ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גבריאלה ליבוביץ נגד מדינת ישראל :

בפני כבוד ה שופטת בכירה אטליא וישקין

מבקשים

גבריאלה ליבוביץ

נגד

משיבים
מדינת ישראל

החלטה

בפני בקשה לפי סעיף 57 ב לפקודת התעבורה (נוסח חדש) ובה התבקשתי להורות על ביטולה של הודעת איסור שימוש ברכב למשך 30 יום לגבי רכב בבעלות המבקשת (אשר הוטלה ביום 29.8.20).

הצו ניתן בהקשר לדו"ח הזמנה לדין מספר 50251173808 שעניינו נהיגה בשכרות. הנאשם – נהג הרכב, נבדק ב"ינשוף" ונמצאו בגופו 406 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אויר נשוף, כמות העולה על המידה הקבועה בחוק.

לטענת ב"כ המבקשת אין ודאות לכך שהנאשם אכן נהג ביום האירוע, השוטר שרשם את הדו"ח מציין כי ראה שהנהג והנוסעת מתחלפים, אך השוטר לא ציין שהרכב עצר ומרחקו מהרכב , כמו כן לנאשם נערכו 3 בדיקות אולם קיים דין וחשבון רק לפלט אחד בלבד בניגוד לנוהל ולחוק.
עוד מציין כי גם אם ייקבע שקיימות ראיות לכאורה, מבוקש להורות על ביטול או קיצור תקופת ההשבתה וזאת לאור מצבה הרפואי של בת המבקשת.

ב"כ המשיבה התנגדה לבקשה, מציינת כי המבקשת נכחה ברכב בעת ביצוע העבירה, הנהג לאחר שהבחין בשוטר עלה על המדרכה, עבר אל המושב האחורי והמבקשת עברה למושב הנהג בניסיון להכשיל השוטר בביצוע עבודתו. מדובר בעבירת שכרות אשר מסכנת את משתמשי הדרך.
בנסיבות אלה מבוקש לדחות את הבקשה.

דיון
תיק המשטרה הוגש לעיוני.
מעיון בתיק החקירה עולה כי קיימות ראיות לכאורה לביצוע העבירה.
בשלב זה של הדיון, די בדוחו"ת הפעולה, בתוצאת בדיקת הינשוף וכן מאפייני השכרות, ואף בדברי המבקש עצמו הן בדו"ח העיכוב ובתחקור החשוד והן בשימוע, בהן לא הכחיש כי שתה אלכוהול כדי לקבוע כי בידי המשיבה ראיות לכאורה.
מדו"ח השוטר יוסי שרעבי עולה כי הבחין בנאשם נוהג ברכב ואף הבחין כי לאחר שהרכב עלה על המדרכה הבחין בנאשם עובר מכסא הנהג למושב האחורי ובמבקשת עוברת מהמושב שלצד הנהג למושב הנהג.
בשלב זה, ביהמ"ש איננו אמור לבחון הראיות לעומקן אך לאחר ששמעתי את דברי הסנגור, לא אוכל להימנע מלהעיר כי מצאתי ראיות לכאורה לעניין עצם הנהיגה. אשר לשאלת מיקומו של השוטר– לא מצאתי בכל "כרסום" בראיות לכאורה. היה ויכפור הנאשם באשמה, יש להניח כי ישמעו עדויות בסוגיה זו, אף שאלת דו"חות הפלטים, אין בה כדי לכרסם בקיומן של ראיות לכאורה בשלב זה.

מאחורי איסור מנהלי על השימוש ברכב עומד הרציונאל של נטילת "כלי העבירה" מידי בעליו או המחזיק, בין היתר על מנת למנוע הישנותם של מקרים דומים ועל מנת להדק את פיקוחו של בעל הרכב או המחזיק על הנהג הנוהג ברכב ולוודא באופן מוחלט, שהנהג יהיה כשיר לנהוג ברכב. כך מציין בית המשפט העליון ברע"פ 1286/11 יעקב אמברם נ' מדינת ישראל כי: "במציאות הקשה השוררת בכבישי ארצנו, בה מקפחים את חייהם אזרחים רבים, ראוי שבתי המשפט יעשו שימוש באמצעי אכיפה המאפשר לאסור שימוש ברכב, כפי שהתווה המחוקק. . . האמצעי האמור נועד ליתן כלים אפקטיביים במלחמה הקשה בקטל בדרכים. נכון כי השבתת הרכב, מקום בו בוצעה העבירה, שלא על-ידי הבעלים, כי אם על-ידי אחרים, יכולה לעורר קשיים. אולם נדמה כי קשיים אלו קיבלו מענה במהלך הדיונים בוועדת הכלכלה ובנוסח החוק שאושר על-ידי הכנסת. המחוקק ניסה לאזן בין הצורך להילחם בתאונות הדרכים באמצעות אכיפה אפקטיבית והרתעתית, לבין הפגיעה בזכות הקניין של הבעלים. . . בעל הרכב שנגדו הוצא צו איסור השימוש רשאי לבקש מבית המשפט לבטלו, בהתקיים אחת משתי עילות המנויות בסעיף 57ב(ב) לפקודת התעבורה."

כבוד השופט רובינשטיין עמד על הסיכון המיוחד הגלום בעבירת השכרות ברע"פ 8135/07: "הנוהג שיכור מסכן לא רק את עצמו אלא את כל סביבתו בכביש ואף הולכי רגל.. תופס הגה והוא שיכור הוא כמכונת מוות נעה.."

סעיף 57ב(ב) לפקודת התעבורה מאפשר לבית המשפט לתעבורה לבטל את צו ההשבתה המנהלי אם הוכח כי הנהג פעל בניגוד להוראות בעל הרכב ובעל הרכב עשה כל שביכולתו כדי למנוע את העבירה. כמו כן, סעיף קטן (ג) מסמיך את בית המשפט לבטל או לקצר את תקופת האיסור, בנסיבות אחרות המצדיקות זאת: "ולעניין זה רשאי בית המשפט להביא בחשבון, בין היתר, את הזיקה בין בעל הרכב לבין מי שנהג ברכב".

המבקש לא טען לקיומן של ההגנות הקבועות בסעיף 57ב(2) הנ"ל.
המבקש מבסס את בקשתו על ס"ק (ג) לפיו מבוקש להתחשב במצבה הרפואי של בתה של המבקשת.

יש להדגיש כי בכוונת מכוון, מצא המחוקק ליתן כלי נוסף להרתעה ולמניעת קטל בדרכים ע"י השבתת רכב והפיכת ביצוע עבירה לבלתי משתלמת הן כלכלית והן משפחתית אנושית.
קביעות המחוקק לא הוחרגו באופן שלא יחולו על נהיגת נהגים מקצועיים אשר פרנסתם על הרכב ועליו בלבד. מקל וחומר, אמורים הדברים לגבי המבקשת הניצב ת לפניי.
לאחר עיון בתיעוד שהונח בפניי אציין כי לו טובת הקטינה הייתה לעיני המבקשת, אפשר והייתה נמנעת מלהתיר נהיגה ברכבה.

לאחר ששקלתי את מכלול הטענות והשיקולים שבפניי, לא שוכנעתי כי יש בפני נסיבות אשר מצדיקות ביטול ההודעה בדבר איסור השימוש ברכב או קיצור תקופתה, ומצאתי כי לא נפל פגם בהחלטת קצין המשטרה בהודעתו על איסור השימוש ברכב ואני דוחה את הבקשה.

סוף דבר – הריני דוחה הבקשה.

המזכירות תשלח העתק החלטתי.

ניתנה היום, כ' אלול תש"פ, 09 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גבריאלה ליבוביץ
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: