ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לי אליזבט נגד מנורה חברה לבטוח בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת סיגלית גץ-אופיר

תובעים

לי אליזבט

נגד

נתבעים
מנורה חברה לבטוח בע"מ

החלטה

ניתן צו גילוי ועיון מסמכים הדדי (למעט מסמכים שנטען לגביהם חסיון בתצהיר הגילוי) כל זאת לביצוע תוך 60 יום מהיום.
אם בדעת מי מהצדדים להגיש שאלון יעשה כך בתוך 30 יום מהיום .
אני מורה כי העדויות הראשיות תוגשנה בדרך של תצהיר ובהעדר החלטה אחרת על המצהירים להופיע בביהמ"ש במועד שיקבע להוכחות.
א. סדר הגשת התצהירים הוא כמפורט להלן:
התובעת תגיש תצהירי עדי ה תוך 90 יום מהיום.
הנתבעת תגיש תצהירי עדי ה תוך 30 יום לאחר מכן.
ימי הפגרה יבואו במניין הימים!
ככל שלתצהירים יצורפו למעלה משני נספחים, יש להגיש במועד הגשת התצהירים לתיק הנייר בבית המשפט, עותר כרוך ומסומן ב"דגלונים" המאפשר התמצאות יעילה בנספחי התצהיר

ב. לתצהירי העדים יצורף תיק מסמכים אשר בדעת הצדדים להפכם למוצגים בתיק, וכל חוות דעת של מומחה בעניינים שאינם עניין שברפואה, שבכוונת מי מהצדדים להסתמך עליה להוכחת טענותיו.

ג. אם מבקש בעל דין לזמן למועד שמיעת ההוכחות עדים נוספים שאינם בשליטתו, ידאג לצרף לתצהיריו את רשימת העדים, תוכן עדותם וכן יפרט מדוע לא ניתן להגיש תצהיר מטעמם.
כל בקשה להזמנת עדים תוגש במועד שנקבע להגשת התצהירים והעתקה יומצא ישירות לצד שכנגד.
עדים לגביהם לא יקוימו תנאים אלו, עדותם לא תשמע אלא אם אשתכנע כי נסיבות מיוחדות מנעו קיומם.

ד. שום דבר מהאמור בתצהירי הצדדים לא יחרוג מגדר העובדות שהמצהירים יכולים להעיד עליהן מידיעתם האישית, ולתצהירים יצורפו אך ורק מסמכים אשר ניתן היה להגישם באמצעות המצהירים אילו היו מוסרים עדותם בעל פה במהלך המשפט.

ה. כל אחד מבעלי הדין ימציא העתק מתצהירי עדיו ומתיק המסמכים ישירות לבעל הדין האחר.

ו. צד הסבור שבתצהירי הצד שכנגד נכללו הצהרות או שצורפו להם מסמכים, בניגוד לדיני הראיות, יהיה רשאי להגיש התנגדויותיו בכתב בתוך 14 יום מקבלת תצהירי משנהו.
לא תשמע התנגדות בפתח ישיבת ההוכחות!

ז. לא יוגשו ראיות התובעת במועד – תמחק התביעה. לא יוגשו ראיות הנתבעת במועד – תינתן מלוא המשמעות הקבועה בתקנה 168(ב) לתקנות סד"א.

4. נקבע לקדם משפט ליום 19/4/21 בשעה 08:30 .

על הצדדים להתייצב לדיון עם באי כוחם !

התיק יובא לעיוני ביום 20/12/20.

ניתנה היום, כ"א אלול תש"פ, 10 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: לי אליזבט
נתבע: מנורה חברה לבטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: