יהודה פלצ'י, מיום 21.09.2010)
אשר למבחן הרלבנטיות נפסק על ידי בית הדין הארצי בעניין ע"ע 494/06 מדינת ישראל-נציבות המים - אבנצ'יק, (מיום 28.3.07 ) כדלקמן -
"שני תנאים להתקיימותו של מבחן הרלבנטיות: תנאי הסף, בו נדרשת הוכחת קיומה של זיקה ברורה בין גילוי החומר המבוקש לבין טענותיו של המבקש בהליך העיקרי. זהו ההיבט הצר של מבחן הרלבנטיות, שקיומו הוא תנאי הכרחי, לקיומו של "דיון יעיל" כנדרש בתקנה 46 לתקנות. אולם אין זה תנאי מספיק. התקיים תנאי הסף, יוסיף בית הדין ויידרש להיבט הרחב של מבחן הרלבנטיות. במסגרת זו תיבחן הבקשה לגילוי מסמכים, על רקע נסיבותיו של המקרה הנדון; בשים לב לאמות המידה הקיימות ומשקלן מנקודת מבטו של מבקש גילוי המידע; ההשלכות על ההליך העיקרי ועל האינטרסים של הצדדים; ומידת תרומתם של כל אלה לקיומו של 'דיון יעיל' בהליך העיקרי" .
באשר להיקף חובת גילוי המסמכים, קבע כבוד ביהמ"ש העליון ברע"א 6715/05 מחסני ערובה נעמן בע"מ נ' זאב איזנברג (ניתן ביום 1.11.05, לא פורסם): "יש לזכור כי הליכי הגילוי והעיון מקומם בשלב המקדמי-המכין, שהרי הם הפרוזדור בדרך לטרקלין המשפט. על מנת שהליכים אלו לא יתמשכו מעבר לנדרש, לא יהיו כרוכים בהוצאות מיותרות ולא יפגעו ביעילות הדיונית, הוטלו מגבלות מסוימות על היקף תחולתם... (ההדגשות אינן במקור. השוו: רע"א 9322/07 Gerber Products Company נ' חברת רנדי בע"מ).
כן נפסק , כי נוכח הסמכות הרחבה שהוענקה לבתי הדין בסוגית גילוי ועיון במסמכים , יש מקום להשתמש בסמכות זו בזהירות, תוך עריכת איזון בין האינטרסים השונים העומדים על הפרק, ובעיקר בהתחשב בנזק שייגרם לכל אחד מהצדדים, ולצדדים שלישיים מגילוי או אי גילוי המסמך. כמו כן, אין להורות על גילוי מסמכים גורף ורחב (דב"ע נב/ 118-3 עזבון המנוח יצחק וייס - הוצאת מודיעין בע"מ , פד"ע כה 429; דב"ע נד/ 16-4 בנק איגוד לישראל בע"מ - ההסתדרות הכללית , פדע כז 225).
מן הכלל אל הפרט
לאחר ששקלתי את הנטען בבקשה, בתגובה, ובתשובה לתגובה דין הבקשה להתקבל באופן חלקי .
להלן אבהיר:
דו"ח פירוט מעסיקים - אחת מעילות התביעה הינה הרעה מוחשית עת צמצמה המבקשת את היקף המשמרות באופן חד צדדי . מתגובת המשיב עולה כי הוא לא הסתיר את העובדה כי עבד במקביל גם בבריכה בלהבים וכי הממונים במבקשת ידעו זאת. לטענתו, אין כל קשר להקטנת היקף המשרה וכנגזרת מכך אין כל פסול בביצוע עבודה נוספת. מאידך גיסא, טענה המבקשת כי היקף משמרותיו אצל המעסיק האחר והשכר הגבוה שקיבל גרמו למשיב להעדיף את משמרותיו אצל המעסיק אחר תחת משמרותיו אצל הנתבעת. ככל שהמשיב גילה דעתו כי הוא עבד בעבודה נוספת הרי שאין מניעה שדו"ח פירוט המעסיקים ישקף את העובדה כי אכן עבד אצל המעסיק הנוסף בבריכת להבים. אשר על כן ידאג המשיב להמציא הדו"ח לידי המבקשת תוך 30 יום מהיום.
תלושי שכר ודו"חות נוכחות שהופקו ע"י מעסיק אחר: דרישה זו אינה רלבנטית לתביעתו של המשיב. משמדובר במידע החוסה תחת הגנת הפרטיות יש חשיבות מיוחדת למלאכת האיזון שצריכה להיעשות בין הזכות לגילוי ועיון במידע בהליך משפטי לבין הזכות לפרטיות. בענייננו, במקרה בו המידע המבוקש נוגע לתלושי שכר ודו"חות נוכחות של מקום עבודה אחר, יינתן צו המורה על גילוי מסמכים רק "בנסיבות חריגות". לפיכך הבקשה להמצאת תלושי שכר ודו"חות נוכחות של מעסיק אחר -נדחית.

סוף דבר:
נוכח האמור, ברי כי בקשת המבקשת לגילוי מסמכים ספציפי מתקבלת בחלקה. אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ' אלול תש"פ, 09 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רפי בן משה
נתבע: מוקד ע.מי.ש.ב. בע"מ
שופט :
עורכי דין: