ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מנורה מבטחים ביטוח בע"מ נגד יוסי ועקנין :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ששי לב

נגד

נתבעים

1.יוסי ועקנין
2. איי די איי חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד נעמה רחמים

פסק דין

1. לפניי תביעת שיבוב, בסדר דין מהיר, בגין תגמולי ביטוח ששילמה מבטחת למבוטחה, על רקע נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 15.09.2017, בין כלי רכב, מסוג פרטית, מ"ר 37-259-38 שבעת התאונה היה מבוטח על ידי התובעת בביטוח נזקי רכוש (להלן: "הפרטית") לבין כלי רכב, מסוג טנדר, מ"ר 61-997-01 שבעת התאונה היה נהוג בידי הנתבע 1 ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "הטנדר") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת בדבר התאונה, אין מחלוקת בדבר האחריות לקרות התאונה, המחלוקת היא בדבר הקשר הסיבתי שבין היקף הנזק לתאונה, כאשר לטענת הנתבעים, לפחות חלק מן הנזק שמצא שמאי התובעת בפרטית, לא ארעה כתוצאה מהתאונה.

3. התקיימה לפניי ישיבת הוכחות שבמסגרתה נשמעו הבעלים של הפרטית שהחנה את הפרטית בחניון בו נמצאה ניזוקה בידי הטנדר, העיד נהג הטנדר ובוחן תאונות דרכים מטעם הנתבעת 2.

4. עוד בפתח ישיבת ההוכחות הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבלה באופן חלקי.

5. על יסוד מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים לרב לרבות חוות דעתו ועדותו של המומחה מטעם הנתבעת 2, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל במלואה.

הגם שב"כ הצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד כדלקמן:

נהג הטנדר תיאר בעדותו בבית המשפט את מהלך התאונה באופן מרחיב ומדויק ממה שתואר בטופס ההודעה על התאונה, ממה שתואר בכתב ההגנה וממה שתואר בחוות דעתו של בוחן תאונות הדרכים מטעם הנתבעת 2.

נהג הטנדר אישר כי הגיע משמאלה של הפרטית מאחר שרצה להחנות אלא שתוך כדי הוא נתן מכה בצדה השמאלי של הפרטית ושפשף את החלק הצמוד לנהג בפרטית. עוד הוא מתאר כי לאחר המכה הראשונה הסיע את הטנדר אחורנית ואז הבין כי הטנדר ממשיך לפגוע בפרטית. זאת בניגוד לחוות דעתו של בוחן התאונות מטעם הנתבעת 2 שהסיק כי כיוון השפשוף בחלקה האחורי שמאלי של הפרטית, שהינו כיוון לאחור, אינו מתיישב עם נסיעה קדימה של הטנדר. תמוה בעיני כי גם כאשר נשאל המומחה אם מסקנתו הייתה משתנה לאור גרסתו של נהג הטנדר בעדותו בבית המשפט השיב על זה בשלילה, חרף הסתירה הבולטת.

אדגיש כי נהג הטנדר מאשר כי התאונה היא שגרמה לנזק לכל אורך צדה השמאלי של הפרטית תוך שהוא מסכים כי הרכב שהוא פגע בו היה נראה רכב חדש, כפי גרסתו של מבוטח התובעת.

בנוסף, איני מקבל את דעתו של המומחה מטעם הנתבעת 2, לפיה הנזק למראה השמאלית בפרטית אינו מתיישב עם היעדר הנזק לפח הרכב הקרוב אליו. מעיון בתמונת הנזק למראה מדובר בנזק בקצה השמאלי של בית המראה ולא בהכרח נזק זה היה צריך לגרום לנזק גם לפח הרכב הסמוך למראה.
כמו כן, יש להוסיף את העובדה כי המומחה מטעם הנתבעת 2 לא בדק את הפרטית פיזית, אלא התרשם רק מתמונות.

אשר לסימני חלודה המופיעים, אם בכלל , בפרטית עליהם כתב המומחה מטעם הנתבעת 2 בחוות דעתו הרי שלא מצאתי כל ממש בתמונות הלא ברורות שהוצגו בחוות דעתו.

נראה כי חוות הדעת בוחן התאונות ניסתה להביא מסקנות יש מאין על מנת לשרת את תכליתה של המזמינה – היא הנתבעת 2.

נראה כי הנתבעת 2 במקום לאמץ את הודאתו של המבוטח מטעמה הערימה קשיים אך בשל היקף הנזק לפרטית בניסיון להתחמק מתשלום מוצדק. התנהלות זו צריך להוקיע ובית המשפט לא ייתן לכך יד.

מאחר שאין מחלוקת לעניין האחריות לקרות התאונה והואיל ולא עלה בידי הנתבעת 2 לסתור זיקה בין נזקי הפרטית לתאונה, כמו גם, לא עלה בידי הנתבעת 2 לסתור את גובה הנזק שנמצא על ידי שמאי רכב מטעם התובעת, הרי שסכום התביעה בדין יסודו.

6. הנתבעים, באמצעות הנתבעת 2, ישלמו לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סכום התביעה, בסך של 54,284 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד תשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בשיעור 11.7% מהסכום המוצמד שנפסק.

6.3. שכר העד כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת 2 תישא בשכר העד מטעמה והעד המומחה מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. הואיל והצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה, ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית משפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ' אלול תש"פ, 09 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נתבע: יוסי ועקנין
שופט :
עורכי דין: