ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צבי לנגזם נגד איוב אלמדן :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובע

צבי לנגזם, ת"ז XXXXXX235
ע"י ב"כ עוה"ד אהוד נבנצאל

נגד

נתבעים

  1. איוב אלמדן
  2. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד מיכאל אברהמי

3. סלבה מורדכייב
4. ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד עדי איטון

פסק דין

1. לפניי תביעה, בסדר דין מהיר, לחיוב הנתבעים בגין נזקי רכוש לרכב על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 10.04.2019, בין כלי רכב, מסוג פרטית, מ"ר 54-908-74 שבעת התאונה היה בבעלות התובע (להלן: "הפרטית"), ובין כלי רכב, מסוג משאית, מ"ר 15-819-58 שבעת התאונה היה נהוג בידי הנתבע 1 ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "משאית מנורה") ולבין כלי רכב, מסוג משאית, מ"ר 32-296-32, שבעת התאונה היה נהוג בידי הנתבע 3 ומבוטח על ידי הנתבעת 4 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "משאית שלמה") (ולהלן: "התאונה" ).

מדובר ב"תאונת שרשרת" שבה נטען כי היו מעורבים שלושה כלי רכב, כדלקמן:

הפרטית היא כלי הרכב הראשון מבין שלושת כלי הרכב המעורבים בתאונה;
משאית שלמה היא כלי הרכב השני מבין שלושת כלי הרכב המעורבים בתאונה;
ומשאית מנורה היא כלי הרכב השלישי והאחרון מבין שלושת כלי הרכב המעורבים בתאונה.

2. המחלוקת בין הצדדים היא בקשר לאחריות לקרות התאונה, ובקשר עם הנזק שנגרם לתובע בגין התאונה.

3. נערכה לפני ישיבת הוכחות, שבה הוצגו ראיות הצדדים, והעידו התובע ונהג משאית שלמה. יש לציין כי נהג משאית מנורה לא התייצב לדיון הגם שלטענת ב"כ הנתבעים 1 ו-2 זומן על ידו, אך לא באמצעות בית המשפט.

4. בתום ישיבת ההוכחות, הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ולאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבלה חלקית.

5. על יסוד כל החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה כנגד הנתבעים 1 ו-2 להתקבל במלואה, ודין התביעה כנגד הנתבעים 3 ו-4 להידחות.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד, כדלקמן:

5.1. גרסאותיהם של התובע ושל נהג משאית שלמה התיישבה זה עם זה. לעומת זאת, גרסתו של נהג משאית מנורה לא נשמעה בפניי היות שזה לא התייצב לדיון, הגם שמפי דברי ב"כ הנתבעים 1 ו-2 עלה כי הוא הוזמן על ידו לדיון, שלא באמצעות בית המשפט.

5.2. גרסתו של התובע אשר העיד כי התאונה קרתה בזמן שהפרטית הייתה בתחילתו של נתיב ההשתלבות מכביש 3 לכביש 6, כאשר משאית שלמה סטתה ימינה לכיוונו, נתמכה בידי גרסת נהג משאית שלמה אשר העיד כי כתוצאה מהמכה החזקה מאוד שהמשאית שלו קיבלה ממשאית מנורה הוא נזרק כחמישה עשר מטר לצד ימין, לנתיב ההשתלבות של הפרטית.

אמת, לא פעם תאונה שמתרחשת בין נתיבי השתלבות, מתרחשת עם התמזגות הנתיבים, כאשר יש קונפליקט מסוים בין הרכב המשתלב לרכב הנוסע בנתיב הימיני בכביש אליו הראשון מבקש להשתלב. אין זה המקרה שלפנינו. במקרה שלפנינו שוכנעתי כי טרם הייתה השתלבות של הפרטית והתאונה התרחשה כאשר הפרטית עדיין הייתה כולה בנתיב ההשתלבות.

הסיבה לכך שמשאית שלמה הגיעה עד לפרטית נעוצה בעוצמת המכה שמשאית שלמה קיבלה ממשאית מנורה. אני מאמין לנהג משאית שלמה כי כתוצאה מהמכה החזקה מכשיר הטכוגרף יצא ממקומו, דבר המלמד על עוצמת המכה החזקה שמשאית שלמה קיבלה ממשאית מנורה, ועל הסבירות של הדיפתה של משאית שלמה למרחק לא מצומצם של מטרים.

5.3. כמו כן, גרסתו של נהג משאית שלמה, לפיה בזמן הנסיעה קיבל מכה חזקה ממשאית מנורה שהדפה אותו לעבר הפרטית, נתמכה בידי גרסת התובע אשר העיד כי הרגיש ושמע מכה אחת בלבד. סביר כי אם משאית שלמה הייתה פוגעת בפרטית, שלא באמצעות הדיפה, הרי שהיה מרגיש, ולפחות שומע, שתי מכות.

5.4. גרסתו של נהג משאית מנורה לא נשמעה ולכן לא עלה בידי הנתבעים 1 ו-2 לסתור את גרסאותיהם של התובע ושל נהג משאית שלמה.

5.5. לא מצאתי כי היה באפשרותם של התובע ושל נהג משאית מנורה למנוע את התאונה.

מכאן, שלא מצאתי לחייב את התובע באשם תורם ואת נהג משאית שלמה באחריות כלשהי. לכן, מלוא האחריות לקרות התאונה חל על נהג משאית מנורה.

5.6. אשר למחלוקת בעניין הנזק הנטען, הרי שמאחר שהנזק תואם את נסיבות התאונה, ונתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצדדים שכנגד לא הגישו שומה נגדית, שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, ואף לא ביקשו לחקור את שמאי התובעת על חוות דעתו, הרי שסכום התביעה המתוקן (כפי שהועמד בהסכמה בסוף ישיבת ההוכחות), בדין יסודו.

6. הנתבעים 1 ו-2, באמצעות הנתבעת 2, ישלמו לתובע את הסכומים הבאים:

6.1. סכום התביעה המתוקן, בסך של 16,728 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בשיעור 17.55% מהסכום המוצמד שנפסק.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת 2 תשלם הוצאות משפט (ובכלל זה שכ"ט עו"ד) של הנתבעים 3 ו-4 בסך של 1,800 ₪ בתוספת שכרו של העד מטעמם כפי שנפסק בדיון, תוך 30 יום.

8. הואיל והצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ' אלול תש"פ, 09 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: צבי לנגזם
נתבע: איוב אלמדן
שופט :
עורכי דין: