ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חגית לב נגד שלומית עמר :

47
לפני כבוד השופט נמרוד אשכול

המבקשת/ התובעת:
חגית לב
באמצעות ב"כ עוה"ד אורי דניאל ושות'.

נגד

המשיבה/ הנתבעת:
שלומית עמר
באמצעות ב"כ עוה"ד אלעזר עמר.

החלטה

עיינתי בבקשה למחיקת תצהיר הנתבעת ובתגובות הצדדים. בטרם אדרש לסוגיה יצוין כי התביעה שבפני החלה כתביעה שטרית בלשכת ההוצאה לפועל. בעקבות התנגדות שהוגשה, התיק הועבר להידון בפני מותב זה [ראה סעיף 81א(ג) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (להלן: " חוק ההוצאה לפועל"). כן ראה סעיף 81א1(ד)(2) לחוק ההוצאה לפועל הקובע: "הוגשה התנגדות, יעכב רשם ההוצאה לפועל את ביצוע הבקשה ויעביר את התביעה וההתנגדות לבית המשפט; לענין הדיון בבית המשפט יראו את ההתנגדות כבקשת רשות להתגונן בסדר דין מקוצר לפי תקנות סדר הדין."

בשים לב לתקנה 108(ב) לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979 וכפי שנקבע בע"א 146/85 ציון גמליאל נ' מנורה, חברה לביטוח בע"מ, פ"ד מא(3) 746, "הופכת הבקשה לביצוע שטר לכתב-תביעה בסדר דין מקוצר מיד עם הגשת ההתנגדות, ולכן חובה על התובע להקפיד ולערוך את הבקשה, כך שתמלא אחר כל התנאים הדרושים להראות את עילת התביעה".

ביום 03.11.2019 ניתנה החלטה בתיק המקנה למבקשת רשות להגן ושהתצהיר שהוגש בבר"ל , ישמש ככתב הגנה בתיק (ראה סעיף 10 להחלטתי; כן ראה תקנה 211 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984).

בנסיבות העניין, הצדדים לא הגישו בקשה לתיקון כתבי טענות, והמשמעות היא שכל שהוצהר בתצהיר שהוגש במסגרת הבר"ל מגבה את הטענות העולות בכתבי הטענות ובימ"ש ידון בטענות אלו בלבד. לפיכך, כל מה שעולה בתצהיר שהוגש לאחר מכן , ושאינו עולה בקנה אחד עם כתבי הטענות, ביהמ"ש לא ידון בו. ראה לעניין זה ע"א 6799/02 יולזרי נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ, פ"ד נח(2)145, 151 (2003): "האיסור 'להרחיב חזית' עיקרו בכך שבעל-דין אינו רשאי לחרוג מגדר המחלוקת, כפי שהוצבה בכתבי-הטענות, אלא אם כן נענה בית-המשפט לבקשתו לתקן את כתבי-טענותיו, או אם הצד שכנגד נתן לכך את הסכמתו, במפורש או מכללא".

הוצאות הבקשה תילקחנה בחשבון בסוף ההליך המשפטי , ובטרם מתן פסק הדין.

ניתנה היום, כ"א אלול תש"פ, 10 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חגית לב
נתבע: שלומית עמר
שופט :
עורכי דין: